İZBAN’da sendika düşmanlığı onandı

İZBAN’da sendika düşmanlığı onandı

İZBAN’da sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan özel güvenlik görevlilerinin açtığı davada verilen işe iade kararı Yargıtay tarafından onandı.

Metehan UD
İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD tarafından ortak bir şekilde işletilen raylı taşıma sistemi İZBAN’da taşeron özel güvenlik görevlilerinin sendikal örgütlenme hakkının engellendiği Yargıtay tarafından da kabul edildi.

Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikasına üye olduğu için 2014’ün aralık ayında işyerindeki sendika faaliyetlerini engellemek amacıyla 2 gün içersinde hakkında 16 adet tutanak tutularak  işten çıkarılan Sendika İşyeri Baştemsilcisi Mustafa Özgüç’ün açmış olduğu davanın yargı süreci tamamlandı.

İlk olarak İzmir Adliyesi 13. İş Mahkemesi Özgüç’ün taleplerini kabul etti ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun işyeri sendika temsilcilisinin iş güvencesini düzenleyen 24. maddesi uyarınca işe iadesine ve sendikal tazminat ödenmesine karar verdi.

İZBAN KARARA UYMADI

İZBAN bürokratlarının temyiz talebinde bulunmasından dolayı Yargıtay’a giden dosya geçtiğimiz günlerde görüşüldü. Yerel mahkemenin kararını haklı bulan Yargıtay 7. Dairesi kararı oy birliği ile onadı. Karar kesinleşirken Özgüç tekrar işbaşı yapmak için başvurdu ancak İZBAN yönetimi mahkeme kararına rağmen sorumlu olmadığını, taleplerin taşeron firmaya yapılması gerektiğini belirtti ve işbaşı yaptırmadı.

Bunun üzerine İzmir 10. İş Mahkemesine 2. defa dava açan Özgüç, “Biz davamızın Yargıtay tarafından onanmasından sonra avukatlarımız aracılığıyla uzlaşma çağrısı yaptık ancak İZBAN’dan olumsuz yanıt aldık. İZBAN tarafından uzatılan yargı süreci kamuya   fazladan yargılama gideri ve yasal faiz yükü getirecektir” dedi.

Ayrıca İZBAN’da çalısan taşeron özel güvenlik görevlilerine yönelik baskı ve yıldırma politikasının artarak devam ettiğini de kaydeden Özgüç şunları söyledi: “Özel güvenlikçiler İZBAN tarafından 7.5 saat sabit ayakta durmaya zorlanıyor. Bu baskılar sonucu geçtiğimiz ihale döneminde 70’ten fazla güvenlik görevlisi işten toplu olarak ayrılmıştır. İZBAN taşeron güvenlikçilerin örgütlü çalışmasını ve hak talep etmesini istememektedir. Özel güvenlik görevlileri İZBAN yönetiminden sorunlarının bir an önce çözülerek çalışma koşularının iyileştirilmesini istiyor” dedi.

www.evrensel.net