11 Ağustos 2017 22:50

Adalet Bakanı'na avukatların görevden yasaklanması soruldu

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Adalet Bakanlığı’nın avukatların görevden yasaklanması talimatını Bakan Gül’e sordu

Adalet Bakanı'na avukatların görevden yasaklanması soruldu

Paylaş

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Adalet Bakanlığı’nın avukatların görevden yasaklanması için ağır ceza başsavcılıklarına talimat verdiği talimatla ilgili Adalet Bakanı  Abdurrahman Gül’ün cevaplandırması istemiyle soru önergesi verdi.

Beştaş Adalet Bakanı  Abdurrahman Gül’ün cevaplandırması istemiyle ilgili verdiği soru önergesinde Adalet Bakanlığı’nın örgüt suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar ve terör suçlarından şüpheli sanık ve hükümlü olanlardan müdafilik veya vekillik görevi üstlenen avukatların görevden yasaklanması için ağır ceza başsavcılıklarına talimat verdiğinin ortaya çıktığını belirterek “Ceza Muhakemesi Yasası’nın (CMY) “müdafilik veya vekillik görevini üstlenmekten yasaklama” ile ilgili maddelerinin atıf yapılan talimatta, ‘Kamuoyu tarafından hassasiyetle takip edilen terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri ya da infial uyandıran bazı suçlara ilişkin soruşturmalar nedeniyle tutuklamalar kapsamında, müdafiler aracılığı ile örgütsel haberleşme, talimat alma ve verme, delillerin karartılması gibi güvenlik zaafiyeti oluşturacak eylemlerin önlenmesi, örgütten ayrılmaların kolaylaştırılması ve soruşturma ya da davaların selameti bakımından, ilgili makamlar tarafından önleyici tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir’ ifadeleri yer almaktadır. Öte yandan görevden yasaklama kararının yeni bir avukat görevlendirilmesi için ilgili baro başkanlığına bildirileceği kaydedildi. Yine bahse konu talimatta, ‘Müdafii veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemez” denilmektedir. Talimatta ayrıca “Devam eden veya yeni başlayacak olan soruşturma ve kovuşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun belirtilen hükümleri doğrultusunda ilgili cumhuriyet başsavcılığınca gereğinin yapılmasının soruşturmaların daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yararlı olacağı değerlendirilecektir’ ifadeleri de yer almaktadır” dedi.

Diğer taraftan Bakanlığın Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”, web sitesinde görüşe açılmış olup taslakta yer alan bir düzenlemeye göre; hâkimlere, gördüğü bir davada, davanın avukatını salondan ve bütün davadan uzaklaştırma yetkisi verildiğini belirten Beştaş şunları ifade etti: “Maddede bu yetkinin çerçevesi çizilmiş olup buna göre avukatın bir disiplin suçu işleyerek duruşmanın ertelenmesine yol açması durumunda avukat salon dışına çıkarılacak, o dava da savunmasız devam ettirilecektir. Hakime sonsuz bir keyfiyet hakkı tanıyan bu düzenleme adeta savunma hakkının sona ermesi manasına gelmektedir”

BEŞTAŞ’IN BAKANIN CEVAPLAMASENE İSTEDİĞİ SORULAR

* Bakanlığınızın CMK kapsamında düzenlediği talimatın gerekçesi nedir?

* Talimat tarafınızın bilgisi dahilinde mi tanzim edilip savcılıklara gönderilmiştir?

* Bahse konu talimat ile amaçlanan nedir?

* Bahse konu talimat Anayasa’nın 138 inci maddesine aykırı olduğu halde hangi gerekçe ile Anayasa çiğnenmiş ve hukuk devleti ilkesinden taviz verilmiştir?

* Bahse konu talimat ile avukatlar neden kriminalize edilmektedir?

* Bahse konu talimat aynı zamanda hakim ve savcıların yetki alanına müdahale değil midir? Yargı bağımsızlığından neden taviz verilmektedir?

* Bahse konu talimat ile CMK kapsamındaki müdafilik ve yine Kanunlar Genel Müdürlüğünün görüşe açtığı HMK’de yapılacak değişiklikle hakime avukatları davadan uzaklaştırma yetkisi verilmesini öngören düzenleme ile amaçlanan avukatlık mesleğini fiilen bitirmek midir?

* Avukatlık mesleğini ifa eden  hukukçuların görevlerini yerine getirmeleri hükümeti neden rahatsız etmektedir?

* Yurttaşların savunma hakkını avukat vasıtasıyla yerine getirme hakkı neden bu düzenlemelerle engellenmek istenmektedir? Bu düzenleme aynı zamanda yurttaşların Anayasal güvence altında olan hak arama özgürlüğünün de yok sayılması anlamına gelmiyor mu?

* Bakanlığınız savunma makamına yönelik dizayn çabaları ile ne amaçlamaktadır? Savunma makamını temsil eden avukatlar da mı tek tipleştirilmek istenmektedir? 

* Doğası gereği bağımsız konumda olan savunma makamını temsil eden avukatların bağımsızlığı neden hedef alınmıştır? Avukatlar hükümetin sözlü talimatlarına uymadıkları için mi bu uygulamalara ihtiyaç duyulmuştur?

* Hakim ve savcıların adeta yürütmenin birer memuru gibi görevlerini ifa ettikleri mevcut durumda avukatların hukuk kurallarını hatırlatmalarından mı rahatsız olunmuştur? 

* Hukuk devleti ilkesi gereği  olan yargı erkini bağımsız kılma çalışmaları ne zaman hükümetin gündeminde olacaktır? Yargı erkinin her üç ayağının da hükümete bağımlı kılınmasının hukuk devleti ilkesine verdiği zararın boyutlarına dair bir çalışma yaptınız mı? (HABER MERKEZİ)
 

ÖNCEKİ HABER

Beşiktaş'ın yeni transferi Medel İstanbul’a geldi

SONRAKİ HABER

“Buket, Zeynep ve öldürülen bütün kadınlar için adalet istiyoruz”

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa