Antep’te ‘OHAL Kaldırılsın’ talebiyle ortak basın açıklaması

Antep’te ‘OHAL Kaldırılsın’ talebiyle ortak basın açıklaması

Antep’te KESK, DİSK, TMMOB ve TTB temsilcilikleri düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla 'OHAL değil demokrasi ve adalet istiyoruz' dedi.

DİSK Genel İş Şube binasında yapılan açıklamayı, katılan kurumlar adına DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü okudu. Güdücü OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2016’dan bu yana geçen süreye dair “16 ayı aşkın bir süre geçmiş ve bu süre içerisinde Türkiye’de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet uygulamaları hakim olmuştur” dedi. Bu süre içinde yaşanan hukuksuzluklara örnekler veren Güdücü konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: Çıkan kanun hükmünde kararnameler ile 130 bine yakın kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, 107 kanunda değişiklik yapılmıştır. Kamu personel rejiminde, eğitim ve sağlık sisteminde, çalışma yaşamında büyük değişimler getiren KHK’ler bir yönetim aracına dönüşmüştür. Parlamento işlevsiz kılınmış, anayasa askıya alınmış, KHK’ler bütün bu değişimleri her tür denetimden kaçırmak için sıklıkla kullanılır olmuştur.

‘OHAL/KHK REJİMİ EMEĞE VE DEMOKRASİYE ZARARLIDIR’

OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesinin iş güvencesinin herkes için ortadan kalkması anlamına geldiğini belirten Güdücü, “Yapılan düzenlemeler ile kurum yöneticilerine de kamu görevinden çıkarma yetkisi verilmiş, emekçilerin kaderi tamamen birkaç kişinin keyfi uygulamalarına terk edilmiştir” dedi.

Bu süre içinde işçilere yönelik hak gaspları ve yasaklanan grevlere de değinen Güdücü, 37 kişinin uğradıkları hak gaspları sonucu intihar ettiğini hatırlattı.

OHAL ile ilgili, kurumlarının düzenlediği anket sonuçları hakkında da bilgi veren Güdücü, “Katılanların tamamının OHAL'in kaldırılması yönünde irade gösterdiğini gördük” dedi.

‘HERKES İÇİN DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYORUZ’

Güdücü açıklamayı taleplerini sıralayarak bitirdi: “Herkes için ulaşılabilir, eşit, parasız kamusal hizmet sağlanmalıdır. Kıdem tazminatı hakkının, iş güvencesinin gaspına son verilmeli, herkes için güvenceli iş, güvenceli gelecek ve insanca yaşanacak ücret sağlanmalıdır. Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yönelik baskı ve hukuksuzluk son bulmalıdır.”

Kurumların ortak basın açıklaması, “DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri olarak taleplerimizin karşılanmasının takipçisi olacağız. Herkes için demokrasi ve adalet istiyoruz” sözleriyle sona erdi. (Antep/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER Antep