Sovyetlerde eğitim politikası: Herkes için parasız eğitim

Ekim Devrimi'nden sonra SSCB'de eğitim politikaları nasıl düzenlendi? Politeknik eğitim ne demek? Eğitim müfredatı belirlenirken nelere önem verildi?

06 Aralık 2017 16:22
Paylaş

Deniz TEZEL
Emek Gençliği Üyesi

Ekim Devrimi'nin ertesinde Sovyet anayasasında yapılan değişikliklerle, eğitimin herkes için eşit ve parasız olması garanti altına alınmış oldu. Eğitim politikalarına dair yapılan değişiklikler okul öncesi eğitimden başlanarak uygulamaya kondu. Okul öncesi eğitimin yeniden planlanmasıyla sadece çocukların ilköğretime hazırlığı değil kadınların da ev işlerinden kurtulması ve çocuk bakımınının toplumsallaşması hedeflendi.

SANAT VE SPORA VERİLEN ÖNEM

Sovyetler, eğitim modelini sadece kitaba dayalı ve ezberci olmaktan çıkararak gençlerin gelişimlerini çok yönlü olarak sağlayabilecekleri, kendilerini farklı alanlarda geliştirebilecekleri bir şekilde yeniden düzenledi. Bunun için en başta sanat eğitiminin, jimnastik gibi farklı spor alanlarına dair eğitimlerin müfredatta yer almasını zorunlu kıldılar. Gençlerin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak için okullarda her hafta klüp etkinliklerinin ve gezilerin organize edilmesi sağlandı.

POLİTEKNİK EĞİTİMLE İŞSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASI

Toplum yararına olan politeknik bir eğitim müfredatı ile sadece bir meslek alanında veya bir endüstri alanında değil, gençlerin modern üretim süreçlerini ve teknolojilerini geniş bir yelpazede öğrenmelerini sağlayacak bir eğitim modeli yaratıldı. Sovyetlerde toplumun tümünü üretim sürecinin bir parçası haline getirerek hem refah düzeyi yüksek bir toplum elde edilmiş oldu hem de gençliğin başına bela olan işsizlik, geleceksizlik gibi temel sorunlar ortadan kaldırılmış oldu. Gençlerin, toplumsal yaşamın tüm alanlarında söz, yetki ve karar mekanizmalarına koşulsuz bir biçimde katılmalarını sağlayarak kendi sözünü söyleyebilmesinin imkanları da yaratıldı.

SOSYALİZM GEÇMİŞ DEĞİL GELECEK

2017, Ekim Devrimi'nin 100'üncü yılı ve bugünkü tartışmlara baktığımızda Ekim Devrimi bize bir yenilgiymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ancak biz Ekim Devrimi'ne ve devrimden sonraki Sovyetler Birliği'ne baktığımızda bir buzun kırıldığını görüyoruz. Toplumsal alanda her türlü çürümüşlüğün ve geriye gidişin ortadan kaldırıldığı ve gençliğin her anlamda kendini geliştirebileceği bir sistemin kurulduğunu görüyoruz.

Ekim Devrimi, insanlığın en ileri birikimini temsil ediyor ve gençlik bu birikime sahip çıkacaktır. O yüzden biz "Ekim Devrimi geçmiş değil gelecek" diyoruz ve bundan sonra da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğimizi söylüyoruz.

EKİM DEVRİMİ 100 YAŞINDA: GEÇMİŞ DEĞİL GELECEK
(İNTERAKTİF SAYFA)
ÖNCEKİ HABER

Malta'daki gazeteci cinayetinde üç şüpheliye dava

SONRAKİ HABER

'Rockçı İmam' Tüzer, belediye başkan adaylığından çekildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa