25 Ağustos 2017 15:24

KHK depremiyle gözden kaçmasın: İşçi haklarına yeni saldırı

Resmi Gazete'de yayımlanan 3 yönetmelikle işçi haklarına yeni bir saldırı gerçekleştirildi.

KHK depremiyle gözden kaçmasın: İşçi haklarına yeni saldırı

Paylaş

KHK depreminin yaşandığı gün, çıkarılan 3 yönetmelikle işçi haklarına bir saldırı daha yapıldı. “Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

TURİZMDE DENKLEŞTİRME SÜRESİ UZATILDI

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişikliği ile turizm iş kolunda yasal denkleştirme süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı. Değişiklikle bu sürenin sözleşmeyle 6 aya uzatılmasının da önü açıldı. Oysaki yasadaki denkleştirme süresi azami 2 ay.

FAZLA ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Fazla çalışma yönetmeliğindeki değişikle de fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması zorunluluğuna ilişkin işveren lehine usul değişiklikleri yapıldı. Her yıl başında alınan onay “iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır” şeklinde esnetildi. Ek olarak fazla çalışma yapmak istemeyen işçiye verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alma hakkı tanındı.

ALT İŞVEREN YÖNETMELİĞİ

Alt işveren yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, muvazaanın tespitine ilişkin müfettiş raporlarına itiraz süresi 6 günden 30 güne çıkarıldı. İşverene temyiz hakkı tanınırken, para cezası kaldırıldı.

Maddenin eski hali şöyleydi: “Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 6 iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. (2) Rapora 6 iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise tescil işlemi bölge müdürlüğünce iptal edilir ve alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır. (3) İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile muvazaanın onanması halinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari para cezası uygulanır.” (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

SONRAKİ HABER

Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa