'Yerli PISA' da açıklandı: Sonuçlar değişmedi

'Yerli PISA' da açıklandı: Sonuçlar değişmedi

Milli Eğitim Bakanlığı uluslararası eğitim ölçeği Türkiye’nin son sıralarda çıktığı PISA'ya alternatif bir sınav yaptı, sonuçlar yine benzer. 

“Eğitimde uluslararası PISA’ya alternatif ölçme sistemi” diye nitelendirilen MEB projesi ABİDE’nin ilki yapıldı. 

Türkiye, en önemli uluslararası eğitim ölçeklerinden PISA sınavında son sıralarda yer almış ve eğitim sistemiyle ilgili tartışmalara neden olmuştu. Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da "PISA tek başına bir ülkenin seviyesini göstermeye yetmez" açıklaması yapmıştı. MEB'in kendi yaptığı araştırmadan da benzer bir sonuç çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi’ni “ileriye yönelik eğitim politikalarının geliştirilmesinde kullanmak” üzere yaşama geçirdi. “Yerli PISA” olarak da nitelendirilen ABİDE’nin ilk sonuçları da çıktı. Buna göre öğrencilerin % 26.4’ü matematik, % 17.9’u fende en alt düzeyde. 

81 il 495 ilçedeki bin 299 okuldan 38 bin 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılan araştırmada Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler olmak üzere 4 dersten çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular yer aldı. Her dersten 51 soru yöneltildi. 

MATEMATİKTE YÜZDE 89, 'ALT YETERLİLİKTE'

Vatan’da yer alan habere göre; Türkiye'de matematik testinde öğrencilerin yüzde 89'unun orta ve daha alt yeterlilik seviyesinde. Aynı araştırmaya göre öğrencilerin fen bilgisinde yüzde 85'inin, sosyal bilgilerde yüzde 73'ünün, Türkçe'de ise yüzde 71'inin orta ve daha alt seviyede olduğu belirlendi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre de araştırma ikinci kez 2018 Mart’ında 50 bin öğrencinin katılımıyla yapılacak ve değerler karşılaştırılacak.

PISA’DA DURUM NE?

15 yaşındaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma alanındaki becerilerini 6 düzeyde ölçen OECD’nin yaptığı PISA 2015’te Türkiye 70 ülke içinde matematikte 49. fende 52. ve okumada ise 50. sırada yer aldı. 34 OECD ülkesi içinde sondan 2’nci oldu.

FEN: 5-6 düzeyi bir ülkenin bilim insanı potansiyelini de gösterir. 6 olan en üst düzeyin OECD ortalaması 1.1 iken, Türkiye’nin bu düzeyde oranı 0, yani en üst düzeyde tek öğrencisi bile yok. Yine üst düzey 5’te OECD ortalaması 6.7 iken Türkiye’de 0.3. fen okuryazarlığı alanında Türkiye’de 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları % 44.4. OECD ülkelerinde oran % 23.3.

OKUDUĞUNU ANLAMA (TÜRKÇE): PISA 2015’te 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları Türkiye’de % 30. OECD ortalaması % 20.1. En üst düzey (5-6) 0.06 iken OECD ortalaması 8.3.
MATEMATİK: 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları Türkiye’nin 51.3. Bu oran OECD ülkelerinde 23.4 En üst düzey (5-6) toplam öğrenci oranı 2.01 iken OECD ortalaması 10.7. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER eğitim