‘Bakanlık fişlemesine’ Danıştay iptali

‘Bakanlık fişlemesine’ Danıştay iptali

Sağlık Bakanlığının eczaneler üzerinden hastalara ait kişisel bilgilere ulaşmasını sağlayan yönetmelik Danıştay tarafından iptal edildi.

Sağlık Bakanlığının eczaneler üzerinden hastaların kişisel bilgilerine ulaşımına olanak tanıyan yönetmelik Danıştay tarafından iptal edildi. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Yönetmeliği sağlık örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 

Danıştay 15. Dairesi oy çokluğuyla, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Yönetmeliği’nin yürütmesini durdurdu. Daire, kişisel verilerin korunması konusunda genel nitelikte bir kontrol ve denetim yetkisine sahip olan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kontrol ve denetiminden geçirilmeksizin hazırlanan yönetmeliğin mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurdu.

Davayı açan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası  Başkanı Eczacı Saydan, kararın  sevindirici olduğunu açıkladı, Saydan “Hastalara ait bilgilerin kayıtlı olması dahil, bu bilgilerle ilgili birçok konuda hak kaybı ve mağduriyet yaşamamıza neden olabilecek düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması kararı verilmesi memnuniyet verici. Eczacılar, tabi oldukları özel mevzuat gereği ilaç satışlarını İlaç Takip Sistemi’ne bildirmekte ve ilaçla ilgili kişisel sağlık verilerini senede iki defa yapılan denetlemelerde göstermek üzere eczanelerindeki bilgisayarlara kaydetmektedirler. Kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti sağlanmaya çalışılırken, eczacılar özel mevzuatları ile çelişen ve uygulanması fiilen imkansız bir yükümlülük altına sokulmuşlardı. Sendikamız yürütmenin durdurulması talep etti, Danıştay da yürütmeyi durdurma kararı verdi” dedi. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Eylül 2017 17:33
www.evrensel.net
ETİKETLER Danıştay