Soyu tükenecek başat tür: insan

Soyu tükenecek başat tür: insan

‘‘Çevrecilerin sürekli olarak anımsattıkları gibi, soyun tükenmesi geri döndürülemez bir olgudur ve bir gün omurgalılar bile tümüyle tarih sahnesinden silinip gidecektir.’’(Steve Jones, Neredeyse Bir Balina ) Böyle geri döndürülemez işliyor tarih. Evrim geri işlemez. Kendinden öncekileri barın

Rıdvan Yıldız

‘‘Çevrecilerin sürekli olarak anımsattıkları gibi, soyun tükenmesi geri döndürülemez bir olgudur ve bir gün omurgalılar bile tümüyle tarih sahnesinden silinip gidecektir.’’(Steve Jones, Neredeyse Bir Balina ) Böyle geri döndürülemez işliyor tarih. Evrim geri işlemez. Kendinden öncekileri barındırarak farklı yönlere her an işliyor. Çünkü bizden sonra da yeni başat türler türeyecektir . Doğada sık rastlanan çok yayılmış (örnek:insan) türler üstün gelerek yeni başat türlere yerini bırakacaktır. Bu aklımıza şu soruyu getiriyor, insan tamamen türü yok olduktan sonra mı yeni başat türler ortaya çıkacaktır? Evet öyle olacaktır. Burada hemen şu aklımıza geliyor peki maymunlar neden hala var? İnsan maymundan gelmemiştir. Sadece onun bir akrabasıdır. Maymun ile insan aynı atadan geliyor evrim dalının biri insana biri maymuna açılıyor.Doğada yaşam koşullarına daha iyi uyum sağlamış olan türler ayakta kalır. Daha iyi uyum sağlamış olan türler uyum sağlayamayanın yerini alır. Bunu doğal seleksiyona borçluyuz. İnsanlar bazı türleri alıp evcilleştirmiştir (örneğin tarım ile elde ettiği bitkiler, evcilleştirilmiş kedi köpek ) bu türler böyle ayakta kalmıştır. Bu tür seçilimi de yapay seleksiyona borçluyuz. Yaşam koşullarına adapte olan türlerin bile genetik olan birçok özelliği değişebilir. Örneğin anne babası şişman olan bir çocuğun, şişman doğduktan sonra yeme alışkanlığına göre çocuk, şişman da kalabilir az yerse zayıfta kalabilir. Çocuğun az yediğini düşünelim çocuk zayıflar ve böyle adapte olur,  genleri de değişir. Zayıflık geni işler.

İNSAN İÇ GÜDÜLERİ GÜÇLÜ,
SOSYAL, AKILLI BİR HAYVANDIR
Peki sonlu yolculuğumuz ne zaman bitecek yani bizden sonraki başat türlere nasıl evirileceğiz? Neye benzeyecekler? Bu sonrasını düşünenler için akla gelebilecek sorulardan biridir. Bugün dünyamızda daha kendini var edemeyen milyonlarca kişi varken, daha milyonlarca yıl var diyebiliriz. İnsan iç güdüleri güçlü, sosyal, akıllı bir hayvandır. O yüzden insanlar arılardaki hiyerarşinin kendisinde olmasını reddetmelidir. Zira hiyerarşik bir düzen olmasını isteyenler çilenin, acının, sınav olduğunu, ahretteki cennetin karşılığı olduğunu düşünenler arılara benzer bir yaşam sürdürürler (kraliçe arı sadece yeni arılar meydana getirir. Çalışmaz yiyecek bolluğunu işçi arılara borçludur ). Hiyerarşik bir düzeni aklımız ancak türler arasında, tür içinde de içgüdüleri zayıf, aklı olmayan sosyal de olmayan hayvanlar arasında kabul eder. Hiyerarşiden bahsetmemin sebebi insan aklının kesinlikle hiyerarşiyi kabul edemeyecek kadar gelişmiş olmasıyla diğer hayvanlardan akrabalarından) ayrılmış olmasıdır. Bu yüzden insanın bundan sonraki milyonlarca yıllık evrim tarihi, kabul etmediği hiyerarşi ve sınıfları yıkacaktır. İnsanı doğadan ayıran kapitalizm de yıkılacak, insan hakim olduğu doğaya dönecektir. Ücretli düzen son bulacak. İşte insan ancak böyle kendi aklına layık -hiyerarşinin ve sınıfların olmadığı- dünyaya kavuşacak.
İNSAN KENDİ SONUNU
KENDİ ELLERİYLE
HAZIRLAMAKTADIR
İnsan da diğer canlılar gibi doğanın bir parçasıdır. İnsan her şeyin merkezinde değildir.Yani önce insan sonra diğer canlı ve cansızların insan için yaratılmış olduğu dogması yanlıştır, bilim dışıdır. Günümüz kültürü de bu dogma üzerinedir. Bu da insanın her şeyin kendisi için yaratıldığı inancına neden oluyor ve sınırsız bir sömürüye yol açıyor. Günümüzde yaşam insan tarafından katledilmektedir. İnsan kendi sonunu kendi elleriyle hazırlamaktadır. İnsanın kendisinin doğanın bir parçası olduğunu, evrimin diğer bütün canlılarda  olduğu gibi kendisinin de sonunu getireceği bilincine varmasıyla insan doğaya daha çok adapte olur ve doğayla iç içe yaşayabilir. Kendi gerçek benliğine ancak o zaman dönebilir.
 Ne olursa olsun dünya tarihi ilerleyecektir. Ta ki insandan sonraki yeni başat türlere kadar, evrim ondan sonra da devam edecektir Dünya tarihi devinimlerden oluşuyor ve bu devinim devam edecektir.
 

www.evrensel.net