15 Kasım 2017 17:17

Antalya'da kadınlar sığınaksız bir dünya talep ettiler

Bu yıl 11-13 Kasım'da 20. düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 27 ilden 280 kadının katılımıyla Antalya’da gerçekleşti.

Antalya'da kadınlar sığınaksız bir dünya talep ettiler

Paylaş

Tuğba ÇELİK
Antalya

Antalya da düzenlenen ve 27 ilden 280 kadının katılımıyla gerçekleşen kadın kurultayı çalışmalarını üç gün süren sunum ve atölye çalışmaları ile sonlandırdı. Kurultay katılımcıları yayınladıkları bir basın bülteni ile yaptıkları çalışmaları basın ve kamuoyu ile paylaştılar.

Basın metninde öne çıkan bazı sunum ve konuşmalarda, ‘’1980’li yıllarda kadınların ilk defa şiddete karşı sokağa çıkmasından bugüne kadar erkek şiddetiyle mücadelede pek çok kazanım elde edildi. Yasal değişikliklerin kadınlar lehine gerçekleştirilmesi sağlandı. Ayrıca kadınların mücadelesi sayesinde kadınlara yönelik şiddet görünür oldu ve meşru bir mücadele alanı haline geldi’’denilerek,’’ işaret edilen dönemselleştirmeler aracılığıyla sokak hareketi, kadın örgütlenmelerinin, mücadelenin büyümesine katkısı üzerinde durulurken aynı zamanda bugün içinde olduğumuz geriye gidiş tehdidine de dikkat çekildi’’ denildi. Oturumun soru cevap kısmında Türkiye’de yaşanmakta olan Olağanüstü Hal döneminde bağımsız kadın derneklerinin kapatılması ve kadına yönelik şiddet alanında oluşturulan birikimlerin yok edilmesi veya ulaşılamaz hale getirilmesi, kayyum atanan belediyelerde kadın danışma merkezlerinin kapatılarak bu alanda çalışma yürüten kadınların işten çıkarılması gibi kadına yönelik şiddetle mücadelenin önünü kesen uygulamalar ve baskıcı politikalar altında, yaşanan tüm zorluklara rağmen mücadelenin sürdürülmeye çalışıldığı ve dayanışmanın gerekliliği vurgulandı.

Antalya

Koç Üniversitesi’nden Gizem Türkarslan konuşmasında Tunus'ta kadın hareketinin taleplerinden, eylemlerinden ve kadına karşı şiddete karşı verilen mücadeleden bahsederken, Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Faten Sarraj, Türkiye’de yaşayan göçmen, sığınmacı ve mülteci statüsündeki kadınların karşı karşıya kaldıkları şiddet, bununla mücadelede yaşanan zorluklar ve çözüm önerilerini aktardı. Mülteci kadınların Türkiye’de haklarını bilmemeleri ve bunu öğrenecek kaynaklara ulaşamamalarının öncelikli bir sorun olduğunun altını çizdi. 

“20. Yılında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelemiz, Kazanımlarımız ve Sınırlılıklarımız” atölyesinde OHAL koşullarında kadına yönelik şiddetle mücadele, kapatılan dernekler ve bulundukları illerde kadın çalışması yapma imkânlarına dair sorunlar paylaşıldı.

Kurultayın sonuç bildirgesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yayınlanacak.

ÖNCEKİ HABER

Bütçe açığı yüzde 190 artışla 35 milyar liraya yükseldi

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa