16 Ağustos 2017 11:22

Hasankeyf'in dinamitlenmesi Meclis gündemine taşındı

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hasankeyf'in dinamitlerle yıkılmasına dair Meclis araştırması açılmasını talep etti ve bir soru önergesi verdi.

Hasankeyf'in dinamitlenmesi Meclis gündemine taşındı

Paylaş

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hasankeyf'te başlatılan yıkım ile tarihi kentin yok edilmesi ile ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti ve Başbakan Yıldırım'ın yanıtlaması istemi ile de bir soru önergesi verdi.

Meral Danış Beştaş'ın Meclis araştırması açılması talebi ile verdiği önergede "Hasankeyf’te bugüne değin oluşan zararların tespiti ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen kültürel ve tarihi mirasın korunması, kentin sular altında kalmasının engellenmesi ve kayalıkların yıkımı neticesinde oluşan zararın giderilmesi için alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Anayasa’nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereği, Meclis araştırması açılmasını arz ederim" ifadeleri yer aldı.

'HASANKEYF BİRİNCİ DERECEDE SİT ALANIDIR'

Beştaş, bu talebinin gerekçesinde Hasankeyf'in Mezopotamya’da insanlığın yerleşik hayata geçişinde en belirgin örneği teşkil ettiğini belirterek Hasankeyf'in bir bütünlük arz eden yapısı nedeniyle 1978 yılında birinci derecede sit alanı ilan edildiğini ve koruma altına alındığını hatırlatı. Ilısu Barajı ile 6000 hektarlık alanın sular altında kalmasının söz konusu olduğunu belirten Beştaş "Bölgede tarımsal gelişme sağlanması adına yürütülen bu baraj projesi ile 12 bin yıllık geçmişin de sular altında kalması gündemde olup 6000 hektarlık tarımsal alan uğruna 12 bin yıllık geçmişin silinmesi mevzubahistir. Oysa binlerce yıldır çeşitli halklara ev sahipliği yapan bu alanda birçok ortak hatıra biriktirmiş olan insanlığın medeniyet yolunda ilerlediği süreç ilmek ilmek örülmüştür" ifadeleri yer aldı. 

Beştaş, tarımsal üretime açılarak elde edilecek gelirin Hasankeyf feda edilmeksizin elde edilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Beştaş, elde edilecek tarımsal fayda ile koskoca kültürel mirasın aynı kefede değerlendirilmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Beştaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması talebi ile verdiği soru önergesinde ise şu sorulara yer verdi.

1- Kayalıkların yıkılması talimatı kim tarafından hangi gerekçe ile verilmiştir?
2- Talimat verilirken bölgenin hassas yapısı ve kültürel miras oluşu neden dikkate alınmamıştır?
3- Doğal donunun tahribata uğraması ve tarihi kalıntıların zarar gördüğüne ilişkin iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise neden tarihi doku tahribatı önlenmemiştir?
4- Tarihi yapıda meydana gelen telafisi imkânsız zararların tazmini mümkün olacak mıdır? Bu konuda bir çalışma yapılması gündeminizde olacak mıdır?
5- Bahse konu çalışmada sadece tehlike arz eden kayalıkların yıkılacağı ifade edilmiş olmasına rağmen tehlike arz etmeyen kayalıklar da düşürülmüş; doğal ve tarihi doku da zarar görmüş olup tehlike arz etmeyen kayalıklar neden yıkılmaktadır? 
6- Hasankeyf kale yapısının yumuşak bir dokuya sahip olduğu ve baraj sularının yükselmesi ile su temasının aşınma ve yeni yıkımlara neden olduğu nazara alındığında bu tarihsel alana neden azami özen gösterilmemektedir? Hasankeyf’in 12 bin yıllık geçmişi ve tarihi önemi neden göz ardı edilmektedir?
7- Kayalıkların dinamitle yıkılması işlemi durudurlacak mıdır? Meydana gelen tahribatın giderilmesi ve olası zararların önlenmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?
8- Meydana gelen zararın sorumluları hakkında işlem yapılacak mıdır? Bu yıkıma sebebiyet verenlerin görevden alınmaları gündeminizde midir?
9- Hasankeyf’in dinamitlenmesi ile Musul Müzesi ve Palmira antik kentinin havaya uçurulması arasındaki fark nedir?
10- Avrupa'nın Büyük Tehlike Altındaki Kültür Varlıkları listesinde yer alan Hasankeyf neden dinamitleniyor? Tarihe karşı bir düşmanlık olduğunu düşünüyor musunuz?

(HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

13 gazetecinin yargılandığı dava başladı

SONRAKİ HABER

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile basın toplantısında konuşuyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa