Sendika tercihine açık müdahale

Sendika tercihine açık müdahale

Termo Teknik fabrikasında örgütlü olan Çelik-İş Sendikasında söz hakları olmadığı gerekçesiyle Birleşik Metal İş sendikasına geçen işçilerin tercihine fabrika yönetimi açıktan müdahale ediyor.   Termo Teknik yönetiminin her kademesi, işçileri Birleşik Metal İş Sendikasından istifa ettirmek

ÇELİK-İŞ ADINA KONUŞUYORLAR

İşçileri sendika değişikliğine götüren en önemli sebeplerin başında gelen temsilcilerin işçiler tarafından belirlenmemesi ve toplusözleşmelerin işçilerin haberi olmadan düşük zamlara bağıtlanması geliyor. Fabrika yönetimi yılbaşında iyi bir zam yapılacağı ve temsilci seçimi için sandığı kendilerinin koyacağını propaganda ediyor. Çelik İş adına vaatler veriyor.

SENDİKASIZLAŞTIRMA

Sendikalar arasında sürekli üye geçişlerinin yaşandığı fabrikada önemli bir sayıda işçi de şu an hiçbir sendikaya üye değil. Baskılar sonucu Birleşik Metal İş’ten istifa eden önemli bir sayıda işçi tepkili olduğu Çelik İş’e de üye olmadı. Fabrika yönetimi ise, “Birleşik Metal İş’ten istifa edin Çelik İş’e üye olmasanız da olur” diyerek sendikasız işçi sayısını büyütüyor. Şu an iki sendikada yetki alacak sayıda üyeye sahip değil. Bu durum işçileri daha da kaygılandırıyor.   Çelik-İş Sendikasının tutumu, fabrikayı sendikasızlığa götürmek olarak değerlendirilerek eleştiriliyor. (Çorlu/EVRENSEL) 

www.evrensel.net