TMMOB: İzmir’de kuralsız yapılaşmanın önü açıldı

TMMOB: İzmir’de kuralsız yapılaşmanın önü açıldı

AKP Hükümetinin, meslek örgütlerini işlevsizleştirme ve yapıları kamu denetiminden uzaklaştırma çabaları doğrultusunda yaptığı mevzuat değişiklikleri hayat bulmaya başladı.    İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin temmuz toplantısında kabul edilen, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ ile

MECLİS KARARI RANTIN ÖNÜNÜ AÇTI

Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere diğer Belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve İzmir Milletvekillerine konunun önemini aktardıklarını ve odaların sürecin dışında bırakılmasının yaratacağı sıkıntıları anlattıklarını belirten Çiftçi, “Ancak tüm bu çabalarımız ne yazık ki karşılığını bulmamış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin temmuz toplantısında kabul edilen ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ ile TMMOB’ye bağlı meslek odaları yalnız bırakılıp kuralsız yapılaşma ve rantın önü açılmıştır” dedi. Burada bir taraftan halkın sağlıklı ve güvenli barınma hakkı elinden alınırken, bir yandan da TMMOB’yi zayıflatma hedefinin söz konusu olduğunu belirten Çiftçi, “Buradan bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’ya ve meclis üyelerine sesleniyoruz. Kentlilerin yaşam kalitesine katkıda bulunacak planlı, güvenli ve sağlıklı kentleşmeyi sağlayabilecek en önemli demokratik araçlardan biri de katılımcılık ilkesidir. Mimarlar, mühendisler, şehir plancıları ve onların üyesi oldukları kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları güvenli, sağlıklı kentsel gelişmenin vazgeçilemez aktörleridir” dedi. Çiftçi, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm meclis üyelerini bu yanlışlarından dönmeye, sosyal demokrat belediyeciliğin gereğini yapmaya çağırdıklarını söyledi. Çiftçi TMMOB’nin, halkın can ve mal güvenliği konusunda uzmanlık alanlarına giren her konuda Anayasadan, yasalardan, kendi mevzuatından, bilimden ve teknolojiden aldığı güçle sözünü söylemeye, halkın can ve mal güvenliğini, kent kimliğini ve kent kültürünü korumaya kararlı olduğunu vurguladı. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net