18 Eylül 2017 13:26

MMO: Kamusal hizmet için mücadelemiz sürecek

TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri Odası, '19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü'ne dair açıklama yaptı.

Paylaş

TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, 19 Eylül 1979’daki mimar ve mühendislerin iş bırakma eyleminin yıl dönümü olan “TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü”ne ilişkin açıklama yaptı.

Siyasal iktidarın, kamusal hizmet ve kamusal denetimi tamamen ortadan kaldırmanın derdinde olduğunu söyleyen Çakar, demokrasi, sosyal hukuk devleti, laiklik, adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar ve kamusal hizmet mücadelelerinin süreceğini dile getirdi.

19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çağrısıyla ekonomik-demokratik talepler  etrafında gerçekleşen ülke çapında bir günlük iş bırakma eyleminin, tarihlerinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Çakar, 7 yıldır 19 Eylül’ü dayanışma günü olarak kutladıklarını söyledi. Çakar, aradan geçen 38 yılda mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının oldukça arttığına dikkat çekerek meslek disiplinlerinin ve meslek örgütlerinin, kapitalizmin neoliberal döneminin ve mevcut iktidarın sermaye birikimi, rant ve otoriter yönetim politikalarının hedefinde olduğunu ifade etti. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörlerinin kamusal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları haline getirildiğini söyleyen Çakar, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarının sömürüyü yoğunlaştırdığına  işaret etti.

‘MESLEKİ DENETİM VE BİLİMSEL, TEKNİK KRİTERLER DEVRE DIŞI’

Çakar, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve yapı denetimi, kent politikaları,  enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel, teknik kriterlerinin devre dışı bırakıldığına dikkat çekti. Evrensel bilimsel mesleki gerekliliklerin tasfiye edildiğini, TMMOB ve meslek odalarının uzun süredir iktidarın hedefinde olduğunu kaydeden Çakar, “Siyasal iktidar, kamusal hizmet ve kamusal denetimi tamamen ortadan kaldırmanın; Anayasal dayanağı bulunan TMMOB Yasası’nı değiştirmenin, önemli bazı yetkilerimizi yok etmenin peşindedir” dedi. Hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerine ve örgütlerine yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşlarının 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci gelenekleri doğrultusunda süreceğini söyleyen Çakar, “Odamız, meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik tasfiyeci politikalar ile ülke çapında izlenen piyasacı-rantçı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindedir. Cumhuriyet, demokrasi, sosyal hukuk devleti, laiklik, adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik; planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim ve güvenceli çalışma mücadelemiz bu bilinçle sürecektir” diye konuştu.

Yarın ülke çapında düzenlenecek dayanışma etkinliklerinde bu yaklaşımla yerlerini alacaklarını ifade eden Çakar, “Odamız üyeleri insandan, yaşamdan, ülkemizden, halkımızdan, mesleklerimizden, geleceğimizden yana istemlerimizi dile getirecektir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Wayne Rooney'e alkollü araç kullanma cezası

SONRAKİ HABER

Çorum’da Evrensel ile dayanışma etkinliği: Gerçeğin peşini hiç bırakmadık

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa