09 Ocak 2018 08:39

Doktora tezinde işe alımda burçlara bakılması önerildi!

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan tezde işletmelerdeki işe alımda burçlara göre değerlendirme yapılması önerildi

Paylaş

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekci danışmanlığında Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan "İnsan kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşım: Burçlara yönelik tutumun ölçülmesi" başlıklı tezde işletmelerde işe alım sürecinde burçlara göre değerlendirme yapılması önerildi.

Tezde çalışmanıın amacı bölümünde "insan kaynakları yöneticilerinin çalışanların burç özelliklerini İK yönetiminde dikkate aldıklarının gözlemlenmesi ve bu alanda yapılmış bilimsel bir çalışmaya rastlanmaması bu çalışmanın gerekli olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır Burçların insan kaynakları yönetiminde bir bilimsel vurgu olarak tezde yer alması konuya dair bilimsel çalışmaları olan Tevfik Uyar'ın da tepkisini çekti" ifedelerine yer verildi. 

Araştırmanın sonuç kısmında ise "Bugün birçok işyerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Öneri olarak ise "İnsan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçlar ve bu burçların sahip oldukları yetkinlikler göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması" önerildi.

Birgün'de yer alan habere göre çalışma 'Astrolojinin bilimle imtihanı: Yıldızlar size ne söylemiyor' kitabının yazarı Tevfik Uyar'ın da tepkisini çekti.

'ASTROLOJİ EVRENİN 'TASARIMCI GÜCÜNÜ' METEMATİKSEL BİR ÇERÇEVEDE AÇIĞA ÇIKARMAKTADIR'

Tezde çalışmanın amacı şöyle belirtildi:

"Son yıllarda bazı şirketlerde insan kaynakları yönetim süreçlerinde kişilik özelliklerinin bir parçası olduğu düşünülen kişilerin burçlarına göre de hareket edildiği gözlemlenmiştir.

Nitekim, Arroyo (2009) çalışmasında, astrolojinin, modern insana evrensel prensipleri, bütünün ahengini ve yaşamın altında yatan düzenleri anlama olanağı sunduğunu ifade etmiştir. Bugün çok sayıda insan astrolojiye yönelmektedir. Çünkü astroloji, evrenin “tasarımcı gücünü” matematiksel bir çerçevede açığa çıkarmaktadır.

Astroloji insan deneyimini ve eşsizliğini verimli ve bütüncül şekilde tarif etmek için zorunlu olan bir dildir. Akademik ve bilimsel kuruluşların çok azı astrolojiyi bu ihtiyaca yanıt olarak görmelerine rağmen, insanların büyük bir bölümü kendi deneyimlerini anlama ve dünyayı görme yolu olarak astrolojiye yönelmiştir (Arroyo, 2009).

Yukarıda anlatılanlar ışığında akademik çevrelerde çok fazla itibar görmese de hâlihazırda uygulamada, insan kaynakları yöneticilerinin çalışanların burç özelliklerini İK yönetiminde dikkate aldıklarının gözlemlenmesi ve bu alanda yapılmış bilimsel bir çalışmaya rastlanmaması bu çalışmanın gerekli olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Yani çalışmada esas olan astroloji ve burçların bir bilim olup olmadığının savunulması değildir. Mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır."

'İK YÖNETİMİNİN TÜM AŞAMALARINDA BURÇLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI'

Tezin sonuçlar kısmında  "Araştırma bulguları değerlendirildiğinde araştırmaya katılan insan kaynakları yönetici ve uzmanlarının büyük çoğunluğunun burçların çalışanların davranış ve kişilik özelliklerine etkisinin olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Bu sonuç araştırmaya katılan insan kaynakları yönetici ve uzmanlarının çalışanlarının burçları hakkında bilgi sahibi oldukları ve onlar hakkında karar verirken burç özelliklerini göz önünde bulundurdukları kanaatini oluşturmuştur...

...Buradan hareketle; araştırma sonucunda bugün birçok işyerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'BURÇLARIN SAHİP OLDUKLARI YETKİNLİKLERE GÖRE DÜZENLEME YAPILMALI'

Öneriler kısmında ise "insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçlar ve bu burçların sahip oldukları yetkinlikler göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması önerilmektedir" denildi. Tezin ilgili bölümünde yer alan ifadeler şöyle:

"Bu araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurularak yani insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçlar ve bu burçların sahip oldukları yetkinlikler göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması önerilmektedir.

Bu noktada, dikkat edilmesi gereken nokta, burçlar ve yetkinliklerin işe alım süreçlerinde ve diğer insan kaynakları yönetim evrelerinde daha objektif ve verimli hareket etmeyi sağlayabilir ancak bunların birer amaç değil sadece birer araç olduğu unutulmamalıdır." (İstanbul/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 9 Ocak 2018

SONRAKİ HABER

CHP’li Karaca: Kanal İstanbul gidiş projeleri olacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...