Müteahhide 3 kat, vatandaşa 2 kat!

Müteahhide 3 kat, vatandaşa 2 kat!

Ayvansaray'da Bakanlar Kurulu'nca Yenileme Bölgesi ilan edilen alanda vatandaşa 2, müteahhide 3 kat izni veriliyor.Radikal gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre; Ayvansaray’da Bakanlar Kurulu tarafından yenileme alanı ilan edilen bölgede Fatih Belediyesi tarafından avan proje oyunu oynanıyor. Bu oyuna İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanlar

Radikal gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre; Ayvansaray’da Bakanlar Kurulu tarafından yenileme alanı ilan edilen bölgede Fatih Belediyesi tarafından avan proje oyunu oynanıyor. Bu oyuna İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu da alet edildi. Mahalle girişindeki tabela dahil hemen her yerde 01.06.2010 tarih ve 1604 nolu karar ile Yenileme Alanları Koruma Kurulu’nca onaylanan bir avan projeden söz ediliyor. Tüm projeler bu onaya göre yapılıyor. Ancak bu proje vatandaşa başka müteahhide başka. Mahalleli yenileme alanında direnip ‘‘Yenilemeyi kendim yaparım” deyince vatandaşın önüne sürülen avan projede kat yüksekliği ‘h: 6.50’, yani 2 kat. Ancak uygulama yapacak olan müteahhit için ikinci avan proje devreye giriyor kat yüksekliği ‘H: 9.50’, yani 3 kat.

EVLERİNİ VERMEK İSTEMEYEN VATANDAŞLARIN ELEKTRİK VE SUYU KESİLİYOR

Şener Grup adına Altınboynuz Turizm İnşaat şirketi 16 adet eski binanın röleve-restorasyon-restitüsyon çalışmaları ile 32 adet yeni bina yapılması için ihaleyi aldı. Mahallede parsel toplamaya da başlayan şirket, evlerini vermek istemeyenlere parselleri yeşil alan yapılmakla ağır faturalar ödemekle tehdit edilmeye başlandı. Fatih Belediyesi evlerin elektriğini, suyunu kesti. Hatta mahallenin simgesi İsmet Hezer baskılara dayanamayarak intihara kalkıştı.

Tarım ilacı içerek intihara kalkışmadan önce savcıya bir mektup bırakan Hezer, “Sayın Savcı Bey, sana bir suçu bildireyim” dedi. İntiharından firma yetkililerinin sorumlu olduğunu yazdı. Hezer mektubunda iki isim vererek “Hesap sormasan da bunların ifadelerine başvurmazsan, yine sana hakkımı helal etmem. Çoluk çocuklarımı ve seni Allaha emanet ediyorum” dedi

FATİH BELEDİYESİ RESMİ SİTEDE AVAN PROJEYİ ŞÖYLE TARİF EDİYOR:
‘‘Projede bölgenin kentle kurmuş olduğu ilişkiler korundu, sokak dokusu ve sürekliliği devam ettirildi. Yeni cephelerde Tarihi Yarım Ada (Fatih ) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notlarında B-II-A-2’de belirtildiği gibi 6.50 m irtifa korundu ve tescilli yapılarla yan yana gelme durumunda orijinal saçak altı yüksekliği göz önünde bulunduruldu.’’

AVAN PROJE MAHALLELİ EVLERİNİ MÜTEHHİTLERE SATSIN DİYE

Fatih Belediyesi aynı parsel için 2 ayrı avan proje gösteriyor. Onay tarihleri, karar sayıları aynı olan ancak kat irtifaları farklı olan 2 ayrı proje. Peki bu nasıl oldu? Koruma Kurulu aynı kararla 2 ayrı avan projeyi nasıl onaylamış olabilirdi? Kültür ve Turizm Bakanlığı ’na bu soruların cevaplarını soran Ömer Erbil’in aldığı cevap ise şöyle:
‘‘Bakanlığımıza İstanbul ili, Fatih ilçesi, Ayvansaray Yenileme alanına ilişkin olarak iletmiş olduğunuz bilgi talebi hakkında gerekli araştırma yapılmıştır. İstanbul ili, Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi 2672, 2867, 2868, 2869 no’lu adaları kapsayan Yenileme Alanına ait avan projenin (1/500 ölçekli Vaziyet Planı, 1/200 ölçekli Planlar ve siluetler) mülga Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli ve 1604 sayılı kararı ile onaylandığı, Mülga İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli ve 1604 sayılı kararı ile onaylanmış olan avan proje kapsamında bulunan 1/200 ölçekli siluetlerde 2869 ada, 12 parselin zemin+2 olarak önerildiği bunun dışında mahya saçak kotu veya başka herhangi bir kot belirtilmediği ifade edilmiştir.’’
Bu cevap açıkça ortaya koyuyor ki Koruma Kurulu bu parsel için 3 kat izni vermiş. Fatih Belediyesi ise vatandaşa 2 kat gösteren ve nereden çıktığı henüz anlaşılamayan sahte avan projeyi gösteriyor; evlerini müteahhit firmaya satsınlar diye... (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net