Memur-Sen’in sözleşmesi emekçiyle dalga geçiyor

Memur-Sen’in sözleşmesi emekçiyle dalga geçiyor

Memur-Sen, hükümet ile sürdürdüğü 2018-2019 yılı toplusözleşme pazarlıklarında ne istedi, neye imza attı?

Birkan BULUT
Ankara

Memur-Sen 2018 ve 2019 yılları için sefaletin yanı sıra, 27 talebin 23’ünün kabul edilmediği bir toplusözleşmeye imza attı. Kabul edilen 4 maddenin de tartışmalı olduğu toplusözleşmenin ayrıntıları pes dedirtti. Hükümetin Memur-Sen’in tekliflerini ertelediği ya da “İhtimam gösterilir” diye ciddiye almadığı toplusözleşme, adeta emekçilerle dalga geçiyor.

Memur-Sen ve hükümet arasında imzalanan 2018-2019 yılı toplusözleşmesi kamu emekçileri tarafından tepkiyle karşılandı. 2018 yılı için yüzde 3.5+4 2019 yılı için yüzde 4+5 zamma imza atan Memur-Sen yönetimi, toplusözleşmede birçok kazanım elde ettiğini iddia ediyor. Oysa Memur-Sen’in 24 Temmuz’da yaptığı basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştığı, kamu emekçilerinin geneline yönelik toplam 27 talebinden 23’ü kabul edilmedi. Geriye kalan 4’ü ise kısmen kabul edildi ve mutabakat metinine girdi.

Peki Memur-Sen ve Hükümet tarafından kazanım, yapılabilecek en iyi anlaşma denilen bu 4 maddede ne var?

1) HAC İZNİ HERKESE DEĞİL

KESK'in konuya ilişkin hazırladığı rapora göre Memur-Sen, “kamu görevlilerine görev süreleri boyunca bir defa kullanılmak üzere ‘hac izni’ verilmesini” teklif etti. Teklif, “Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılırlar şeklinde düzenlendi. Yani hacca gitmek isteyen tüm kamu görevlilerini değil, “Hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde, kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlilerini” kapsar hale getirildi. Söz konusu izninin ücretsiz olduğu da hüküm altına alındı.

2) HELAL GIDA ŞART DEĞİL İHTİMAM GÖSTERİLİR

Memur-Sen, “Kamu yemekhanelerinde ve kamuya yemek hizmeti alımlarında ‘helal gıda sertifikası’ şartı uygulanması ve kamu görevlilerinin yemek ücretlerinde artış yapılmamasını” teklif etti. Ancak teklif, sözleşmenin 49. maddesinde “Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eş güdümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulmasında bu ürünlerin kullanımına ihtimam gösterilir” şeklinde düzenlendi.

3) YÜZDE 100 İSTEDİ YÜZDE 25 ALDI

Memur-Sen fazla çalışma ücretlerindeki mevcut tutarların yüzde 100 artırılmasını teklif etti. Bazı hizmet kollarında geçtiğimiz toplusözleşme ile verilmekte olan fazla çalışma ücretleri, hizmet kollarına ilişkin yeni sözleşmelerde yüzde 25-yüzde 30 oranlarında arttırıldı. Öte yandan hizmet kolu sözleşmelerinde kamu emekçilerine her fazla saat çalışmalarının karşılığı olan 1.83 TL temel alınarak bu tutarın 3-4 kat olarak ödenmesi düzenlendi. Ancak temel alınan ücret 1.83 TL olunca bunun 3-4 ya da 5 katı da fazla anlam ifade etmiyor.

4) SERVİSTE YOKSA ULAŞIM ÜCRETİ TALEBİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Memur-Sen, servis hizmetinin bütün merkez teşkilatlarında sunulmasını ve sunulamadığı hallerde ücretsiz toplu taşıma kartı ya da ulaşım ücreti ödenmesi teklif etti. Talebe ilişkin olarak bir önceki dönem toplu sözleşmesinin “Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” hükmüne yeni sözleşmede “ilgili ve ilişkili” kelimeleri eklendi. Teklifin “Sunulamadığı hallerde ücretsiz toplu taşıma kartı ya da ulaşım ücreti ödenmesi” talebi ise görmezden gelindi. Diğer taraftan geçtiğimiz sözleşmede de “servis hizmeti” başlığı ile yer alan maddenin uygulamasında yaşanan sorunlar birçok yerde sürüyor.


ŞEFLER 100 LİRA DEĞİL, 30 LİRA ALACAK 

Sözleşmenin “Şeflerin Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı 32. maddesi bir önceki sözleşmenin 33. maddesinde düzenlenmişti. Buna göre şeflerin özel hizmet tazminatlarına geçtiğimiz toplusözleşmede ilave edilen 7 puana 3 puan daha ilave edilerek 10 puana çıkarıldı. Bu ilave 3 puan şef kadrolarında görev yapanların maaşlarında takriben brüt 30 TL artışa denk geliyor. Buna rağmen Memur-Sen, başta şef kadrolarında görev yapmakta olan kamu emekçileri olmak üzere kamuoyunu yanıltmakta, sanki yeni bir ek 10 puan veriliyormuş gibi, şeflerin maaşlarında bu puan artışından kaynaklı 101 TL artış olacağını iddia ediyor.


YAPILIR DEĞİL İHTİMAM GÖSTERİLİR

KESK'in hazırladığı rapora göre toplusözleşmede kazanım olarak sunulan birçok düzenleme kesin bir hüküm içermiyor. Memur-Sen’in kazanım dediği birçok madde “imkanlar nispetinde” ve “imkanlar dahilinde”, “ihtimam gösterilir” denilerek birer tavsiyeye dönüşmüş durumda. Misafirhanelerden yararlanma başlıklı 46. maddedeki düzenlemede yer alan “imkanlar nispetinde” ve “imkanlar dahilinde” ifadeleri ile misafirhanelerden yararlanma kamu kurumu yönetiminin inisiyatifine bırakılmış. Kreş Hizmeti başlıklı 41. madde de “Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir” deniliyor. Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler başlıklı 50. madde ile engelli kamu görevlilerine mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, memuriyet mahalli dışında görevlendirilmesi durumunda refakatçi verilmesi, kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması düzenlenmiş. Ancak söz konusu madde “…Gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir” denilerek tamamlanıyor.

www.evrensel.net