Üçkuyular AVM planı kamulaştırma kanununa uygun değil

Üçkuyular AVM planı kamulaştırma kanununa uygun değil

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Üçkuyular Vergi Dairesi İmar Planına karşı açılan davaya gelen bilirkişi raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Üçkuyular Balçova Vergi Dairesi Alanını "Ticaret-Turizm Alanı"na dönüştüren imar planına karşı açmış oldukları davaya ilişkin bilirkişi raporunu değerlendirdi. İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi heyetinin sunduğu bilirkişi raporunda davaya konu işlemlerin şehircilik ilkelerine, kamu yararına, imar mevzuatına ve planlama ilkelerine uygun olmadığı belirtildi.  

 

Yapılan yazılı açıklamada AVM ve otel inşaatının kamu arazisi olan komşu parsellerinin de satılması ile halkın mağduriyetine yol açıldığı ifade edilirken, "Halkın ihtiyaçları için ayrılan bu bölgedeki hizmetler uzak alanlara taşınmıştır. Merkezi ve yerel idarelerin kararları sonucunda yaşanan en çarpıcı örnek; Karayolları tarafından viyadük altlarına güvenlik gerekçesiyle bugüne kadar kentin hiçbir yerinde hiçbir kullanıma izin verilmezken, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün olumlu kararı ile Üçkuyular Pazar yeri Balçova viyadüğü altına taşınarak yüzlerce insanı bu alana hapsetmiş, can ve mal güvenliğini tehlikeye atılmıştır. Yıllar içerisinde bu alanın kamu alanından çıkarılarak özel mülkiyete geçirilmesi İzmir halkına karşı işlenen bir kent suçudur. Böylece kamu kaynakları halkın ihtiyaçları için değil sermayenin çıkarları için kullanılmıştır" denildi.
Açıklamada bilirkişi raporunda "Davaya konu iddialarda kamulaştırma yoluyla elde edildiği ortaya konulan kamusal bir alanın başka amaçlarla ve üçüncü kişilere devredilerek işlem yapılmasının ayrıca planlama ilke esasları ve kamulaştırma kanununa da aykırıdır" yazısına ilişkin ise,"Henüz davası sürmekte olan Vergi Dairesi'nin mülkiyeti, önünde yer alan alışveriş merkezi inşaatı gerçekleştirilen ticari alan ile birleştirilmiş, bu ticari alanın inşaatı için çevrilen şantiye alanının içerisine alınmış ve ne yazık ki yıkımı gerçekleştirilmiştir. Ancak bizleri ümitlendiren bilirkişi raporu sonucunda bugüne kadar yapılan bütün uygulamaların yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilimsel rapor imar planın iptal edilmesini gerekli kılmakta alanın yeniden kamusal kullanıma açılmasını ortaya koymaktadır" denildi.

 

Oda olarak mesleki sorumlulukları gereği mücadeleyi sürdüreceklerini belirttikleri açıklamada, peşkeş politikalarına neden olan tüm yerel ve merkezi yöneticileri kamuoyuna hesap vermeye ve halkın mağduriyetini bir an önce çözmeye davet ettiklerini ifade edildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Ağustos 2017 17:23
www.evrensel.net