28 Aralık 2017 06:00

TMMOB olarak geç kalmadan mücadele hattını örmeliyiz

Endüstri Mühendisi Nurten Gültekin Çalık yazdı: Üyesi olduğumuz TMMOB’nin geç kalmadan mücadele hattını örmeye başlamasını bekliyoruz.

Paylaş

Nurten GÜLTEKİN ÇALIK
Endüstri Mühendisi

TMMOB ve üyesi bulunduğumuz odalarımızı, emperyalizmin düzenlemelerinden uzak tutmak, emekten yana politikaları örgütümüzde hayata geçirmek amacıyla, mevcut durumun farkında olmak ve “Nereye doğru eviriliyoruz” sorusunu tüm üyelerin kendisine sorması kaçınılmazdır.

Emperyalizmin en önemli özelliklerinden biri, egemenliği altına aldığı toplumları, sürekli baskı ve denetim altında tutmasıdır. Sistemin son icadı “Kalite sistemi ve esnek üretim teknolojisi”, toplumu parçalamak, üretim sistemini parçalı hale getirmek ve denetleyebilmek üzere, ISO kalite sistemini kullanmaktadır. Ülkemizdeki son 15 -20 yıllık süreç, bu baskılamanın ve denetlemenin, uluslararası tekeller ve devletler iş birliğiyle, devletin ve toplumun yapısının yeniden düzenlenebilir olmasına verilen yoğunlaştırılmış çabalarla geçmektedir.

Emperyalizm yakın tarihte uygulamaya aldığı bu saldırılarda; öncelikle felsefesini adım adım beynimize kazımakla işe başladı. Toplumsal yarar yerine, bireysel kazanımların öne çıkarılması sınırsız sömürünün önünü açan temel taşlardan bir tanesidir. ‘Felsefesinin sürdürülebilirliği’ ise denetim mekanizması ile sağlanmaktadır.

T.C. kimlik numarasından adres kayıt sistemine, kredi kartından yaşadığı yerdeki tüketim alışkanlıklarına kadar denetim altında olan bir yaşam. Denetlemenin sürekliliği bu sistemin, olmazsa olmazlarından. Sürekli eğitim sürekli denetim. Kamuda ve özelde çalışan herkes, “Kalite Eğitimi”ne tabi tutularak sertifikalandırılır. Bunun için kimsenin yeterli bir bilgi almasına gerek yoktur, “kalite” eğitimi programlarından birine para yatırarak katıldığını belgelemesi yeterlidir. Belgelendirme sonrası eğitim sürekli olmalıdır ki denetimde sürekli olabilsin.

İnsanların denetlenebilirliğinin sürdürülebilirliği açısından yürütülen sertifikasyon işlevinin bir parçası da, mühendislerin meslek örgütü olan TMMOB’nin bazı odalarında yürütülmektedir. Sertifikalandırılanlar ile sertifikası olmayanlar arası fark, iş rekabetinde çok açık görülür. “MMO eğitimleri ile farklılığı yakalamak” sloganı, örgütün yönelimleri konusunda ciddi ipuçları vermektedir. Aynı eğitimi almış insanları sınıflandırmak (kategorize etmek) ve sınıflar arası farkı test ederek belgelemek, belgelerin sürekli yenilenmesi yoluyla sürekli denetlenebilir olmasını sağlamak gibi bir sisteme göre yeniden yapılanma gerekir. Ki, insanlardan, yeni sertifika programlarına katılarak sürekli kendini yenilediğini kanıtlaması istenir. Bu yapılanma da resmi kurumların verdiği belgelerin-diplomaların geçersizliği, özel eğitim programlarına katılımın teşviki ve eğitimin paralı olmasının koşullanması amaçlıdır. Böylece odalar veya birlikler, kalite eğitimi, iş güvenliği eğitimi, vs. gibi eğitim programları ile sertifika veren ve uluslararası akreditasyon merkezlerince onaylanan alt taşeron işletmelere dönüştürülür.

Bu biçimlenme ile kurumların rolleri de birbirine karışmıştır. Eğitim vermesi gereken üniversiteler, teknoparklar aracılığıyla ticari işletmelere dönüştürülmüştür. Benzer şekilde örgütümüz TMMOB’de bazı odalar üyesinin örgütü olduğunu unutup; onun haklarını korumak ve denetlemek yerine, akredite olan ve olmayan yetersiz eğitimlerle belge dağıtım kurumu haline getirilmiştir.

Toplumun büyük bir çoğunluğu işçi ve emekçilerden oluştuğuna göre, bu düzenlemelerde asıl amacın, işçi ve emekçilerin birliğini ve bütünlüğünü bölmek ve en küçük parçalara ayırmak olduğu görülmektedir. Ki, bu biçimlenme sonuçta, bireylere kadar ayrışmış ve toplumsal özelliklerini yitirmiş, sonsuz sömürüye açık, amorf bir emekçi kitlesi elde etmeye yönelmiştir. Böylece de, antiemperyalist ve nihayetinde de sosyalist mücadelenin engellenebileceği bir denetleme ve baskılama yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem, “katılımcı demokrasi” adı altında yürüttüğü politikalarla da, emekçi kitlelerin mücadele aygıtlarını kendi amaçları yönünde hareket ettireceği bir platform oluşturmaya çalışmaktadır. Odaları, sendikaları sivil toplum kuruluşuna indirgeyerek etkisizleştirmek ve mahalle dernekleri ile aynı kefeye koymaya çalışmak da bu politikaların sonucudur.

Meslek hastalıklarına, iş kazalarına, ölümlere ve yine geçmişten günümüze iş güvenliği eğitimlerine baktığımızda da şunu görmekteyiz: Sistemin öngördüğü ‘Eğitim ve denetimler’ artmasına rağmen, İSİG raporlarında da görüldüğü gibi kaza ve ölümler azaltmamakta tersine artmaktadır. OHSAS 18001 İş güvenliği kalite standardıdır. Ancak standartlar sorunun çözümünde ne kadar yeterlidir? Tüm bu bahsettiğimiz kavramlar kimden yanadır ve emekçilerin payına ne düşmektedir? Sözlerimizin -eğitim karşıtı düşünceler gibi algılanmadan- neye hizmet ettiğinin düşünülmesi, günümüz politikalarını kavramak açısından önemlidir.

Kalibrasyon merkezi kurulması, bina yap-sat işleri, eğitim merkezlerinin giderek büyümesi, akredite edilmiş hizmet üretim merkezleri, örgütümüzün tercihlerini açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu yüzden Lego’nun parçaları yavaş yavaş birleşirken, bütünü görerek; demokratik kabul edilen araçların nasıl tam tersine işleyen araçlara dönüşebileceklerini, sermayenin güdümünde yapılanmaların tuzağına düşmeden ve misyonunu unutmadan, üyesi ile birlikte ve geç kalmadan TMMOB’nin mücadele hattını örmeye başlamasını, bizler üyeleri olarak bekliyoruz.

Kamuoyunu ve TMMOB üyelerini bilgilendirmek harekete geçirmek, bunu tüm demokrasi güçleri ile birlikte yapmak, Türkiye demokrasi mücadelesine önemli bir mevzi kazandıracaktır.

DİPNOT:

Akreditasyon: Yetkili bır kuruluşun(TÜRKAK) , belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemidir.

ISO: Kısaca Uluslararası Standartlar teşkilatıdır.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) 4 Kasım 1999’da Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş, 2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamıştır. 2008 yılında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA),Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF), Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi konumundadır.

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

RTÜK'te şortlu çocuk tartışması: 'Millet tahrik oluyor'

SONRAKİ HABER

Sıfır Gelecek aktivistlerinden Taksim'de eylem: COP’a güvenme iklim için harekete geç

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa