16 Ağustos 2017 18:24

TP’in devredilmesiyle binlerce işçi tedirgin

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım TP’nin TPİC’e devredilmesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a sordu.

TP’in devredilmesiyle binlerce işçi tedirgin

Paylaş

TP’in TPİC’e devredilmesinin taşeronlaşma operasyonu olduğunu söyleyen HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, “TP, birçok bölgede ekonomik kalkınmanın ve refahın taşıyıcısı iken, kurumun TPİC’e devri ile sektörde güvencesiz ve geçici çalışma yaygınlaşacağı kaygısıyla binlerce çalışanı tedirgin bir halde beklemektedir” dedi. Yıldırım, konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10472 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, “TP’nin Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonları Servis Hizmetleri işlerine ait her türlü araç, iş makinası, kule, gemi, diğer ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı TPIC’e devredilmiştir” denildi. HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ise, 1954 yılında kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan Türkiye Petrolleri’nin (TP) kendi bünyesinde yer alan TPIC’e(TurkishPetroleum International Company) devredilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi. 

‘DEVİR TAŞERONLAŞMA OPERASYONU’

63 yıldır Türkiye’nin petrol ve doğal gazını ekonomik değere dönüştüren ve kamu kuruluşu olan Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) başvurulan yanlış uygulamalarla zayıflatılmaya başlatıldığını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:  “İstihdam kaybının yanında, daha önce TP eliyle görülen işler TPIC tarafından sürekliliği olmayan geçici istihdam biçimleriyle yürütülecektir.  Bu devir işlemi büyük bir taşeronlaştırma operasyonu olarak algılanmaktadır.TP, birçok bölgede ekonomik kalkınmanın ve refahın taşıyıcısı iken, kurumun TPİC’e devri ile sektörde güvencesiz ve geçici çalışma yaygınlaşacağı kaygısıyla binlerce çalışanı tedirgin bir halde beklemektedir. Halen petrol üretiminin %75'ini tek başına karşılayan TP'nin küçültülmesi faaliyet gösterdiği Adıyaman, Batman ve Trakya gibi illerde ve bölgelerde telafisi mümkün olmayan ekonomik ve sosyal olumsuzluklara yol açacaktır. Bölgenin ekonomik ve toplumsal hayatında büyük zararlar oluşacaktır.” 

500’E YAKIN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESEDİLEBİLİR

Öte yandan Toplu İş sözleşmesine göre emeklilik için iş akdi feshinin  yaş sınırının 55 olmasına rağmen TP yönetimi tarafından emekliliği hak etmiş 50 yaş üzeri işçilerinin iş akitlerini feshedebileceğinin belirtildiğini ifade eden Yıldırım, “TP yönetiminin konuya ilişkin yaptığı açıklama ve buna istinaden yapılacak uygulama, işten çıkarma olacaktır. Yine bu uygulama nedeniyle 500'e yakın TP işçisinin iş akdi feshedilecek ve istihdamda ciddi bir daralma yaşanacaktır” dedi. 

HDP’Lİ YILDIRIM SORU ÖNERGESİ VERDİ

Yıldırım yaşanan bu durumlar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a şu soruları yöneltti: 

1.TP çatısı altında yürütülen saha çalışmaların TPİC'e devri ile TP de istihdamda daralması öngörülürken TPİC için de yeni istihdam alanı oluşacaktır. Bu durumda TP çalışanlarının durumu nasıl olacaktır?  

2.TPİC in kamu kurumu niteliği taşımamasından dolayı hizmet alımı ve taşeron firma aracılığı ile personel açığını kapatması mı düşünülmektedir?

3.TP2023 Bütünsel Dönüşüm Programı ile asıl amaçlanan düşünce nedir?

4.Türkiye Petrolleri'nin kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC'e (TurkishPetroleum International Company) devredilmesinin Türkiye Petrolleri bünyesinde çalışan emekçilere etkileri neler olacaktır?

5.Söz konusu kurumu özelleştirmenin önünü açmak, Türkiye’ye kısa vadede ve uzun vadede ne gibi etkiler yaratacaktır?

6.Türkiye Petrolleri'nin kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC'e devredilmesiyle kaç aile mağdur olacaktır?

7.AKP iktidarı döneminde kaç tane Petrol Şirketi özelleştirilmiştir?

8.Kaç ülkede Petrol Şirketleri devletin tekelinde değildir?

9.TP’nin TPİC’e devri ile olası mağduriyetlerin ve olumsuzlukların gidermek amacıyla, ne tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Çalışmalarınız arasında TPİC’e kamu kurumu niteliği kazandırma da var mıdır?

10.Ülkemizde büyük ölçekte petrol rezervleri bulunmasına rağmen yapılan arama faaliyetlerinin son yıllarda giderek azalmasının nedeni nedir?

11.TP çatısı altında yürütülen sondaj, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonlar gibi saha hizmetlerinin TPIC'e devredilmesinin, büyük bir taşeronlaştırma ve güvencesizleştirmeye yol açacağını düşünüyor musunuz?

12.Bu devir işlemi ile birlikte TP'nin bugün faaliyet gösterdiği Adıyaman, Batman ve Trakya gibi illerde ve bölgelerde telafisi mümkün olmayan ekonomik ve sosyal olumsuzluklara yol açacağından ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?

13.TP'de, özelleştirme politikaları, hizmet alımları ve personel yönetiminin yol açtığı sorunların çözümü için sendikalar ile istişareler edildi mi?

14.TP Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlükleri bünyesindeki sahalarda sürdürülen kuyu tamamlama ve sondaj faaliyetlerine son verilmesini, bu faaliyetlerin TPIC'e devredilmesini öngören uygulamaların gerekçesi nedir?

15.TP yönetiminin SGK emekliliğini hak etmiş 50 yaş üzeri çalışanların iş akdini feshetme girişimi toplu sözleşmeye aykırı bir uygulama değil midir? (Diyarbakır/EVRENSEL)
 

ÖNCEKİ HABER

Tüm Köy-Sen Adıyaman Temsilcisi Ramazan Gökay ifade verdi

SONRAKİ HABER

Eti Bakır işçileri haklarını ve verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa