Sömürünün ve savaşın olduğu yerde nasıl sessiz olabilirdik?

Sömürünün ve savaşın olduğu yerde nasıl sessiz olabilirdik?

Merhabalar,Belki geç kalmış bir merhaba. Ancak yapmış olmak için öylesine seslendirilmiş bir merhaba değil. Ne yaptığını bilen, ayakları yere basan bir noktadan, demokratik hak ve özgürlük mücadelesi yürüten herkese içten bir merhaba.Sağlık politikalarına dair itirazları, toplumsal yaşama dair tahayyülleri olan v

Tutuklu tıp fakültesi öğrencileri

Merhabalar,
Belki geç kalmış bir merhaba. Ancak yapmış olmak için öylesine seslendirilmiş bir merhaba değil. Ne yaptığını bilen, ayakları yere basan bir noktadan, demokratik hak ve özgürlük mücadelesi yürüten herkese içten bir merhaba.
Sağlık politikalarına dair itirazları, toplumsal yaşama dair tahayyülleri olan ve dünyanın daha iyi bir yer olacağı umudunu taşıyan 13 sağlık öğrencisi olarak Sincan F Tipi ve Kadın Kapalı Cezaevinde 2. ayımızı doldurmak üzereyiz. Ankara’nın üç farklı üniversitesinde 11’i tıp fakültesi, 1’i diş hekimliği fakültesi, 1’i ergoterapi bölümünde öğrenim görmekteyken yaşamdan alıkonulma gayesiyle buraya getirildik. Ancak iyi niyet taşımayan bu gayeye inat moralimizi ve umudumuzu diri tuttuğumuzu; dışarıda daha iyi bir dünya mücadelesi yürüten tüm arkadaşlarımıza bildirmek isteriz.
İleride çalışacağımız tüm sağlık kurumları kâr amaçlı birer işletmeye dönüştürülüp, hastalar müşterileşirken; sağlık hizmeti piyasalaştırılıp, alınıp satılan bir meta haline getirilirken daha insanca bir yaşam adına itiraz etmemek olabilirmişçesine sorulara ve sorgulamalara maruz kaldık. Aynı şekilde sağlık eğitimi toplumdan koparılıp uzmanlaşmaya odaklanmışken ve insanlara ana dil problemi sebebiyle sorunlar yaşıyor olması göz ardı edilmeye çalışılırken nasıl sessiz kalabilirdik.
Bizler toplumsal barışın olmadığı bir yerde sağlıklı bir birey ve sağlıklı bir toplum olamayacağını dillendirip yaşıyor olduğumuz ülkede barışın sağlanabilmesine katkı sunmayı bilinçli ve sorumlu olma adına görev bildik. Bu noktada hassasiyet taşıyıp söz söylemeyi ve daha iyi bir sağlıkçı ve daha iyi bir insan olmanın gereği olarak değerlendirdik. Tüm bunlardan ötürüdür ki burada yargılananın bizler nezdinde sağlık muhalefeti olduğunu düşünmekteyiz.
Parodileştirilmiş, hukukileştirilmeye çalışılan bir garabetin muhatapları olarak rollerin dağıtılmış olduğu zehirli bir tiyatro sahnesinden tüm dostlarımızı selamlıyoruz
                            

www.evrensel.net