Medyanın dili

Medyanın dili

Türkiye’de medyanın dili genellikle “önyargı, ayrımcılık, ‘ötekilere’ yaşam hakkı tanımama” gibi özellikleri barındırıyor ve besliyor. Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya, toplumsal barış için yönledirici ve çözüm aracı olabilecek bir etkiyken, elinde bulunduran hakim gü&cced

Burak Karakurt

www.evrensel.net