Sahnenin gücü birleşiyor

Sahnenin gücü birleşiyor

Geçtiğimiz aylarda tiyatrolar üzerinden gündeme gelen Hükümetin kültür-sanat hayatı ve icracıları üzerindeki baskı, yaptırım ve yasaklamalara karşı ortak mücadele için bir platform kuruldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının repertuvar belirleme yetkisinin bürokratlarla verilmesinden sonra, Dev

Ayşen Güven

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının repertuvar belirleme yetkisinin bürokratlarla verilmesinden sonra, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları’nın özelleştirileceğini bizzat Başbakanın açıklamasının ardından birçok eylem, etkinlik, söyleşi ve son olarak da yaz başında bir “sanat maratonu” yaparak “özgür sanat/tiyatro” istemi dile getirilmişti. Sanat-meslek ve tiyatro örgütlerinin bu süreçte yan yana gelmeye çalıştığı ancak her zaman bu gücü alana beraber taşıyamamaları bir eksiklik olarak tartışılıyordu. İşte bu tartışma bir irade birliği ihtiyacını doğurdu.
Kurulan “Tiyatro Platformu” çok sayıda profesyonel-amatör tiyatro topluluğu, tiyatro örgütü ve sanatçıların katılımıyla geçtiğimiz pazar Hayalhane’de yapılan bir toplantıyla yaşama geçirildi. Mahşer-i Cümbüş’ün açtığı sahnesinde düzenlenen toplantıda, ilk olarak Şehir ve Devlet Tiyatrolarındaki güncel sürece ilişkin harekete geçilmesini gündeme alacak bir çalıştay düzenlenmesi kararı alındı.
Platformun Geçici Yürütme Kurulu ise şöyle belirlendi; İŞTİSAN (İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği), ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Şubesi), Türkiye Tiyatrolar Birliği, TOMEB (Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği), Batı Karadeniz Tiyatrolar Platformu, Akdeniz Tiyatrolar Birliği, DETİS (Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği), Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ve Amatör Tiyatrolar Çevresi.
Toplantıya katılan Oyuncular Sendikası ise, platformun hedef ve yolu belirlendikten sonra etkin rol alabileceklerini ancak elbette çalışmaların bir parçası olacaklarını belirttiler. Kültür Sanat-Sen’le bir iletişim sorunu olduğu açıklanan toplantıda, bu sendika ile de platformda çalışabilmenin zeminin yaratılacağı belirtildi.

‘BASKILAR DURMUYOR, MÜCADELE DE DURMAYACAK’
Platformun dönem eş sözcüleri ise İŞTİSAN’dan Şehir Tiyatroları rejisörlerinden Ragıp Yavuz ile Türkiye Tiyatrolar Birliğinden Oyuncu Orçun Masatçı oldu. Ragıp Yavuz, platformun kuruluş gerekliliği için, “Hayat bizi bir yere çağırıyor. Çünkü baskılar durmuyor. Mücadele de durmayacak” diye açıkladı. Şehir Tiyatrosu yönetmeni olarak hiçbir bürokratın sanatsal bir görevlendirme emri, kararı veremeyeceğini söyleyen Yavuz, sanat alanında yürütülen mücadelenin günbegün yeni beklentiler üreterek ve her gün yeniden umuda evrilerek güçlendiğini söyledi.
Sanatçılar Girşimi ise platformun oluşum toplantısına daha geniş bir çehreye ulaşması için şu mesajı gönderdi: “Siyasal iktidarın ülkemiz sanat alanında yaratmak istediği toplu yıkım ve yok etme politikaları her boyutuyla ortaya çıkmıştır. Artık yan yana gelip birlikte geniş bir dayanışma hattı örmenin dışında bir çözüm kalmamıştır. Saldırının her türlüsünü püskürtecek böyle bir çok kıymetlidir”.
(İstanbul/EVRENSEL)


KURULUŞU HEYECAN VEREN BU PLATFORM GENİŞLEMELİ
Aslı Öngören (İŞTİSAN-İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği) : Tiyatro örgütlerinin bir çatı altında birleşmesi fikri oldukça heyecan verici. Fakat mutlaka genişlemesi lazım. Türkiye’ye yayılmış bir mesleki dayanışma girişimi bu yanıyla anlamlı özellikle bir çalıştay örgütlemesini çok önemsiyorum. Bu çalıştay sonuçlarının, devletle tiyatro ilişkisi üzerine çok sayıda görüşlerin alındığı, kamuoyunda da yanlış bilgilendirmeleri giderecek bir belgeye de dönüşmesini hayal ediyorum. Temel mesele de buluşmak, öngörülen tehlikeye karşı tetikte olmak bakımından bu birlikteliği çok yerinden buluyorum. Ve asıl hedefi bugün Türkiye’de yapılan tiyatroyu ve sanatçıların kim olduğunu ne olduğunu yaygın ve doğru anlatabilmenin önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede Türkiye’deki tiyatro örgütlerinin sanatsal anlamdaki dirsek temasını sağlamak açısından da işlevselleşmesini diliyorum. Önce tiyatroyu korumak ne olduğunu anlatmak giderek tiyatronun nitelik ve nicelik olarak gelişmesine de katkı sağlayacak bir iletişim zemini oluşturmak bu platform doğru gelişirse sağlanabilir. Türk tiyatrosunun geldiği yer, içinden geçtiği süreç ve bu sürecin evrileceği yer üzerine teknik, estetik, içeriksel ve biçimsel tartışmalara ilişkin de eleştiri ve özeleştirinin büyük ihtiyaç olduğu kanısındayım. Bu oluşumun bu ihtiyaca da karşılık verecek biçimde temellenmesini umut ediyorum.

www.evrensel.net