Kocaeli Üniversitesinde direniş sürüyor

Kocaeli Üniversitesinde direniş sürüyor

Kocaeli Üniversite Hastanesi’nde işten atılan Dev-Sağlık İş sendikası üyesi iş yeri temsilcisi Eyüp Dalboy 44. direniş gününde bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasına Dev-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Genel Başkanı Özdemir Aktan  ve DİSK Genel Sekreteri Adnan

Adem Korkmaz

Basın açıklaması öncesinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sezer Komsuoğlu ile bir görüşme gerçekleştirildi.

ÇERKEZOĞLU: İŞTEN ÇIKARMA HAKSIZ VE HUKUKSUZDUR

Görüşmenin ardından ilk sözü alan Arzu Çerkezoğlu “Bu hastanede örgütlendiğimiz ilk günden itibaren taşeron çalıştırma haksızlık, hukuksuzluktur dedik, taşeron çalıştırma insanlık suçudur dedik, bu haklılığımızla meşru mücadelemizi yürüttük” dedi. Çerkezoğlu “Bu çalışma biçimini hukuksal alana taşıdık, Çalışma Bakanının verdiği karar da Türkiye’nin birçok hastanesinde olduğu gibi Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde de taşeron firmada işçiler çalışmaya başladığı ilk günden itibaren hastanenin işçisidir sağlık işçisidir dedi. Bu süreçte yapılanların sendikal baskı anlamına geldiğini Kocaeli Üniversitesi yönetiminin bu tutumuyla suç işlediğini ve bu tutumdan vazgeçmesi gerektiğini ilettik. Rektör ise bize taşeron çalışmaya kendisinin de karşı olduğunu verilen yargı kararlarını uygulamak için Kocaeli Üniversitesi olarak bir inisiyatif kullanacağını ifade etti. İş yeri temsilcisinin işe geri alınması için ise yargı kararlarını beklenmesi gerektiğini ifade etti” diyen Çerkezoğlu “Biz yargı kararlarının ne kadar yavaş işlediğini biliyoruz bu karaları beklemeden mücadelemiz devam edecektir. Direniş çadırımız hastane bahçesinde olacaktır. Bu işten çıkarma haksız ve hukuksuzdur” diyerek sözlerini bitirdi.

SERDAROĞLU: GELECEKSİZLEŞİRME POLİTİKALARI

Adnan Serdaroğlu ise “Yaşananlar geleceksizleştirme politikalarıdır. Bu yaşadıklarımızın temelleri onlarca yıl önce atıldı ve zorla bu kararlar halklara kabul ettirilmeye çalışıldı. AKP iktidarı ile bu süreç hızlandı. Bunlar yeni yasalar çıkararak güvensizleştirme, kuralsızlaştırma ve yarınsızlaştırma buradan sendikaları tamamen güçsüzleştirme politikalarıdır. Ama biz mücadelemiz önündeki engelleri aşmasını biliriz” dedi.

AKTAN: NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN HAKLI MÜCADELENİN YANINDAYIZ

TTB Genel Başkanı Özdemir Aktan da “Halkın sağlık hizmeti bir bütündür. Biz sağlık hizmetinin nitelikli olması için bu haklı mücadelenin yanında olduğumuzu ve sonuna kadar birlikte hareket edeceğimizi TTB olarak ifade ediyoruz” diyerek sözlerini bitirdi. (Kocaeli /EVRENSEL)

www.evrensel.net