22 Eylül 2017 04:35

DİB, Adalet Kurultayı'nın ardından rapor hazırladı

Demokrasi için Birlik Platformu, CHP'nin düzenlediği Adalet Kurultayı'nın ardından rapor hazırladı: 'Otoriterleşmeye karşı ortak demokrasi mücadelesi'

DİB, Adalet Kurultayı'nın ardından rapor hazırladı

Paylaş

Birkan BULUT
İstanbul

Demokrasi için Birlik Platformu, Adalet Kurultayı'nın ardından “Örgütlü Toplum ve Adalet Konulu Çalıştay Raporu'nu yayımladı. Türkiye'de giderek otoriterleşmesine karşı ortak bir demokrasi mücadelesi için varılan mütabakatlara dikkat çekilen raporda, “Eşit katılımı gözeten, esnek ve yatay bir örgütlenmeyle çalışacak Demokrasi Ortaklığı yapısını oluşturmak amacıyla, 22 Ekim'de bir toplantı gerçekleştirilecek” denildi.

26-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında arasında Çanakkale'de CHP'nin düzenlediği Adalet Kurultayı'nda DİB'in çağrısıyla bir araya gelen 25 demokratik kitle örgütü ve siyasi yapı temsilcilerinin söz alarak ortaklaştığı çalıştayın sonucu olarak bir rapor yayımlandı. Rapora göre; çalıştayın odağını insan haklarının kitlesel bir şekilde ihlal edildiği, hukukun boşa çıkarıldığı, otoriter, totaliter bir rejimle yönetilen Türkiye'de demokratik kitle örgütleri ve muhalif siyasi partilerin birlikte demokrasi mücadelesi verebileceği  ortak koşulları oluşturmak oldu. 

‘ORTAK GÖREV: FAŞİZME GİDİŞİ DURDURMAK’

Meclis'te siyaset yapma olanaklarının tıkandığı, muhalefet milletvekillerinin zindanda olduğu bir ortamda, Meclis dışında halkın da katılımıyla siyaset yapmak gerekliliğinde ortaklaşıldığı belirtilen çalıştayda, ülkede faşizme gidişi durduracak yeni bir Türkiye projesini oluşturacak enerjinin derlenmesi ortak bir görev olarak benimsendi. Sürekliliği olan bir yapıyla topluma umut ve güven verecek demokratik bir iktidar alternatifinin hedeflendiği ifade edilen raporda, birleşik mücadelenin bileşen örgütlerin ideolojilerinden bağımsız, somut duruma karşı birlikte hareket etmeye dayalı bir pratik olması gerektiği vurgulandı.

‘OHAL’İN BİTMESİ ÖN KOŞUL’

OHAL ve KHK'ların ülkede diktatörlük inşa etmenin keyfi bir aracı olarak kullanıldığı kaydedilen raporda, özgür ve serbest seçim koşullarının sağlanması için OHAL'in bitmesinin ön koşul olduğunu ifade edildi.

Demokrasi için Birlik Platformu tarafından raporda sıralanan hedefler ise özetle şöyle; 

•    Demokratik, laik, bilimsel, parasız ve anadilde eğitim talebini diri tutmak.

•    Türkiye'nin gerçekten demokrat ve yaşanabilir ülke olması için, laiklik çerçevesinde farklı inanç kesimlerinin özgrülüğünü gözetmek.

•    Grev yasaklarının dayatıldığı, işsizlik korkusuyla her gün daha çok yoksullaştırılan emekçiler, neoliberal düzenin yarattığı sömürüye açık, güvencesiz bir ortamda çalıştırılıyor. Tabandan gelen işçi birlikleriyle, yeni bir güç oluşturulması, emek örgütleri mücadelesinde var olan tablonun değişmesi.

•    Kadını tamamen ikinci sınıflaştıran, kamusal alandan dışlayıp, erkek egemen aile içine hapsetmeye çalışan iktidara karşı, kadın hareketi öncülüğünde bir toplumsal hareket yaratmak, kadın üzerindeki istismar ve şiddetin kalkması için kendi pratiğimizde kadın-erkek eşitliğini her alanda görünür bir şekilde hayata geçirmek ortak işimiz.

•    Kamu alanında işletilen ihbar mekanizmalarıyla yaratılan korku toplumunun yanında, ihraçlar ve işe son vermelerle yalnızlaştırılan, sivil ölüme terk edilen kitlelerin sesi olmak.

•    Demokrasi Ortaklığının geniş kesimleri kucaklaması; gençliğin arayışlarına yanıt olabilecek dinamizmi, onların içinde olacağı yapılarla oluşturması önemli.

•    Örgütlü yapıların yanı sıra, referandum dönemi aktif olarak çalışmış, herhangi bir siyasi görüşle belirgin bağlantısı olmayan bireylerin oluşturduğu grupların değişik örneklerini ön plana çıkarmak.

•    Kendilerini “Rahatsız Mütedeyyin” olarak tanımlayan kesimleri dinlemek, onlara dokunacak iletişim ortamları oluşturmak.

•    İl, ilçe, mahalle düzeyinde yeni kurulacak ya da mevcut varlığı evrilecek olan Halk Meclisleri, bölgenin ihtiyaç ve sorunları, somut talepleri, çözüm önerilerini yerinde hisseden, tartışan can damarlarıdır.

•    Kurultayda adaletsizlikten en fazla etkilenmiş olan HDP’nin eksikliği, ortak olarak saptanan sorunumuzdu. Ülkemizde her şeyden önce barışı sağlamak gerekir ve Kürt sorununun çözümü ancak demokratikleşmeyle mümkündür. CHP ve HDP’yi ortak hedefte bir arada görmek isteğinin, her uygun zeminde takipçisi olacağız. 

•    Yeni anayasa demokratik toplumsal hareketin, bu ülkede nasıl bir arada yaşayacağımızın omurgası. 2019’da yürürlüğe girmesi planlanan anayasaya karşı, hazırlanacak bir İlkeler Birliği mutabakatıyla yeni adımlar atılması işimiz.

•    Eşit katılımı gözeten, esnek ve yatay bir örgütlenmeyle çalışacak Demokrasi Ortaklığı yapısını oluşturmak amacıyla, 22 Ekim'de bir toplantı gerçekleştirilecek.

•    Bu buluşmada, ortaklaşılacak ana metin tartışmaya açılacak ve oluşan eylem programı, öneriler netleşecek. Demokrasi Ortakları birlikte somut işler yapma, seçim dönemine dek örgülenecek zamanı, toplumsal muhalefet ve demokrasi mücadelesi için değerlendirme sürecine girecek. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Birleşmiş Milletler reformu nedir?

SONRAKİ HABER

SİBAŞ'ta sendikalaştıkları için işten atılan işçiler fabrika önünde

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa