04 Ağustos 2017 03:48

Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına teşvik yağacak

Yeni eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitim okullarına öğrenci başına 4300 ile 6900 TL arasında teşvik verilecek.

Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına teşvik yağacak

Paylaş

Sermayenin ucuz iş gücü ihtiyacını karşıladığı. Patronların ucuz iş gücü rezervi yapacak bir alan olarak gördüğü özel mesleki ve teknik eğitim okullarına yeni eğitim öğretim yılında hükümet teşvik yağdıracak.

Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içinde organize sanayi bölgelerinin içinde veya dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için okullara en az 4300 en çok 6900TL teşvik verilecek

TEŞVİK ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

“* Organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

* Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

* Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,

* Öğrencinin okula devam ediyor olması

* Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

* Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması

HANGİ ALANDAKİ ÖĞRENCİ İÇİN KAÇ TL TEŞVİK VERİLECEK

Organize Sanayi Bölgesi dışında veya içinde kurulan özel mesleki ve teknik eğitim okullarının eğitim ve öğretim desteği verilecek alanları ve destek tutarları ise şöyle; 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DIŞINDA AÇILAN ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARI


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE AÇILAN ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARI


MEB BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına verilecek eğitim ve öğretim desteği, tablolarda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere uygulanacak. Tablolarda yer alan ve dallarda açılan özel meslekî ve teknik liselerinin öğrencilerinin 10 uncu sınıftan itibaren, okulun Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan alan/dallarına devam etmesi hâlinde eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edecek.

Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkili olacak.
Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Tebliğ, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek
Tebliğin hükümlerini Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülecek (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

340 bin öğrenci için özel okullara teşviki verilecek 

SONRAKİ HABER

İspanya'da 107 metrelik kuyuya düşen çocuğa ulaşılmaya çalışılıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa