15 Eylül 2017 17:20

‘Müfredatla kazanımlarımız yok edilmek isteniyor’

Mersin Kadın Platformu, Eğitim Sen Mersin Şubesi’nde düzenledikleri açıklamayla müfredat değişikliğini protesto etti.

‘Müfredatla kazanımlarımız yok edilmek isteniyor’

Paylaş

Turan DAL
Mersin

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan müfredat değişikliğinde kadınların yok sayıldığını aktaran Mersin Kadın Platformu, "cinsiyetçi eğitim istemiyoruz" vurgusuyla basın açıklaması düzenledi. Eğitim Sen Mersin Şubesi’nde düzenlenen açıklamada platform sözcüsü Zeynep Kaya, “Cumhuriyet dönemi ve öncesinde kadınların kazanımında bedel ödemiş olduğu laik, bilimsel eğitim nüveleri yok edilmek isteniyor” dedi. 

Son günlerde toplumun her kesiminden tepki toplayan müfredat değişikliğine ilişkin Mersin Kadın Platformu’ndan da bir açıklama geldi. Kadınlar açıklamayı Eğitim Sen Mersin Şubesi’nde gerçekleştirdi. Açıklamayı platform adına Zeynep Kaya yaptı.

'ÇOCUKLARIMIZ ERİL SİSTEME DAHA DA ADAPTE EDİLMEK İSTENİYOR'

Müfredatın cinsiyetçi olduğunun altının çizildiği açıklamayı yapan Kaya, “Eril sistemin temsilciliğini layıkıyla yapan AKP iktidarı, bu saldırılar ve bu müfredat değişikliği ile kadınları yok sayarak, iradesizleştirmek istiyor. Çünkü özgür kadından korkuyor.  Eril zihniyet, kadını yok sayarak kendi köhnemişliğine göre toplumu yeniden dizayn etmeye çalışmaktadır. Kadın hareketinin yüzyıllardır verdiği eşitlik mücadelesinin kazanımları yok edilmek istenmektedir. Kadınlar olarak, bizlerin emeğini sömüren, bedeni ve iradesi üzerinde sürekli hak iddia eden bu eril sistem ile binyıllardır mücadele ediyoruz. Biz direndikçe, bu sistemi yıkmak için örgütlendikçe, saldırılar da doğru orantılı olarak artıyor. Şimdi de yeni bir müfredat üzerinden çocuklarımız bu eril sisteme daha da adapte edilmek isteniyor. Biz kadınların bin yıllardır, Cumhuriyet tarihi ve öncesinde sağladığı kazanımların tümü bu saldırıların hedefinde. Kadınların nasıl giyinecekleri, nasıl yaşayacakları, neleri söyleyecekleri konusunda haddini kat be kat aşan açıklamalar her gün kulağımıza çalınıyor” diye konuştu.

'BİLİMSEL EĞİTİMİN SON NÜVELERİ DE YOK EDİLMEK İSTENİYOR'

Çocukları eril düzeni sorgulayan, kadın haklarını bilen, saygılı bireyler olmaları için yönlendirmek yerine bu cinsiyetçiliği ve kapitalizmi sorgulamayan itaatkar köle-bireyle olarak yetiştirmeye yeltenildiğini söyleyen Kaya, “Cumhuriyet dönemi ve öncesinde kadınların kazanımında bedel ödemiş olduğu laik, bilimsel eğitim nüveleri de yok edilmek isteniyor. Türkiye’de eğitim politikaları kadınlar için fırsat açmamakla birlikte son yıllarda toplumsal cinsiyet algısı giderek gerici bir anlayışla derinleşmektedir” ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM PROGRAMLARI OLUŞTURMAK TEMEL HEDEF OLMALIDIR'

Kaya, Türkiye eğitim sisteminin nasıl bir müfredat ihtiyacı duyduğunu, “Eğitim müfredatı hazırlanırken bilimsel, demokratik, laik, bireyin yanı sıra aynı zamanda toplumsal faydayı da gözeten, insan hak ve özgürlüklerine dayalı eğitim programlarının oluşturulması gereklidir. Bu çerçevede yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, çevre bilincini kazanmış, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedef olmalıdır. Müfredatta içerilen bilgi ve değerler, demokrasi karşıtı (dini istismara dayanan, ırkçı, etnik ayrımcı, bölgeci, cins ayrımcı, farklı renk ve kültürleri aşağılayıcı, savaş yanlısı, çevre düşmanı, piyasacı vb) ögeler asla olmamalı, var olanlar çıkarılmalıdır. Müfredat hazırlıkları sürecinde sermaye ve iktidar odaklarının ekonomik, siyasal ve ideolojik çıkarlarına yönelik düzenlemeler yer almamalı, sendikalar, bilim çevreleri ve öğrenci-veli temsilcilerinin müfredat hazırlanmasında katılımı sağlanmalıdır” sözleriyle aktardı.

ÖNCEKİ HABER

Sezgin Tanrıkulu'ya ölüm tehdidi

SONRAKİ HABER

Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, kaptana da biz karar vereceğiz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa