22 Aralık 2017 11:37
Son Güncellenme Tarihi: 22 Aralık 2017 12:23

OHAL İnceleme Komisyonu ilk kararını verdi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu ilk kararlarını verdi. Karara bağlanan 100’e yakın dosyada mesleğe iade ve ret yönünde hükümler yer alıyor.

Paylaş

Çağrı SARI
İstanbul

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, ilk kararlarını verdi. Komisyonda incelenen 100’e yakın dosya karara bağlandı. Verilen kararların ne olduğu kamuoyuna açıklanmazken mesleğe iade edilen isimler de belli değil.

KOMİSYON, KARARLARI İLAN ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından söz konusu karara dair yapılan açıklamada, "Bu kararlar içinde kabul ve ret kararları bulunmaktadır" denildi ancak bu kararların ne olduğunun toplu halde açıklanmayacağı ifade edildi.

Komisyonun açıklaması şöyle:

"685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara dair kararlarını vermiştir.

Bu kararlar içinde kabul ve ret kararları bulunmaktadır.

Komisyon kararları, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu, 12/7/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 15 inci maddesinde belirtilen ilgili kurumlara bildirilecek ve bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ edilecektir.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir.

Diğer taraftan, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik başvuru sistemi üzerinden alınan başvurular valilik veya ilgili kurumlar aracılığıyla Komisyona intikal ettirilmiş ve söz konusu başvuru süreci 23 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin tüm bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir.

Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, 28’i hâkim, 30’u müfettiş ve 40’ı uzman olmak üzere toplam 190 personel görevlendirilmiştir.

22/12/2017 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 103.276’dır. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 212.554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Komisyonumuz, başvurulara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmalarına devam etmektedir."

OHAL KOMİSYONUNA 100 BİNDEN FAZLA BAŞVURU YAPILDI

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na bugüne kadar 103 bin 276 başvuru yapıldı.

Meslekten ihraç edilen ve başvurusu kabul edilenlerle ilgili kararlar, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildi. Başvurusu kabul edilen kişiler, 685 sayılı KHK'daki hüküm gereğince, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde atanabilecek.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek. Komisyon, diğer başvurularla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

KABULÜN VE REDDİN GEREKÇESİ NEDİR?

yaman akdeniz
Prof. Dr. Yaman Akdeniz

Komisyonun aldığı ilk kararı Evrensel’e değerlendiren Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz şöyle konuştu:

"İdari yargıda dava açacaklar. Asıl sorun da bu, önce usulü konuşmak lazım. Bir kere bu kararların verilmesi çok gecikti. Yani komisyon bir sene sonra, 17 Temmuz 2016’da yani, 15 Temmuz’dan bir sene sonra ilk başvuruları kabul etmeye başladı. Şimdi aradan da beş ay daha geçti. İlk kararlarını şimdi veriyor. İlk ihraçların 2016’da olduğunu düşünürsek 16 ay geçti. Şimdi idari yargı desen bir buçuk sene kadar. Etti 3 sene. Danıştay AYM ve AİHM süreçleri başlayacak eğer olumsuz yanıtlar gelirse. Neredeyse 6-7 yıllık  bir süreç var. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. O nedenle biz Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’nin Gökhan Köksal kararının yanlış olduğunu düşünmüştük. Burada etkili bir mekanızma yok. Sadece komisyonun varlığı, iç hukuk yolu mekanızması olduğunu göstermiyor. Mesela, akademisyenler için yeni bir hüküm koydular, örneğin Ankara üniversitesinden ihraç edilen bir akademisyenin Ankara Üniversitesi’ne döneceğinin de bir garantisi yok. Yani, bu da ciddi bir sorun. Komisyona başvuruyorsunuz. Komisyon diyor ki; ‘Kamudan ihraç edilmeniz yanlıştır. Sizi haklı bulduk’ Sen ayrıldığın yere gidebilecek misin? Hayır. Sen gideceksin Konya’ya, bunun kararını verecek olan da  YÖK. İlk başta zaten hatalı ihraç edilmişsiniz. Komisyon da buna karar vermiş. Neden görevime dönemiyorum. O kadar sorunlu ki OHAL Komisyonu gibi bir oluşum. Değerlendirme için erken fakat, kabulün ve reddin gerekçesi ne olacak? Asıl beklentim şuydu: İlk başta ilkesel karar vermeleri gerekirdi. Neye bakacağını bilmemiz gerekli. Nasıl değerlendireceksin? Kişi bazında, ilkesel olarak  belirlemeden bu kararları vermeye başladıklarında 103 bin başvurudan bahsediliyor. Pek umutlu değilim."

GÖKHAN KÖKSAL KARARI NEDİR?

Erzurum'da görev yapan Gökhan Köksal, 25 Temmuz 2016'da OHAL tedbirleri kapsamında açığa alınmıştı. AİHM’e başvuran Köksal için, AİHM oy birliği ile aldığı kararda davacı öğretmen Köksal'ın 'iç hukuk yollarını tüketmediğine' hükmetti ve Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres göstermişti. 

KARAR NEYE GÖRE VERİLDİ?

Twitter'dan açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ise, "OHAL Komisyonu karar vermiş ama kendi sitesinde buna ilişkin hiçbir bilgi yok. Karar hangi ilkeye, hangi kurala göre verildi? Dava açacak kişi bu komisyonun doğru karar verip vermediğini, başvuruculara eşit davranıp davranmadığını nasıl saptayacak? Neyin davasını açacak?" dedi.

AKADEMİSYENLER ESKİ KURUMULARINA İADE EDİLMEYECEK 

OHAL Komisyonu, üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler için iade kararı verse bile kurumlarına dönmelerinin önü kesilmiş durumda. 694 Sayılı KHK ile, ihraç edilen bir akademisyenin üniversiteye dönmesi yönünde karar verilse bile ataması kendi kurumuna değil, Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilecek şekilde yapılacak.

694 Sayılı KHK'nin ilgili bölümü şöyle:

MADDE 198 - 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin kamu görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bunların atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır."

Reklam
ÖNCEKİ HABER

10 Ekim Katliamı'ndan yaralanan Ağa Bayar yaşamını yitirdi

SONRAKİ HABER

Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa