27 Aralık 2017 18:00

TRT arsalarının ticarete açılmasına yargı freni

Alsancak’ta özelleştirme yoluyla satılan TRT Bloklarının bulunduğu arazilerin ticarete açılmasını sağlayan plan değişikliği yargıdan döndü.

Paylaş

Metehan UD
İzmir

Alsancak’ta özelleştirme yoluyla satılan TRT Bloklarının bulunduğu arazilerin ticarete açılmasını sağlayan plan değişikliğini mahkeme kamu yararı olmadığı gerekçesi ile iptal etti. 
     
TOKİ'ye devredildekten sonra geçtiğimiz aylarda ihale ile satışa çıkarılan Kahramanlar’da eski TRT binalarının bulunduğu arsa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı parsele özel imar planı değişikliği yargıdan geri döndü. Eski kamu arazilerinin turizm, konut ve ticaret yatırımlarına açılmasına karşı açılan dava ile imar planı değişikliği ile yürütmeyi durdurma kararı çıktı.  
 
TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Konak Belediyesi’nin açtığı davada itirazları değerlendiren İzmir 3. İdare Mahkemesi, bakanlık tarafından yapılan parsele özel imar değişikliğini kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Söz konusu düzenlemenin telafisi güç zararlar doğurabileceğinin altını çizen mahkeme, planların mevzuata ve planlama ilkelerine aykırı olduğu, üst ölçekli planlarla uyumsuzluk yarattığı, sosyal ve teknik altyapı açısından yetersiz kaldığı, getireceği ek trafik yükü ve otopark eksikliği ile yoğunluk gibi gerekçelerle yürütmesini durdurdu.

Yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte özelleştirme yoluyla 56 milyon liraya Nimeks Mapeks Girişimi'ne satılan yaklaşık 13 bin metrekareyi bulan eski TRT blokları ve askeri alanların yer aldığı arazide yapılması planlanan ticaret merkezi, rezidans ve AVM yatırımı şimdilik askıya alındı. Bakanlığın yeniden plan hazırlaması bekleniyor. Ancak bu sefer de benzer gerekçelerle yeni bir itiraz ve yargı süreci yaşanabilecek. Diğer yandan, yıkım işlemlerinin başladığı söz konusu alanda yürütülen inşaat faaliyetlerinin de mahkeme kararı doğrultusunda durdurulması bekleniyor.

TRT

'KAMU ARAZİLERE SERMAYEYE SATILIYOR'

Kararı Evrensel'e değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, imar planı değişiklikleriyle kent içinde yer alan hazine arazileri ve askeri alanlar gibi kamu arazilerinin, ticaret, konut ve sanayi gibi kullanımına açıldığını belirterek "Kamuya ait olan bu alanlar yapılan plan düzenlemelerinin ardından halktan alınarak sermaye gruplarına satılmıştır. Kamuya ait arazilerin kentin ihtiyaçları doğrultusunda kullanımının sağlanması yerine imar planı değişikliği yolu ile özel mülkiyete konu edilmesi yaşadığımız kentlerin yaşam kalitesini düşürmekte, kentlerde mevcut sorunların üstüne de ek sorunlar getirmektedir. Mahkemeden gelen iptal karı bu doğrultuda önemlidir. Bornova Doğanlar’daki askeri alanlardaki iptal kararında olduğu gibi, emsal sayılabilecek bu mahkeme kararı da kent için sürdürdüğümüz bu mücadelemizde ne kadar halkı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Haluk Levent, AHBAP başkanlığını bırakıyor

SONRAKİ HABER

İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) 9. kongresini topladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa