TMMOB'den Çiçekliköy'de sit alanındaki inşaata suç duyurusu

AKP'nin kurucularından Rahmi Taştan'ın Bornova Çiçekliköy'deki sit alanında yaptığı imarsız özel okul inşaatı TMMOB tarafından yargıya taşındı.

12 Aralık 2017 11:33
Paylaş

İzmir’e bağlı Bornova Çiçekliköy'deki sit alanında hukuksuz inşaat çalışmalarının durdurulması için dava açan TMMOB ülke genelindeki sit alanlarının tehlikede olduğunu vurguladı.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan patron Rahmi Taştan'ın Bornova Çiçekliköy'deki sit alanında yaptığı imarsız özel okul inşaatı yargıya taşındı. TMMOB İzmir İKK çalışmaların durdurulması için dava açarken yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Açılan davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sadece 102 ada 123 parsele özel olarak 12.750 m2 yapılaşma hakkı veren dört katlı özel eğitim tesisi yapılmasına yönelik Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulu onayının iptali istendi. Söz konusu onayın bilimsellikten, korumaya ilişkin ilke kararlarından, kamu yararından, ekolojik ve bütüncül yaklaşımdan tamamen uzak olduğu belirtildi. Ayrıca 1/25000 İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 123 parsel ve çevresinin “Ağaçlandırılacak Alan” olarak belirlendiği bilgisi verilirken onayın Çevre Düzeni Planına da aykırı olduğu belirtildi.

Odalar ayrıca yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Sit alanındaki inşaatın mevzuatlarda belirlenen usüllere aykırı şekilde gerçekleştiğinin ifade edildiği suç duyurusunda kamu görevlilerinin bu duruma göz yumduğu dile getirildi ve haklarında dava açılmasını istedi.

Çiçekliköy

'ODANIN KAMU DENETİMİ ENGELLENDİ'

TMMOB İzmir İKK ayrıca basın toplantısı düzenleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Peyzaj Mimarları Odası'nda yapılan basın toplantısında metni okuyan Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya doğal sit değişikliği olan alanların tehlike altında olduğunu belirterek talanın devlet eliyle yapıldığını vurguladı. Alanla ilgili kurumlarla yazışmaların yapıldığını ancak geri dönüş sağlanmadığını ekleyen Yerlikaya inşaatın durdurulmasına yönelik hiçbir iş ve işlem yapılmadığı bilgisini de verdi. Yerlikaya meslek odalarının kamu denetimi yapması engellendiğinin de altını çizdi.

'ÇEVRE KATLİAMI AÇISINDAN REFERANS OLABİLİR'

Alanın doğal yapısının bozulması yönünden telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanabileceğini de belirten Yerlikaya “Söz konusu uygulama şu anda; Türkiye'nin dört bir yanında yeniden değerlendirilen tüm doğal sit alanlarının yapılaşma baskısı altında kalması ve söz konusu çalışmanın denetimi sağlanamayacak bir çevre katliamına dönüşmesi açısından referans bir karar niteliğindedir, sonucunda da telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı açıktır. Doğal sit alanlarının sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi; ancak ranttan, kişisel menfaatten uzak bir biçimde bilimsel gerçeklerle temellendirilen bölgesel çalışmalar ile yapılabilir. Parsel ölçeğinde ya da bütünlükten uzak, parçacıl değerlendirmelerin yapılması doğal alanların korunmasından öte, hızlı bir biçimde yok olmasına neden olmaktadır.”

BAKANLIĞA, VALİLİĞE, BELEDİYEYE SORULAR

Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir 1 Nolu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonuna, hangi koruma – kullanma ilkesine dayanarak bir yapılaşma hakkı verildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kurulun ayrıcalıklı imar hakkı kararı hangi kamu yararı gerekçesi ile onaylandığını sordu.  Ayrıca Yerikaya, Valiliğe ve Bornova Belediyesi'ne de “İnşaat çalışmaları onay işleminden önce nasıl başlatılmıştır ve bu konuda yapılan ihbarlara karşı bir işlem başlatılmış mıdır” sorusunu da yöneltti. (İzmir/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

CHP’den Kılıçdaroğlu’nun mal varlığı için önerge

SONRAKİ HABER

AKP’li aday camideki kahvaltı etkinliğinde seçim çalışması yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa