Munzur sendikaya akar mı?

Munzur sendikaya akar mı?

1990’ların ortalarında köy boşaltmalarla insansızlaştırılan, devletin hiçbir yatırım yapmadığı Dersim’de çok ortaklı bir proje olan Munzur AŞ hemen her kesimin desteğiyle 2004 yılında fiilen faaliyete geçti. “Kâr güdüsüyle değil, istihdama dönük sosyal proje” olma söylemiyle sosyalist kesimle

Bedreddin Gül

1990’ların ortalarında köy boşaltmalarla insansızlaştırılan, devletin hiçbir yatırım yapmadığı Dersim’de çok ortaklı bir proje olan Munzur AŞ hemen her kesimin desteğiyle 2004 yılında fiilen faaliyete geçti. “Kâr güdüsüyle değil, istihdama dönük sosyal proje” olma söylemiyle sosyalist kesimlerin bile desteğini alan Munzur AŞ, yaşlıların kutsallığından dolayı girmediği Munzur suyunu şişeleyip satmaya başladı.
Diyarbakır’da Kürtler, Hatay’da Aleviler suyun tadından dolayı değil Dersim coğrafyasından, tarihinden çıkageldiği için bu suyu içtiler. Bu süreçte Munzur AŞ’nin sermayesi arttıkça arttı.
240 ortaklı olan Munzur AŞ’nin küçük yatırımcılarının hisseleri değerlendikçe değerlendi. Ama onların derdi bu değildi, kendi deyişleriyle “Dersim’e hizmet etmek”ti. Ve ettiler. İstihdam edilen 40 kadar işçi bugüne kadar asgari ücretle ve sendikasız olarak Munzur AŞ’de çalıştı. Ama artık Munzur Su fabrikasında bir hayalet dolaşıyor:
Sessizlik dağılıyor. Anayasal hak olarak tanınan sendika hakkı, Munzur AŞ yöneticileri tarafından iki yıla yakın süredir engelleniyor. Sabancı Holding’den önce davranılıp yerel sermaye tarafından kurulmasıyla  övünülen fabrikada, Sabancı’yı kıskandıracaksendikalılaşmayı engelleme yöntemleri uygulanıyor.
DİSK’e bağlı sendikada örgütlenme mücadelesine tahammül edemeyen şirkete karşı işçiler, son günlerde yemek boykotu dahil birçok direniş eylemi örgütlüyorlar. Ve Dersimlilere soruyorlar: Üretenin mi yönetenin mi yanındasınız?

www.evrensel.net