05 Ekim 2017 06:25

Sayıştay raporu: Darbeci askerlere fazla maaş verildi

Sayıştayın Savunma Bakanlığı raporuna göre darbe girişimine katılan subay ve astsubaylara tutuklanana ve ihraç edilene kadar fazladan maaş ödendi.

Paylaş

Tamer Arda ERŞİN
Ankara

Sayıştay denetçilerinin, Savunma Bakanlığında 2016 yılında yaptığı denetimlere göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevden uzaklaştırılan subay ve astsubaylara, tutuklanana, meslekten ve memuriyetten ihraç edilene kadar fazladan maaş ödendi. Denetçilere göre bu subay ve astsubayların maaşlarında  1/3 oranında maaş kesintisi yapılması gerekiyordu. 

Sayıştayın 2016 yılı Savunma Bakanlığı denetim raporuna göre 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan askerlere fazla maaş ödendi. Raporda, İstanbul’da konuşlu Kuzey Deniz Saha Komutanlığının 2016 yılında gerçekleşen maaş ödemelerinde; 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi sonrasında, görevden uzaklaştırılan subay ve astsubaylardan tutuklanana, meslekten ve memuriyetten ihraç edilene kadar geçen sürede 1/3 oranında maaş kesintisi yapılmadığı tespit edildi. 

YASAL DÜZENLEMELERE BAŞLANDI SAVUNMASI

Bakanlık tespite karşı kendisini, “Geçici olarak görevden uzaklaştırma işlemlerinin olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde tesis edilen idari bir işlem olması ve söz konusu bulguya esas tesis edilen işlemlerin özel kanun olan 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen hükümlere istinaden gerçekleştirilmiş olması nedeniyle personel maaşlarından kesinti yapılmadığı değerlendirilmekle birlikte; OHAL kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçerli olan genel mevzuatla paralellik sağlanması maksadıyla yasal düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalara başlanıldı” diye savundu. 

DENETÇİLER BULGULARINDA DİRENDİ

Sayıştay denetçileri ise bakanlığın yanıtına karşı, 6 Nisan 2011 tarihli kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 18 Temmuz 2011’de, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda değişiklik yapılması kararlaştırıldığını hatırlatarak, kanunda “Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 141. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir” şeklinde değişiklik yapıldığını, DMK’de ise “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir” hükmünün yer aldığını belirtti. 

Denetçiler bulgularında yer alan unsura ilişkin “Bulgumuza esas olan; açığa alınan  personelden, TSK’den ihraç edilene kadar geçen sürede maaşlarından 1/3 kesintisinin  yapılmaması, işlemlerinin özel kanun olan 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen hükümlere istinaden gerçekleştirilmiş olması, hukuki yanlışlığın temelini teşkil etmektedir” ifadelerini kullandıktan sonra tespitlerinde direnerek, “İstanbul’da konuşlu Kuzey Deniz Saha Komutanlığının 2016 yılında gerçekleşen maaş ödemelerinde; 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi sonrasında, görevden uzaklaştırılan subay ve astsubaylardan tutuklanana, meslekten ve memuriyetten ihraç edilene kadar geçen sürede 1/3 oranında maaş kesintisi yapılması gerekmektedir” dedi. 


MALİ DİSİPLİN SÖZDE KALDI 

Sayıştayın raporuna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Hükümetin ve ekonomi yönetiminin sık sık dile getirdiği “mali disiplin” söylemi sözde kaldı. Ödenek üstü giderler fırladı.

T24’ün haberine göre, Sayıştay 2016 yılı genel uygunluk bildirimi raporunda mevzuatta yer alan hükümlere dikkat çekerek, “Belirli hizmetler için bütçeye konulmuş bulunan ödeneklerden fazla harcama yapılmamasının ödenek kullanımında esas olduğunu” belirtti.

Raporda, ödenek üstü gider tutarının genel bütçeli idareler için 21 milyar 255 milyon 601 bin 867.78 TL, özel bütçeli idareler için de 3 milyon 672 bin 129.14 TL olmak üzere merkezi yönetim toplamında 21 milyar 259 milyon 273 bin 996.92 TL’ye ulaştığına işaret edildi. Rapora göre, ödenek üstü gider tutarında ilk sırada 16.2 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci sırada 4.8 milyar lira ile Emniyet Genel Müdürlüğü, üçüncü sırada ise 89.9 milyon lira ile Diyanet İşleri Başkanlığı yer aldı. Sayıştayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetim raporunda 2016’da, köprü ve otoyollarda toplam 76 milyon 995 bin 898 TL kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmadığı ve mali tablolarda yer verilmediği eleştirisinde bulunuldu. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Kantin emekçilerini çaymatiklerle değiştirdiler

SONRAKİ HABER

Uzun soluklu bir mücadele: Kadın hareketi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa