16 Kasım 2017 15:07

Devinen Akdeniz Sempozyumu başladı

Akdeniz Akademisi tarafından gerçekleştirilen 'Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu' başladı.

Devinen Akdeniz Sempozyumu başladı

Paylaş

Akdeniz Akademisi tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu” başladı. Sempozyumun açılış konuşmalarında Akdeniz'in tarih boyunca sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunun altı çizildi. 

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe sempozyumdaki temel hedefin Akdeniz kimliğini yaşatmak, tanıtmak ve Akdeniz kentleri arasında işbirliği gerçekleştirebilmek olduğunu söyledi. Gökçe, tüm dünyayı saran şiddet sarmalı sürecinde İzmir'in barış ve hoşgörü kültürünü yeşertme konusunda dünyaya bir model olabileceğini söyledi. 

AKDENİZLİLİK KAVRAMININ YAŞI

İzmir Akdeniz Akademisi Kültür-Sanat Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Serhan Ada tarafından kolaylaştırıcılığı yapılan sempozyumun açılış oturumunda ODTÜ öğretim üyesi Doç. Dr.  M. Fatih Tayfur,  "Doğu Akdeniz’de Geleceğe Geçmişten Bakmak" Doğu Akdeniz'de merkezinde Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın bulunduğu  alternatif bir düzen ütopyasını anlattı. İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli ise, ‘'Mobilite' Olgusu, 'Akdeniz' ve 'Akdenizlilik' Olgusuyla Nasıl Bir Araya Geliyor?" başlıklı sunumunda "Akdenizlilik" kavramının çıkışı, süreç içerisinde değişimi ve bugününe ilişkin görüşlerini paylaştı. Akdenizin coğrafi olarak oluşumunun M.Ö. 8 bin yıllarına denk geldiğini belirten tekeli, bunun jeolojik zamanlar bakımından dün gibi yakın bir zaman olduğunu dile getirdi. Akdenizlilik kavramının en iyimser tahminle 4 bin yıllık bir tarihi olduğunu kaydeden Tekeli, Akdenizliliği farklı farklı dönemlere ayırarak incelemek gerektiğine dikkat çeken Tekeli "Farklı dönemlerde farklı Akdenizlilik ile karşı karşıyayız. Artık Akdenizin geleceği iç dinamikleri belirleyemiyor. Dünya yönetilemiyor. Ulus devletlerden meydana gelen sistem dünyayı yönetemiyor. İklim değişikliği, göçler... Niye insanlar göç ediyor? Dünya yönetilemediği için. Bir dünya demokrasisine dönüşünce Akdenizlilik potansiyelini yeniden kurma olanağına sahip olacağız. Böyle bir Akdenizlilik kaçınılmaz olarak barışçıl olacak" dedi. 

MUHABİRİMİZ 'DEVİNEN ÇEVRE' BAŞLIĞINDA SUNUM YAPACAK

18 Kasım'a kadar sürecek olan sempozyumda yurtiçinden katılan akademisyenlerin yanı sıra Yunanistan, İngiltere, Fas, Tunus, Cezayir, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Fransa'dan bilim insanları ve uzmanlar katılıyor. “Devinen İnsanlar”, “Devinen Sermaye ve Emek”, “Devinen Fikirler” “Devinen Sanat, Mimari ve Tasarım”, “Devinen İktidar ve Direniş” ve “Devinen Çevre” başlıkları altında bildirilerin kabul edildiği uluslararası sempozyumda, bugün gazetemiz İzmir muhabiri Özer Akdemir de "Bergama Köylü Hareketinden Günümüze Ege'de ekoloji mücadelesi" başlıklı sunumunu yapacak. Ayrıca Sempozyum etkinlikleri kapsamında 30 Kasım tarihine kadar yine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi alt kat sergi salonlarında iki resim sergisi de yer alacak. "Devinen Hafıza" karma sergisinde sanatçılar “Devinen Akdeniz” teması altında buluşarak kendi kurgusal hafızalarından ortaya çıkan özgün çalışmalarını sergilerken, "Akdeniz'de Savaş ve Göç" başlığıyla gerçekleşecek sergide, 21. yüzyılın en önemli gündemi olan kitlesel göç dramına ilişkin belgesel fotoğraf çalışmaları sergileniyor. (İzmir/EVRENSEL)

PROGRAM:

17 Kasım 2017 Cuma
III. Oturum 10.30-12.10
DEVİNEN İNSANLAR-2  
Oturum Başkanı: Onur Yıldırım (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) -teyit edilecek
- Ergün Laflı (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Devinen Doğu Ege: Eskiçağ'da İzmir'e ve İzmir'den Göçler 
- Füsun Baykal (Prof. Dr., Ege Üniversitesi) 
Geçmişten Bugüne Akdeniz'de Turist Hareketliliği 
- Volkan Zoğal (Arş. Gör., Ege Üniversitesi) - Ersin Demir (Arş. Gör., Ege Üniversitesi)
Akdeniz Havzası'nda Yeni Bir Turizm Hareketi: Alternatif Konaklama Olanakları ve Konut Değiş-Tokuşu 
- Özge Biner (Dr., Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenim Okulu)
Sınır Geçme Sürecinde Görünürlük ve Hareketlilik: İzmir’deki Göçmenlerin Sınır Hattındaki Etkileşim ve Pazarlıkları 
 
Öğle Arası 12.10-13.30 
IV. Oturum 13.30-14.50
DEVİNEN SERMAYE VE EMEK
Oturum Başkanı: Erkan Serçe (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi) 
- Eyüp Özveren (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) -  Seven Ağır (Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)- Çınla Akdere (Yrd. Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Tahıl Ticareti ile İlgili Akdeniz Düşüncelerinin Avrupa’ya Aktarımında Bir Köşe Taşı: Ferdinando Galiani’nin, Dialogues sur le commerce des bleds Adlı Yapıtı  
-İrfan Kokdaş (Yrd. Doç. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
 Hem Köylü Hem Zanaatkar; Ne Kırsal Ne De Şehirli, Çiftlikler ve Kent Ekonomileri Arasındaki İş Gücü Hareketliliği, Selanik-İzmir 1720-1840 
- Alp Yücel Kaya (Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İzmir Akdeniz Akademisi Tarih Birimi Koordinatörü)
 Akdeniz Perspektifinden XIX.Yüzyılda Balkanlarda Kapitalist Tarım ve Toprakbent Köylüler 
 
14.50-15.05 Ara 
V. Oturum 15:05-17:05
DEVİNEN ÇEVRE
Oturum Başkanı: Ümit Erdem (Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi)
- Marcel Kuper (Dr., Umr G-Eau) 
Devinen Tarım: Kuzey Afrika’nın Yeraltı Suları Ekonomisi Bağlamında Coğrafi ve Sosyo-Profesyonel Hareketlilikler 
-Selin Le Visage (Doktora Öğrencisi, Paris Nanterre Üniversitesi)
Kırsal Alan ve Yeraltı Sularının Yönetişimindeki Dönüşüm: İzmir’in Sulama Kooperatiflerindeki Tarımsal, Ekonomik ve Sosyal Değişiklikler
-Orkun Doğan (Doktora Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Ölmez Ağaçtan, Ah'lar Ağacına: Zeytin Ağacının Değeri? 
 
-Özer Akdemir (Ege Çev re ve Kültür Platformu-EGEÇEP)
Bergama Köylü Hareketinden Günümüze Ege’de Ekoloji Mücadelesi 
- Gökhan Orhan (Prof. Dr., Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi)
Bir Ortak Yaşam Alanı Olarak Akdeniz'in Korunması Sürecinde İşbirliği ve Katılım: Barcelona Rejiminin Oluşumu ve Gelişimi 

18 Kasım 2017 Cumartesi
VI. Oturum 10:00-12:00 
DEVİNEN SANAT, MİMARİ VE T ASARIM
Oturum Başkanı: Tevfik Balcıoğlu (Prof. Dr. Yaşar Üniversitesi) 
-Hee Sook Lee-Niinioja (Dr.)
Akdeniz Siculo-Norman Menreale'inde Somut-Soyut Hareketler
-Zeliha Kayahan (Arş. Gör., Gazi Üniversitesi)-Naile Çevik (Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi)
Akdeniz Uygarlıkları Gemi Resimlerinin Kültürlerarası Etkileşimler Açışından Önemi ve Ekslibris Uygulamaları
- Fatih Hakan Kaya (Arş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Roma Dönemi'nde Anadolu Kökenli Bezemeli Mimari Elemanların Yayılım Alanı: Sanat ve Sanatçının Devinimi 
- Tülin Selvi Ünlü (Dr., Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi)
Akdeniz’de Değişen Kentsel Mekan: XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Doğu Akdeniz Liman Kenti
 
Öğle Arası 12:00-13:00 
VII. OTURUM 13:00-15:00
DEVİNEN FİKİRLER 
Oturum Başkanı: Eyüp Özveren (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 
-Zeynep Aydoğan (Doktora Öğrencisi, Humboldt Ünivesitesi) 
Hareket Halindeki Uçlar: Geç Ortaçağ Anadolu Türk Destanlarından Bazı Coğrafi Temsiller
- Samet Budak (Doktora öğrencisi, Michigan Üniversitesi)
Orta Çağ Sonları Doğu Akdeniz’inde Bilim İnsanlarının Hareketliliği 
 

ÖNCEKİ HABER

FIFA, Romelu Lukaku'nun rekorunu tanımadı

SONRAKİ HABER

Mahzuni Şerif İstanbul’da sahnelenecek

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa