‘Cari açıkta iyileşme görünmüyor’

‘Cari açıkta iyileşme görünmüyor’

JP Morgan,T ürkiye’nin 12 aylık cari işlemler açığının yüzde 4’ü civarında olduğunu ve herhangi bir iyileşme öngörülmediğini açıkladı.

JP Morgan, Türkiye’nin 12 aylık cari işlemler açığının hâlâ GSYH’nin yüzde 4’ü civarında olduğunu, bu seviyenin altına kalıcı bir şekilde düşmesinin muhtemel görünmediğini açıkladı. İyileşen fiyat rekabetçiliği, düşük petrol ve diğer emtia fiyatlarının etkisiyle Türkiye’nin dış dengelerinin son yıllarda ciddi şekilde iyileştiğine ve son 7 yılda cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 9’dan yüzde 4’e geldiğini belirten JP Morgan, yapısal reformlar olmadan daha fazla iyileşmenin mümkün görünmediğini bildirdi.

Cari işlemler açığında son 7 yılda görülen iyileşmenin büyük bölümünün ilk 3 yılda gerçekleştiğini ve son 12 ayda açığın yeniden genişlediğini belirten JP Morgan, bu artışın büyük oranda altın ithalatındaki artıştan kaynaklandığını öngördüklerini ifade etti.

Raporda, Türkiye’nin dış finansman ihtiyaçlarını karşılamada problem yaşadığını, ancak sermaye girişlerinin kısa vadeli olduğunu da vurgulandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER JP Morgan