Ödülü vermeyen bakanlık haksız bulundu

Ödülü vermeyen bakanlık haksız bulundu

DANIŞTAY, 2000 yılında Karadeniz illerinde “en güzel cephe/ön görünüm” yarışmasında vaat ettiği tatil ödülünü vermeyen Kültür ve Turizm Bakanlığını haksız buldu.Yarışmada Karabük birincisi olan Yılmaz Kavuşturucu, ödülle ilgili kendisine bir bildirimde bulunulmaması üzerine ödül&

DANIŞTAY, 2000 yılında Karadeniz illerinde “en güzel cephe/ön görünüm” yarışmasında vaat ettiği tatil ödülünü vermeyen Kültür ve Turizm Bakanlığını haksız buldu.
Yarışmada Karabük birincisi olan Yılmaz Kavuşturucu, ödülle ilgili kendisine bir bildirimde bulunulmaması üzerine ödülün verilmesi istemiyle 11 Haziran 2001 tarihinde bakanlığa başvurdu.
Kavuşturucu, başvurusunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddi üzerine, ödülün karşılığı olan 1419 liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmini istemiyle dava açtı.
Davaya bakan Ankara 4. İdare Mahkemesi, yarışma sonrası il birincilerine ödül verilmesini zorunlu kılan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı gibi şartnamede de ödülün verilmemesi halinde ne şekilde bir işlem yapılacağının düzenlenmediği, vaat edilen ödülün idare açısından bir bağlayıcılığının bulunmadığı ve idarenin tazminat ödemekle sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.
Kavuşturucu’nun başvurusu üzerine Danıştay Başsavcılığı, kanun yararına bozulması istemiyle kararı temyiz etti.
Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, Ankara 4. İdare Mahkemesinin kararını oy birliğiyle bozdu.
Sonrasında görülen davada, meydana gelen hizmet kusurundan kaynaklanan zararın idarece tazmin edilmesi gerektiği belirtilen karar verildi. (ANKARA)

www.evrensel.net