22 Ağustos 2017 18:21

Sahaların TPIC’ye devri taşeronlaştırma operasyonu 

Türkiye Petrollerinin kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleri faaliyetlerini TPIC’ye devredilmesi Meclis gündeminde.

Sahaların TPIC’ye devri taşeronlaştırma operasyonu 

Paylaş

Türkiye Petrollerinin kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleri faaliyetlerini TPIC’ye devredilmesi (Turkish Petroleum International Company) Meclis gündeminde. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, devir işlemini taşeronlaştırma olarak değerlendirerek “Söz konusu kurumu özelleştirmenin önünü açmak, Türkiye’ye kısa vadede ve uzun vadede ne gibi etkiler yaratacaktır?” dedi. 

Önergede Türkiye Petrolleri bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC’ye (TurkishPetroleum International Company) devredilme sürecinin resmen başlatıldığını belirten Yıldırım, “Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, TP’nin Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonları Servis Hizmetleri işlerine ait her türlü araç, iş makinesi, kule, gemi, diğer ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı TPIC’ye devredilmiştir. PETKİM, TÜPRAŞ, PETROL OFİSİ gibi 17 büyük kuruluşu birer ilk olarak Türkiye’ye kazandıran, 63 yıldır Türkiye’nin petrol ve doğal gazını ekonomik değere dönüştüren ve kamu kuruluşu olan Türkiye Petrolleri (TPAO) başvurulan yanlış uygulamalar ve tutarsız politikalarla zayıflamaya başlamıştır. İstihdam kaybının yanında, daha önce TP eliyle görülen işler TPIC tarafından sürekliliği olmayan geçici istihdam biçimleriyle yürütülecektir.  Bu devir işlemi büyük bir taşeronlaştırma operasyonu olarak algılanmaktadır.”

GÜVENCESİZ VE GEÇİCİ ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK

Kurumun TPIC’ye devri ile sektörde güvencesiz ve geçici çalışmanın yaygınlaşacağı kaygısıyla binlerce çalışanın tedirgin olduğunu söyleyen Yıldırım, “Halen petrol üretiminin yüzde 75’ini tek başına karşılayan TP’nin küçültülmesi faaliyet gösterdiği Adıyaman, Batman ve Trakya gibi illerde ve bölgelerde telafisi mümkün olmayan ekonomik ve sosyal olumsuzluklara yol açacaktır. Bölgenin ekonomik ve toplumsal hayatında büyük zararlar oluşacaktır. Ayrıca, toplu iş sözleşmesinin 71. maddesine göre emeklilik nedeniyle iş akdi feshi için yaş sınırı 55 olarak belirlenmesine rağmen Türkiye Petrolleri yönetimi engelli kadrosu dahil SGK emekliliğini hak etmiş 50 yaşın üstündeki işçilerin iş akitlerinin feshedileceğini belirtmektedir.  TP yönetiminin konuya ilişkin yaptığı açıklama ve buna istinaden yapılacak uygulama, işten çıkarma olacaktır. Yine bu uygulama nedeniyle 500’e yakın TP işçisinin iş akdi feshedilecek ve istihdamda ciddi bir daralma yaşanacaktır” diye konuştu.  

YANIT BEKLEYEN SORULAR 

Yıldırım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan şu soruları yanıtlamasını istedi: 
* TP çatısı altında yürütülen saha çalışmaların TPİC’ye devri ile TP de istihdamda daralması öngörülürken TPIC için de yeni istihdam alanı oluşacaktır. Bu durumda TP çalışanlarının durumu nasıl olacaktır?  
* TPIC’nin kamu kurumu niteliği taşımamasından dolayı hizmet alımı ve taşeron firma aracılığı ile personel açığını kapatması mı düşünülmektedir?
* TP 2023 Bütünsel Dönüşüm Programı ile asıl amaçlanan düşünce nedir?
* Türkiye Petrollerinin kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC’ye devredilmesinin Türkiye Petrolleri bünyesinde çalışan emekçilere etkileri neler olacaktır?
* Söz konusu kurumu özelleştirmenin önünü açmak, Türkiye’ye kısa vadede ve uzun vadede ne gibi etkiler yaratacaktır?
* Türkiye Petrolleri’nin kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC’e devredilmesiyle kaç aile mağdur olacaktır?
* AKP iktidarı döneminde kaç tane petrol şirketi özelleştirilmiştir?
* Kaç ülkede petrol şirketleri devletin tekelinde değildir?
* TP’nin TPIC’ye devri ile olası mağduriyetlerin ve olumsuzlukların gidermek amacıyla, ne tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Çalışmalarınız arasında TPIC’ye kamu kurumu niteliği kazandırma da var mıdır?
* Ülkemizde büyük ölçekte petrol rezervleri bulunmasına rağmen yapılan arama faaliyetlerinin son yıllarda giderek azalmasının nedeni nedir?
* TP çatısı altında yürütülen sondaj, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonlar gibi saha hizmetlerinin TPIC’ye devredilmesinin, büyük bir taşeronlaştırma ve güvencesizleştirmeye yol açacağını düşünüyor musunuz?
* TP’de, özelleştirme politikaları, hizmet alımları ve personel yönetiminin yol açtığı sorunların çözümü için sendikalar ile istişareler edildi mi?
* TP Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlükleri bünyesindeki sahalarda sürdürülen kuyu tamamlama ve sondaj faaliyetlerine son verilmesini, bu faaliyetlerin TPIC’ye devredilmesini öngören uygulamaların gerekçesi nedir?
* TP yönetiminin SGK emekliliğini hak etmiş 50 yaş üzeri çalışanların iş akdini feshetme girişimi toplusözleşmeye aykırı bir uygulama değil midir? (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Mısır’da tekstil işçilerinin talepleri kabul edildi

SONRAKİ HABER

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Damat, bütçe okuması bilmiyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa