01 Eylül 2017 18:43

Dersim Barosundan 1 Eylül mesajı

Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde açıklama yayınlayarak barış istedi.

Dersim Barosundan 1 Eylül mesajı

Paylaş

Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada halklarının barış hakkının ve sosyal adalet ile barış arasındaki bağın uluslararası kanunlarla da korunduğu hatırlatıldı.

Açıklama şöyle:
 
"1 Eylül Barış Günü...İnsanlığın Barış içerisinde özgürce yaşama hayalinin günüdür...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 12 Kasım 1984 tarihli 39/41 sayılı kararı ile “Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri”yi onaylamıştır.

Bildiride:

"Savaşsız bir dünyanın, ülkelerin maddi anlamda ilerlemeleri ve gelişmeleri ile Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen insan haklarının ve temel özgürlüklerin uygulanması için öncelikli bir uluslararası önkoşul olduğu..." belirtilmektedir.

Görüldüğü üzere Barış Hakkı; Yaşam hakkı, İşkence yasağı, Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, Adil yargılanma hakkı, Cezaların kanuniliği, Özel hayatın ve aile hayatının korunması, Düşünce vicdan ve din özgürlüğü, İfade özgürlüğü, Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, Ayrımcılık Yasağı gibi temel hak ve özgürlüklerin teessüs ettiği bir sistemi içerdiği gibi kişilerin ve toplulukların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının güvence altına alınmasını da içermektedir. Bu kapsamda kültürel mirasın ve çevresel sistemin korunması da hak kapsamındadır.

Nitekim, 1992 Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı Rio Bildirisi'nin 24 ve 25. maddelerinde savaşların kalkınmaya yıkıcı etkide bulunduğu vurgulanır. Barış ve doğal mirasın korunmasının birbirine bağlı olduğu ve bu hakların bir bütün oluşturduğu belirtilir.

06-12 Mart 1995 tarihli Kopenhag Toplumsal Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilen Kopenhag Bildirisinde de sosyal adalet ile barış arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir.

("İnsanlar, doğa ile uyum içinde sağlıklı ve üretken bir yaşamı sürdürme hakkına sahiptirler.")

Bu bakımdan İlimizde, Ülkemizde ve Dünyamızda Barış hakkının tamamen teessüs etmesi en büyük hayalimizdir.

Bu vesileyle temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, başta Munzur Milli Parkı olmak üzere kültürel ve doğal mirasımızın yıkıcı projelere karşı muhafaza altına alındığı bir süreç ümidiyle...

Yaşasın Barış...

Av. Barış Yıldırım
Tunceli Barosu Başkanı"

(HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Parion Antik Kenti'nin baş düşmanı 'kertenkele'

SONRAKİ HABER

Deniz Çakır’dan Sabah’a tepki: Basın, gerçek ve hukuktan yana olsun

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa