16 Ağustos 2017 13:20

Yiğiter olayında, ÖSYM'nin yetkileri mi gasbedildi?

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Ünivetsitesinin eğitim hakkını engellediği Dr. Cenk Yiğiter'in durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Yiğiter olayında, ÖSYM'nin yetkileri mi gasbedildi?

Paylaş

Ankara Üniversitesinden ihraç edildikten sonra üniversitede eğitim hakkı da engellenen Dr. Cenk Yiğiter'in durumunu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Kazanılan fakülteye kayıt olunmasının yönetmelik ile engellenmesi, ÖSYM’nin görev ve yetkilerine yasadışı bir müdahale anlamı taşımakta mıdır?” diye sordu. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi (AÜ) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle eğitim hakkı engellenen Dr. Cenk Yiğiter'in durumunu Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu,  A.Ü. yönetminin yönetmelik değişikliğini alelacele yaptığının altını çizerek “Okulların tatil olduğu ve kurul üyelerinin belki çoğunun Ankara dışında olduğu yaz döneminde, acil biçimde kurul toplayarak yönetmelik değişikliği yapmanın makul izahı var mıdır ve karardan üyelerin haberi olmadığı iddiası doğru mudur?” sorularına yanıt istedi. Yönetmelik değişikliğiyle ÖSYM'nin yetkilerinin gasp edildiğini ifade eden Tanrıkulu, “Kazanılan fakülteye kaydın yönetmelik ile engellenmesi, ÖSYM’nin görev ve yetkilerine yasadışı bir müdahale anlamı taşımakta mıdır?” diye sordu. 

MOBBİNG İDDİALARI

Tanrıkulu, yasayla düzenlenecek bir konunun nasıl yönetmelikle düzenlediğini merak ederek “Ankara Üniversitesi Rektörünün yasayla düzenlenmesi gereken bir konuya, yönetmelik değişikliği ile müdahale etmesi genel olarak hukukun özel olarak da anayasal sistemin gereklerinin farkında olmaması ile mi açıklanmaktadır?” sorusuna yanıt istedi. Üniversite yönetiminin akademisyenlere mobbing uyguladığı iddialarının da aydınlığa kavuşturulmasını isteyen Tanrıkulu, “Pek çok kişiyi soruşturmalar yoluyla mobbinge ve KHK’lar aracılığıyla görevden ihraca maruz bırakan Ankara Üniversitesi Rektörünün, Dr. Cenk Yiğiter özelinde, muhalif görülen üye ve görevlilerine bir baskı uyguladığı bilinmektedir. Bu konuda, bir Rektörün, esas görevleri haricinde mevcut hükümetle uyumlu davranması hangi bağımsız ve demokratik yönetim anlayışı ile açıklanmaktadır?” dedi.

Tanrıkulu'nun Başbakan Yıldırım'ın yanıtlaması istemi ile yönelttiği sorular ise şöyle:

1- Okulların tatil olduğu ve kurul üyelerinin belki çoğunun Ankara dışında olduğu yaz döneminde acil biçimde kurul toplayarak yönetmelik değişikliği yapmanın makul izahı var mıdır? Varsa, nedir? 
2- Söz konusu değişikliğin yapılmasındaki gerekçe hangi amaca hizmet etmektedir ve böyle bir değişikliğin yapılması zorunluluğu neden hissedilmiştir? Karardan üyelerin haberi olmadığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise Sorumlular görevden alınacak mıdır?
3- Bu kararda üyelerin ıslak imzası var mıdır? 
4- Herhangi bir suçtan yargılanan ve tutuklanan kişiler bile Yüksek Öğrenim Kanunu’na göre ve temel bir hak olan eğitim hakkı doğrultusunda sınav yoluyla kazandıkları okula kayıt yaptırma hakkını kullanabilirken OHAL KHK’sı ile görevinden ihraç edilen bir kişinin kazandığı okula kayıt yaptıramaması ve eğitim hakkını kullanamaması hangi demokratik ve hukuk devleti nosyonu ile nasıl açıklanabilir? 
5- Söz konusu yönetmelik değişikliğinin ne zamana kadar yürürlükte kalması planlanmaktadır? OHAL kaldırıldıktan sonra bu yönetmelik değişikliği gözden geçirilecek midir?
6- Yönetmelik ile eğitim hakkının kısıtlandığı göz önüne alındığında, AKP Hükümeti'nin sağlık, ulaşım gibi temel hakları da  kısıtlamaya gideceği iddiaları doğru mudur? 
7- KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin hastanelerden sağlık hizmeti almasının da engelleneceği iddiaları doğru mudur? 
8- Kazanılan fakülteye kaydın yönetmelik ile engellenmesi, ÖSYM’nin görev ve yetkilerine yasadışı bir müdahale anlamı taşımakta mıdır? Bu yönetmelik değişikliği yapmasının talimatını kim vermiştir?
9- Ankara Üniversitesi yönetiminin yaptığı sözkonusu yönetmelik değişikliğinden KHK ile kamu görevinden ihraç edilen, ancal, bu arada LYS ile Ankara Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan kaç kişi etkilenmektedir? Bu kişilerin fakülte ve yüksek okullara göre dağılımı nasıldır? 
10- Yönetmelik değişikliğinin kişiye özel ve keyfi olduğu, bununla birlikte yukarıda anıldığı gibi anayasal bir hakkın kullanımını ortadan kaldırdığı açıktır. Bu bağlamda, söz konusu değişikliğe karşı idari hukuk yolunun kullanılabileceği öngörülmemiş midir? Bu tür bir yönetmelik değişikliğinin diğer üniversitelere de örnek oluşturacağı ve hakkın kullanımının daha kitlesel boyutta engelleneceği düşünülmüş müdür? 
11- Ankara Üniversitesi Rektörünün yasayla düzenlenmesi gereken bir konuya, yönetmelik değişikliği ile müdahale etmesi genel olarak hukukun özel olarak da anayasal sistemin gereklerinin farkında olmaması ile mi açıklanmaktadır? 
12- Pek çok kişiyi soruşturmalar yoluyla mobbinge ve KHK’lar aracılığıyla görevden ihraca maruz bırakan Ankara Üniversitesi Rektörünün, Dr. Cenk Yiğiter özelinde, muhalif görülen üye ve görevlilerine bir baskı uyguladığı bilinmektedir. Bu konuda, bir Rektörün, esas görevleri haricinde mevcut Hükümetle uyumlu davranması hangi bağımsız ve demokratik yönetim anlayışı ile açıklanmaktadır?

(Ankara/ EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Hakkında 'FETÖ' soruşturması açılan CHP'li Akaydın konuştu

SONRAKİ HABER

Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa