İzmir’de binaların zemin etüdleri yeterince denetlenmiyor

İzmir’de binaların zemin etüdleri yeterince denetlenmiyor

17 Ağustos 1999 Depremi Sonrası Türkiye Deprem Şurası toplanmış ve ülkede inşa edilecek tüm yapıların güvenliği için zemin ve temel etüdlerinin yapılmasını kararlaştırmıştı.13 fay hattı üzerine konumlanmış ve dünyada deprem riski en yüksek kentler arasında yer alan İzmir’de, zemin ve temel etüdlerinin denetimini

13 fay hattı üzerine konumlanmış ve dünyada deprem riski en yüksek kentler arasında yer alan İzmir’de, zemin ve temel etüdlerinin denetiminin yeterince yapılmadığı belirtildi.
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısında, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok ilçe belediyesinde, yapıların temel taşıyıcı sistemlerinin projelendirilmesinde en önemli unsur olan zemin ve temel etüdlerinin yerinde denetiminin yapılmadığı belirtildi.
İzmir’in yeni kent merkezi olarak planlanan ve yapımı devam eden gökdelenlerde dahi söz konusu kamu denetiminin bulunmadığını belirten Oda Başkanı Alim Murathan, ilçe belediyelere ve Büyükşehir’e konu ile ilgili bir an önce önlem alınmasını talep eden mektuplar yazdıklarını ifade etti.
İzmir’de yılda yaklaşık 10 bin adet binanın zemin temel etüdünün yapıldığını, ifade eden Murathan, “Odamızca bu etüdlere yönelik yapılan mesleki denetimlerde Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki birçok ilçe belediyesinde bu etüdlerin sondaja dayalı arazi denetimlerinin yapılmadığı, sondajların derinlikleri, yapılıp yapılmadığının kontrol edilmediği ve sondajları sırasında yapılan deneylerin de denetlenmediği tespit edilmektedir” dedi.
Aralarında Bayraklı, Bornova, Buca gibi ilçelerin de bulunduğu toplam 14 ilçe belediyesinde jeoloji mühendisi istihdam edilmediğini, Büyükşehir’deki 40 dolayındaki jeoloji mühendisinin çoğunun da görevleri alanları dışında çalıştırıldığını belirten Murathan, sondaj numunelerinin ve yerinde yapılan zemin deneylerinin denetiminin yapılarak imzalı tutanaklara bağlanmasını istediklerini belirtti.

YAPI DENETİMİNDE JEOLOJİ MÜHENDİSİ YOK!
Murathan, zemin ve temel etüdlerinin kamu adına denetimini yapacak diğer bir kurumun ise 4708 sayılı yasa ile kurulan yapı denetim kurumları olduğunu belirterek, İzmir’de bu kuruluşlarca de denetim yapılmadığını, yapılanların ise raporlar üzerinden olduğunu belirtti. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun, yapı denetim şirketleri içinde sorumlu mühendisler olarak, mimar, elektrik, inşaat ve makine mühendislerini tanımladığını, jeoloji mühendislerine ise yer vermediğini belirten Murathan, “Kocaeli, Düzce ve son olarak Van depremlerinde yıkılan binalar, eksik malzeme yanında, yanlış yer seçimi, bina-zemin ilişkisinin doğru kurulmaması, zayıf özelliklere sahip zemin üzerine yapılması gibi nedenlerle yıkılmıştır. Bu eksiklik halkımızın can ve mal güvenliği için siyasi otorite tarafından bir an önce giderilmelidir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)     

www.evrensel.net