20 Ekim 2017 04:12

Yeni torba yasa, Çalışma Bakanlığı denetimini kaldırıyor

Meclis'teki torba yasa ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda yapılan değişiklikle Çalışma Bakanlığının denetimi ortadan kaldırılıyor.

Paylaş

Fırat TURGUT
İstanbul

Mecliste bulunan torba yasa ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası’nda yapılan değişiklikle Çalışma Bakanlığının denetimi ortadan kaldırılıyor. DİSK İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Daire Müdürü Tevfik Güneş, Bakanlığın kendisini tamamen soyutladığını ifade etti.

İSG Yasasının “İdari para cezalarının ve uygulanması” başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrasının m bendinde “29. Maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene elli bin Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyeti devam eden işverene seksenbin Türk Lirası” ifadesi yer alıyor. Torba yasa ile bu ifadedeki “hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen” bölüm çıkarılarak yerine sadece “hazırlanmadan” ifadesi konuluyor. 

Bu değişiklikle bakanlığın denetim mekanizması bütünüyle ortadan kaldırılıyor ve hazırlanacak olan belgenin gerçekten uygun olup olmadığına bakılmaksızın kabulüne yol açıyor.

Torba yasa ile İSG Yasası’nın 30. maddesinde yer alan “İncelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda” bölümü de çıkarılıyor. 

Yine torba yasa ile İSG Yasası’nın “Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesine müteakip işyerlerini işletmeye açabilir” ifadesinin yer aldığı 29. Maddenin 2. Fıkrası tamamen kaldırılıyor.

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden yapılan açıklamada üç maddede yapılan değişiklikle bakanlık denetiminin tamamen ortadan kaldırıldığı, uygunluk ve yeterlilik denetimi yapılmaksızın büyük kaza önleme belgesini hazırlayan işyerinin işletmeye açılmasının önü açılıyor.

DENETİMİ KİMİN YAPACAĞI BELLİ DEĞİL

Yapılan değişikliği değerlendiren DİSK İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Daire Müdürü Tevfik Güneş “Değişiklikten önceki duruma göre büyük kaza önleme politika belgesi hazırlanmamışsa Bakanlığın denetimi ve yaptırımı söz konusu, ama hazırlayıp da Bakanlığa sunulmayıp işyeri açılırsa o zaman da o zaman da yaptırımı var. Şimdi bu değişiklikle Bakanlığın herhangi bir denetimi ortadan kaldırılmış oluyor. Ve bu da kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi Bakanlık kendi üzerindeki mevcut denetim ve yaptırım ilkesini ortadan kaldırıyor. Neyin ne olacağını bilemediğimiz bir sürece gidiyoruz” dedi.

Büyük kaza önleme belgesini hazırlamanın kolay olmadığını dile getiren Güneş, “Çok uzun risk değerlendirmeleri ve bunların da uygunluklarının ve yeterliliklerinin ölçülmesi lazım. Siz bu uygunluk ve yeterliliğe ilişkin herhangi bir denetimi ortadan kaldırıyorsanız, bu denetimi yapabilecek Bakanlığın müdahalesini ortadan kaldırıyorsanız kime yaptıracaksınız bunu. Bakanlık kendisini tamamen bu işten soyutluyor” diye konuştu.

TÜPRAŞ’ta 4 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayı hatırlatan Güneş, “Büyük kaza önleme belgesinin hazırlandığı yerlerden biriydi. Gelecekte daha büyük olayların meydana gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Doğal afettir, insan kusurudur, işverenin önlem almaması gibi hepsinin gözden geçirildiği bir zihniyet çerçevesinde bu işlerin yürütülmesi gerekiyor. Burada bunları kim denetleyecek bilemiyoruz şimdi. Doğrudan Bakanlığın yetkisi bu işin içindeyken şimdi burada kimin yetkili olacağını bilmiyoruz” dedi.

İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNÜ BÖYLE AÇILIYOR

İş cinayeti

Soma'da 301 maden işçisinin yaşamını yetirdiği katliamın ardından yapılan düzenlemeyle yürürlüğe giden her ocağa bir mühendis zorunluluğu değiştirildi. Mühendislerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ve 21 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Maden Yönetmeliğine göre, bir maden mühendisinin mermer ocakları ve taş ocakları gibi açık ocaklarda aynı işverene ait üç ocağa da bakabileceği belirtildi. Kanuna aykırı olan bu düzenleme ile bir maden mühendisi 20 km. çapındaki bir sahada aynı işverene ait üç ocaktan da sorumlu tutuluyor. Bu maden mühendislerine iki sorumluluk yükleniyor. Birincisi maden rezervlerinin işletilmesini sağlamak, maden kayıplarını önlemek, ikincisi de bu ocaklardaki işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamak.   Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, birden fazla ocağı olan büyük patronların korunması amacıyla bu düzenlemenin yapıldığını belirterek, “Bu yönetmeliğe itiraz ettik. Bilim ve tekniğin uygulanabilmesi açısından bir mühendis 20 km. mesafedeki üç ocağa birden nasıl gidip çalışacak” diye sordu. 

Herhangi bir kaza olduğunda ilk sorumlu tutulan kişilerin de bu mühendisler olduğuna dikkat çeken Yüksel, “Ocakta bulunmadığı sırada yaşanan kazadan sorumlu tutulacak. ‘İhmalkâr davranmış’ denilecek. Bu koşullarda nasıl çalışacak ve nasıl sorumlu olacak” dedi. Yüksel bu düzenlemeye karşı dava açacaklarını sözlerine ekledi.

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Kadınlar ‘Müftülük yasası geri çekilsin’ diyor

SONRAKİ HABER

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubu anlattı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...