07 Eylül 2017 14:03

Maliye Bakanı Naci Ağbal 4/C’lilere umut vermedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 4/C statüsündeki personelden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 4/A ve 4/C statülerinde çalışan kamu personellerinin maaşlarından yapılan gelir vergisi kesintisindeki dengesizliği Meclis gündemine taşıdı. 4/C’li personele 4/A’lı personel gibi düzenleme yapılıp yapılmayacağını soru önergesi olarak gündeme getiren Gürer’e Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıt verdi. Bakan Ağbal’ın verdiği yanıt, 4/C’li personeli sevindirmedi. 

CHP Milletvekili Gürer, soru önergesinde ek ödemeli olarak 3 bin TL maaş alan 4/A statüsündeki personel gibi ek ödemesiz 2 bin TL maaş alan 4/C statüsündeki personelden de yüzde 20 gelir vergisi kesildiğini anımsattı. CHP'li vekil, “4/A'lı Memurlar ek ödemeli 2500- 3000 TL maaşlarla Kasım ayında yüzde 20 Gelir Vergisi dilimine girerken, 4/C' liler 1800-2000 TL ek ödemesiz döner sermayesiz maaşlarla Temmuz- Ağustos aylarında yüzde 20 Gelir Vergisi dilimine girmektedir. 4/A’lılar gibi 4/ C'liler için de düzenlenme yapılması düşünülmekte midir” şeklindeki soru önergesine yanıt istedi.

Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıtladı.

Bakan Ağbal, “Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde genel ilke olarak gerçek usul kabul edilmiş olup, ücret ödemelerinde vergi, gelirinin gerçek ve safi tutarı üzerinden alınmaktadır. Ücretin safi tutarı ise işveren tarafından verilen para ve aynilarla sağlanan menfaatler toplamından anılan Kanunda yer alan indirimlerin (sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi, engellilik indirimi gibi) yapılmasından sonra kalan miktardır” ifadelerini kullandı.

BAKAN AGİ’YE SIĞINDI

Bakan Ağbal, Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta “Gayrisafi ücret tutarından söz konusu indirimler yapıldıktan sonra safi ücret tutarına ulaşılmakta ve bu tutar üzerinden vergiye tabi gelirlere uygulanacak vergi dilim ve oranlarının düzenlendiği mezkur Kanununun 103'üncü maddesinde yer alan tarife uygulanmak suretiyle gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Ayrıca asgari geçim indirimi (AGİ) müessesesi kapsamında ücretlilerin medeni hali dikkate alınarak hesaplanan indirim tutarı, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşülmektedir.

Bu çerçevede; ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendleri kapsamında istihdam edilenler arasında vergi tarifesi açısından bir uygulama farklılığı bulunmamakta, yalnızca ilgili mevzuat uyarınca, bazı ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmiş olması ve gayrisafi ücret tutarından her ücretliye göre değişebilen indirimler nedeniyle tevkif yoluyla  kesilen vergilerde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir” dedi. 

Ömer Fethi Gürer sorunun varlığını Bakanın dolaylı olarak olsa da kabul ettiğini ancak çözüm için bir çalışma yapılmayacağını açıklaması ile gösterdiğini söyledi. Vergilerdeki farklılıkların mağduriyete neden olmayacak biçimde ele alınıp düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Gürer, çalışan tüm kesimler ekonomik anlamda önemli ölçüde sıkıntı içinde yaşamaktadır dedi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer zor geçinen memurun gelirinin düzenli ve sürekliliği yanında enflasyona ezdirilmemesinin de gerektiğini söyledi. (Ankara//EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Süper Lig 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

SONRAKİ HABER

SES: Şiddete karşı 17 Nisan'da iş bırakıyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa