20 Temmuz 2012 12:28

TTB: Tam günü kan davasına çevirdiler!

Sağlıkta tam gün düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci kez iptalini değerlendiren TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın tam gün meselesini adeta “kan davası” haline getirdiğine dikkat çekti. TTB Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk, hukuksuz bir şekilde yasayı çıkartmakta dört yıldır ısrar eden ve b

TTB: Tam günü kan davasına çevirdiler!
Paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni merkez konseyi Anayasa Mahkemesinin “Tam gün yasası” olarak adlandırılan yasal düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Konsey, mahkemenin ikinci kez iptal ettiği “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Dair” Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) tam gün çalışmayla ilgili hükümlerini “Haksız, hukuksuz, sahte tam gün girişimi” olarak değerlendirdi.

TAM GÜN KAVRAMI KALMADI

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, hükümetin tam gün çalışmayı yasalaştırma çabaları ile ilgili “Sağlık Bakanlığı usulsüz ve hukuksuz uygulamalarına devam ediyor” diye konuştu. Aktan, 663 sayılı KHK’nin de aynı gerekçelerle iptal edilebileceğini söyledi. Tam gün uygulamasının bakanlık için “gurur meselesine” hatta “kan davasına” döndüğünü kaydeden Aktan, “Artık zaten tam gün diye bir kavram kalmadı. Doktorlar için 8 saatten kısa bir çalışma süresi söz konusu değildir” dedi.     

HEKİMLER ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN

TTB Merkez Konsey Sekreteri Bayazıt İlhan, iptal kararı ile birlikte “Mesleğini serbest olarak icra etmeyi tercih eden hekimlerin önündeki idari, mali, bürokratik bütün engellerin kaldırılması gerektiği”ni belirtti. Performansa dayalı ücretlendirmenin son bulması gerektiğini ifade eden İlhan, “Tam gün çalışma ile ilgili süreçler bütün hekimlerin görüş, değerlendirme, eleştiri ve kararlarını açık, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir ortamda ifade edebilecekleri koşullarda yürütmelidir” dedi.

ÖZTÜRK: TAM GÜN ÖZÜRLÜ SAĞLIK BAKANI

Bakanın 4 yıldır bir yasayı tüm hukuksuz girişimlerine rağmen çıkaramadığına dikkat çeken TTB Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk, Bakanı “tam gün özürlü” olarak niteledi. Öztürk, “Bu konu artık hekimler açısından çok yıpratıcı bir hale geldi. Sağlık Bakanlığı için ise tam bir başarısızlık örneği oldu” dedi. TTB Hukuk Bürosu avukatlarından Ziynet Özçelik ise Anayasa Mahkemesinin verdiği altı aylık sürenin “İleriye dönük tam gün uygulamasının devam edeceği anlamına gelmediğini”  ifade etti.  (Ankara/EVRENSEL)


BAKANLIĞIN TAM GÜN ÇIKMAZI

Sağlık Bakanlığının 21 Ocak 2010 tarihinde “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Dair” Kanunun tam gün çalışma ile ilgili hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından 16 Temmuz 2010 tarihinde iptal edildi.

Hükümet tam günü ikinci kez 26 Ağustos 2011 tarihinde 650 sayılı KHK’nin içine gizleyerek geçirdi. Yasa, Meclisin açılmasını beklemeden “Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK”nın içinde geçirdi. 18 Temmuz 2012’de Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle “tam gün” ile ilgili düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından bir kez daha iptal edildi. Mahkeme iptal kararının Resmi Gazetede yayınlanmasından altı ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Mahkeme, iptal edilen hükümler yerine hukuka uygun hükümlerin geçmesi için bu süreyi verdi.

DOKTORLAR NASIL BİR TAM GÜN İSTİYOR?

TTB ise Bakanlığın tam gün ısrarına karşı doktorların zaten tam gün süre çalıştığını söylüyor. 8 saatten az bir çalışma süresinin zaten olmadığına dikkat çeken TTB, AKP hükümetinin tam gün ısrarını özel hastane patronları yararına yapılan bir düzenleme olarak nitelendirmişti.
TTB’nin tam gün uygulaması ile ilgili talepleri şunlar:
*Sağlıkta ticarileştirmeyi hedefleyen sağlık politikaları son bulsun.
*Mesleğini serbest olarak icra etmek isteyen hekimlerin önündeki engeller kaldırılsın.
*TTB’nin bu amaçla hazırladığı “Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi” Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilsin.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

İşçiler saldırılar karşısında tek vücut olmalı

SONRAKİ HABER

Tutuklu KESK'liler ve öğrenciler serbest bırakılsın

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...