29 Kasım 2017 04:06

Petrol-İş'in kongresi mücadele gündemiyle mi gerçekleşecek?

Emek Partisi İzmir İl Yöneticisi Gürsoy Turan, 2 Aralık’ta gerçekleşecek Petrol-İş Aliağa Şubesi Olağan Kongresine ilişkin yazdı.

Petrol-İş'in kongresi mücadele gündemiyle mi gerçekleşecek?

Paylaş

Gürsoy TURAN*

Petrol-İş Aliağa Şubesi 2 Aralık’ta Olağan Kongresini gerçekleştirecek. 

Bu kongre PETKİM, TÜPRAŞ, Star rafineri ve Revoga’da Petrol-İş üyesi işçilerin TİS mücadelesi, çalışma koşulları, iş güvencesi, ücret ve sosyal hakları için mücadele açısından önemli. Ama aynı zamanda; aynı havzada toplusözleşme sürecinde olan ve MESS’in esnek çalışma, kıdem tazminatlarında kesinti ve düşük ücret dayatmasıyla karşı karşıya olan demir çelik işçilerin mücadelesi, yeni örgütlenme hamlesiyle sendikalaşma mücadelesine adım atan liman işçilerinin sendikalaşması, gemi söküm işçileri ve sayıları her yıl daha çok artan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki örgütsüz işçilerin insanca çalışma koşulları, ücret ve sosyal hakları için mücadelesi açısından da önemli olacağı sınıf mücadelesine yabancı olmayan herkes tarafından bilinir. 

Hatta Petrol-İş Aliağa Şubesinin PETKİM ve TÜPRAŞ işçilerinin mücadeleleriyle hayata geçirdiği eylemleriyle belli dönemlerde sendikal harekette yarattığı etkiyi bilenler açısından ülkedeki sendikal mücadele bakımından da önemli olduğu açık. Emek ve barış festivallerinden, sportif ve kültürel her türlü etkinliklere, sosyal siyasal gelişmeler karşısında emek demokrasi mücadelesine kadar geçmişten bugüne üstlendiği görevler açısından önemli bir kent olan Aliağa açısından da Petrol-İş ve onun kongresinin önemi Aliağalılar tarafından bilinmektedir. 
Kuşkusuz bütün bunlar patronlar, sendikal bürokrasi ve siyasiler ve yerel yöneticiler tarafından da bilinmektedir ve bu nedenle Petrol-İş Aliağa Şube Kongresine ilgisiz kalmazlar, hatta amaçları doğrultusunda müdahale de ederler. Sermaye güçleri, sendikal bürokrasi, belediye yöneticileri güç ve olanaklarıyla kongre sürecine dolaylı dolaysız müdahil olabilirken; başka iş kollarında, başka fabrikalarda çalışan işçiler kendi sendikal mücadeleleri açısından etkileri olacak olan bu kongreye müdahil olamazlar. Çünkü örgütlülükleri ve güçleri daha da önemlisi bugünkü sınıf bilinçleri buna olanak tanımaz.

İKİ GRUP YARIŞIYOR

Kongreye sayılı günler kala işyerlerinde yapılan delege seçimlerinden başlayarak iki grup yarışmakta. Bunlardan birisi mevcut şube yönetiminde son kongredeki ayrışmalardan yararlanarak şube idari ve mali sekreterliğini üstlenmiş yöneticiler etrafında oluşmuş olan grup Petrol-İş Aliağa Şubesinde sendikal çizgiyi geriye götüren anlayışın temsilcisi olarak görülüyor.

Diğer grupsa mevcut şube yönetimiyle toplusözleşme dönemi öncesi başlayarak ayrı düşen, bugünkü şube başkanı etrafında bir araya gelenlerden oluşuyor. PETKİM’de bir araya gelen gruplar, TÜPRAŞ’ta geçmişte işyeri komiteleşmesiyle oluşan örgütlülükle birlikte hareket ediyor. Bu kesim Petrol-İş Aliağa Şubesinin örgütlenmesinden bugüne gelen fiili mücadele ve eylemci çizgisine dayanarak, sendikadaki geriye gidişe dur demek için çalışıyor.

 Petrol-İş Aliağa Şubesinin kongresinin kendi üyelerinin de dışında geniş bir alanda işçi hareketi açısından önemine dair değerlendirmeden bakarak söyleyecek olursak bu temeldeki sorumluluğun Petrol-İş’in geçmiş fiili mücadele çizgisindeki geriye gidişini engellemek için çalışan grupta olduğu açıktır. Bunun başarılmasının yolu kongreyi işçilerin taleplerinin dile geldiği ve mücadelenin nasıl ilerleyeceğinin tartışıldığı kürsüsü yapmakla başlayacaktır. 

İŞ CİNAYETLERİ, TAŞERON...

İş cinayetlerinde ölümler, işçi sağlığı, iş güvenliği, meslek hastalıklarının tartışılmadığı bir Petrol-İş Kongresi sadece üye işçiler için değil, havzadaki farklı iş kollarından işçiler için de kayıp olacaktır. Daha geçtiğimiz ay TÜPRAŞ’ta yaşanan iş cinayetinde ölen 4 işçi, onların aileleri ve çocuklarının göz yaşları kurumadı. Yalnız TÜPRAŞ’ta mı, ya demir-çeliklerde, gemi sökümde, Aliağa Organize Sanayide, limanlarda... Ölümlü kazaların yanı sıra yaralanma ve sakatlanmalar gündem olamazsa, TÜPRAŞ’taki iş cinayetinden sonra gerçekleşen eylemde sendikacılar tarafından yapılan açıklamalar unutulur ve en azından iş cinayetlerine karşı güçlü bir kampanya kararı alınamaz ise daha baştan mücadeleci sendikacılık anlayışı yara almış olacaktır.

Yine her gün televizyonlarda hükümetin kamuda taşerona kadro vaadi üzerinden tartışılan taşeron sorununun bütün fabrikalarda virüs gibi yayılıp sendikal örgütlülüğü ve işçilerin tüm kazanımlarını kemirirken, taşeronlaştırmanın önüne geçilmesi mücadelesi tartışılmalıdır.
Yine grev yasakları eşliğinde metalde başlayıp bütün iş kollarında olduğu gibi Star Rafineride ve PETKİM’de Petrol-İş’in de karşısına çıkan 3 yıllık toplusözleşme dayatması var. Bu yolla işçilerin taleplerinin daha geç gündeme gelmesi için bugün 3 yıl belki yarın 5 yıllık sözleşme dayatılacak. Sözleşmelerin gündemden düşürüp, sendikaları sivil toplum kuruluşu yapmayı hedefleyen sermaye dayatmasına karşı OHAL koşullarında daha fazla önem kazanan toplusözleşme ve grev hakkı için mücadelede ne yapılacağı konusunda kongrede alınacak kararlar büyük önemdedir.

EN BÜYÜK TİS: ASGARİ ÜCRET

7-8 milyon sendikasız işçinin ücretleri başta olmak üzere, aslında sendikalı işçilerden emeklilere, memurlara tüm ücretlere yapılacak zamlarda da etkili olacak, ülkenin en büyük toplusözleşmesi asgari ücrette artış meselesi önümüzde duruyor. Yeni ücret için komisyon aralık ayında toplanacak. Petrol-İş Aliağa Kongresinde asgari ücret gibi önemli bir talep için ne yapılacağı de gündeme gelmelidir. 

Keza bugün her an ölüm tehlikesini içeren kölece koşullarda çalışan bütün iş kollarından hangi işçiye sorulsa, çocuklarının geleceği ve iyi bir eğitim almaları için çalıştığını söylemektedir. Ancak eğitim sisteminin her yıl değişen sınav sistemi ve müfredatla içinden çıkılmaz bir hale getirilmesi, dahası bilimsellikten arındırması bütün işçilerin sorunu değil midir? Böyleyse kongre bütün işçilerin sorunu olan konuları gündemine alacak mıdır?

Başta petrokimya işçileri olmak üzere, kötü gidişe dur demek isteyen havzadaki tüm mücadeleden yana kesimlerin beklentisi bu yöndedir.

* Emek Partisi İzmir İl Yöneticisi

ÖNCEKİ HABER

3 çocuk okutan işçi: Ekmekten değil pırlantadan vergi alın

SONRAKİ HABER

Kızıltepe JİTEM davasında mütalaa istendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa