23 Ekim 2017 14:43

Hekim ile hasta arasına KHK girdi

Sağlık örgütleri OHAL'in ardından sağlık çalışanlarına uygulanan güvenlik soruşturmalarıyla atamaların gecikmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Paylaş

Hekimden hemşireye, eczacıdan teknikere kadar binlerce sağlık çalışanı, göreve başlamak için güvenlik soruşturmasının bitmesini bekliyor. KHK ile gelen bu uygulamaya ilişkin ortak açıklama yapan sağlık örgütleri, sağlık çalışanının yanı sıra hizmet alamayan hastaların da mağdur olduğunu ifade ettiler. 

Sağlık örgütleri OHAL'in ardından sağlık çalışanlarına uygulanan güvenlik soruşturmalarıyla atamaların gecikmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türk Tabipler Birliği'nde düzenlenen basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık-İş), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri Ve Teknikerleri Derneği (TÜM Rad-Der) temsilcileri katıldı. 

Ortak açıklamayı okuyan Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, OHAL ile birlikte çıkarılan KHK'ların birçok mağduriyet yarattığını belirtti. Bunlar arasında; mezunların gecikmiş atamaları, güvenlik soruşturması nedeniyle kamu görevine başlamanın engellenmesi, herhangi bir yargılama sürecine tabi tutulmadan ihraç edilen sağlık çalışanlarının kamuda çalışma hakkının engellenmesi ve asistan sağlık çalışanlarının anayasal hak olan eğitim hakkının engellenmesi bulunduğunu kaydeden Çerkezoğlu, 2016 yılı ikinci yarısından itibaren sağlık emekçileri başta olmak üzere okullarından yeni mezun pek çok kişinin atamaları yapıldığı halde görevine başlamak için beklediğini söyledi. Devlet memurluğuna başlamak için tebligat bekleyenlerin uzun süre yanıt alamadığını ve sonucu öğrenebilecekleri herhangi bir kurum bulunmadığını belirten Çerkezoğlu, ilgili bakanlığa ulaşabilenlerin aldığı tek yanıtın güvenlik soruşturmalarının devam ettiği yönünde olduğunu dile getirdi. 

KANUNDA HERHANGİ BİR GEREKÇE YOK

Yetkililerin her fırsatta sağlık personeli açığı olduğunu söylemesine rağmen, hastalar hizmet beklerken sağlık çalışanlarının atandıkları görevlere başlayamadığını ifade eden Çerkezoğlu, bu nedenle mevcut çalışanların göreve başlayamayan sağlık çalışanlarının yükünü de üstlenmek zorunda kaltığına dikkat çekti. Çerkezoğlu bu durumun artmış iş yükü ve güvensiz çalışma koşulları nedeni ile hasta güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı. 

Öte yandan güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan az sayıda sağlık çalışanına iletilen tebliğde yalnızca “657 sayılı DMK’nın 48. maddesinin 1. fıkrasının 8 numaralı bendinde belirtilen şartları taşımadığınızdan atamanız yapılmamıştır” deniliyor. Sözkonu bent 676 Sayılı KHK ile kanuna eklenmişti. Ancak sağlık emekçilerine denildiği gibi bu bentte herhangi bir şarttan söz edilmiyor. KHK ile kanuna eklenen tek cümle: “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” Çerkezoğlu açıklamasında bu duruma da değinerek bu kanun bendinin gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin olduğu görevler için uygulanabileceğini söyledi. Çerkezoğlu, “Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmak üzere atanacak sağlık çalışanları yönünden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını haklı kılacak bir neden bulunmamaktadır. Çünkü sağlık çalışanları sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmakta, hasta görmekte, tanı, tedavi, bakım, ilaç sunumu işlevlerini sürdürmekte, eğitim-öğretim çalışmalarına katılmaktadırlar. Sağlık çalışanlarının ulaşabileceği bilgi ve belgeler de, yürüttükleri bu çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeler ile sınırlıdır” dedi. 

OYSA TEBLİĞ SÜRESİ 60 GÜN 

Çerkezoğlu ayrıca ilgili yönetmelikte “Güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılması isteminin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv taraması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde cevaplandırılır” ibaresinin yer aldığına dikkat çekti.Buna rağmen devlet memurluğuna başlamak için tebligatlar 6-7 ay beklendiğini belirten Çerkezoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda Meclis'te verilen soru önergelerini de yanıtsız ıraktığını söyledi. Çerkezoğlu, “Halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için sağlık hizmetlerindeki istihdam açığının bir an önce kapatılması, yaptıkları iş nedeniyle güvenlik soruşturması gerekli olmayan sağlık çalışanlarının soruşturmaya tabi tutulmadan görevlerine başlatılması ve güvenlik soruşturmasıyla eğitim hakları elinden alınan asistan hekimlerin eğitimlerini sürdürmelerinin sağlanması için yetkilileri göreve çağırıyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Gözaltındaki JinNews muhabirleri serbest bırakıldı

SONRAKİ HABER

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına 20 Mart'ta başlanacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...