Aslı Özdemir belleklerinizin  kuytu köşelerini açığa çıkartıyor

Aslı Özdemir belleklerinizin kuytu köşelerini açığa çıkartıyor

Pilevneli Project yeni projesinde Aslı Özdemir’e yer veriyor. Aslı Özdemir’in “Bölge Oyunları” isimli projesinde yer alan çalışmalarında tam da belleklerimizin kuytu köşelerinde kalmış, ama 1960’lardan 1980’lere uzanan bir dönemde hem yaygın hem de uluslararası bir popüler kültürel imgelemin yeniden el

Özdemir’in sıklıkla kullandığı imgelerin kaynaklarına baktığımızda karşımıza çıkan pop sanatla bağlantısı aslında yine 1960 ve 1970’lerden günümüze uzanan bir başka bağlantıyı taşırken, bu imgelerin arasında karışan mesajlar ise hem bu görselliğin temel kitlesi olan genç nüfusun o günden bu güne nasıl değiştiğine dair bize çeşitli izlekler sunuyor hem de pop sanatın çerçevelediği bir eleştirellik söylemine de göz kırpıyor. Kolajın siyasal eleştiri aracı olarak kullanıldığı Nazi Almanyası’ndan günümüze uzanan bir dönemde imgelerin eleştirel bir gözle bir araya getirilmesi, montajlanması sırasında ortaya çıkan çoğul anlam dizgeleri de Özdemir’in “Bölge Oyunları” olarak karşımıza çıkıyor.
Bir yandan film afişlerinin çerçevesi, öte yandan bu çerçevenin kolaj aracılığıyla dışlanması ve dahası da bu sırada farklı filmlerin ya da popüler kültürel imgelerin yepyeni bir çerçeve içinde montajlanmış olması, kolajın statik imgeselliği ile filmin hareketli imgeselliğini yan yana sunuyor. Kolaj aracılığıyla belirli bir bölgeye aitmiş gibi düşünülen ve böylelikle de sanatın en temel aidiyet kurgularından birisini oluşturan menşe (provenance) meselesini aidiyetsizleştirip bölgesizleştirirken, bir çerçeve üzerinde bir araya getirilen ve kimi zaman da yüzleri ya da bakışları silinerek karşılıksız bırakılmış kimlik(sizlik)ler ise aslında ait oldukları filmlerin imgeleminin de dışına taşınıyorlar.
“Bölge Oyunları” 08 Ağustos-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında Pilevneli Project’te izlenebilir.
(KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net