Hükümet İzmir’e ölüm tüneli kazıyor

Hükümet İzmir’e ölüm tüneli kazıyor

Samsun’da yaşanan “TOKİ felaketi”nin yaraları daha taze. Ancak AKP Hükümeti bu felaketten, ders çıkarmamış olacak ki, benzer şekildeki yatırımlarını sürdürüyor.   Depreme dayanıksız konutların yıkılmasını gündeme getiren, bunun için yasa çıkaran Hükümet, Ulaştırma Bakanlığı eliy

Emine Uyar

Depreme dayanıksız konutların yıkılmasını gündeme getiren, bunun için yasa çıkaran Hükümet, Ulaştırma Bakanlığı eliyle, 3. Derecede SİT alanında ve heyelan bölgesi ilan edilen Kadifekale ile Yeşildere’den geçecek Konak Tüneli’nin inşaatına başladı.

Genel seçimler öncesinde seçim vaadi olarak gündeme gelen 35 projeden birisi olan Konak Tüneli ile ilgili olarak ortada bir plan ve proje ise yok. İzmir’in Ana Ulaşım Planı’nda da yer almayan tünelle ilgili imar planları ise inşaat başladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı. Yani önce iş yapılıyor ardından mevcut planlar ona uyduruluyor. Böyle bir şeyi vatandaş yapmaya kalksa kaçak bina yapıyor diye cezalandırılır.

2009 yılında hazırlanan İzmir Ulaşım Ana Planı’nda yer almayan, kamuoyunda yeterince tartışılmadan, ilgili meslek odalarına bilgi verilmeden yapımına başlanan Konak Tüneli’nin özel araç trafiğini daha da arttıracağı, şehrin göbeğinde ulaşımı içinden çıkılmaz bir hale getireceği belirtiliyor.

TİPİK BİR ‘BEN YAPTIM OLDU’ ZİHNİYETİ

Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Ferdan Çiftçi, Bahri Baba Parkı ile Yeşildere’yi birbirine bağlayacak olan tünelle ilgili olarak ortada gerçek anlamda bir plan ve proje olmadığını belirtti.

Jeolojik etütlerin kısmen yapıldığını ifade eden Çiftçi, “Proje hâlâ ortada yok. Yaptıkça devamını getiriyorlar. Zemin etütlerinin yapılması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi kanundan gelen baskı ile planlara işliyor. Yani önce yapımına başlandı. Planlara işlenmesi ise arkadan geliyor. Kimseyle bilgi paylaşmıyorlar. Yüksek maliyetli ve kentin geleceğini ilgilendiren projeler yeterince tartışılmadan İzmirliler haberdar bile edilmeden hayata geçiriliyor” dedi.

ŞEHİR PLANCILARI DAVA AÇTI

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Zeki Yıldırım da, “Ben yaptım oldu” zihniyetinin bir örneği olan Konak Tüneli ile ilgili olarak bilgi edinme kanunu çerçevesinde Karayollarına başvuruda bulunduklarını ancak, sadece “Çeşme otobanının devamı” şeklinde bir açıklama yapılarak kendilerine herhangi bir bilgi ve belge verilmediğini belirtti.

Sadece İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun tünele onay verdiğine ilişkin bir kararın iletildiğini belirten Yıldırım, “Elimizde tek done bu karar olduğu için bu karara karşı dava açtık” dedi. Tünel yapılacak olan bölgenin hem arkeolojik hem de konut açısından SİT ilan edilmiş bir bölge olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Koruma Kurulu her türlü bilgi ve belgeyi inceledikten sonra ancak onay verebilir. Kurula karşı açtığımız davayı takip edeceğimiz gibi, asıl olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından işlenecek olan imar planlarını takip edeceğiz” dedi.

Yıldırım, tünele ilişkin en büyük çekincelerinin transit geçişleri şehrin merkezine çekmesi olduğunu ifade ederek, “Konak’ta trafik, dönüşü olmayan bir şekilde düğüm haline getirilecek. Tarihi, doğal güzelliklere sahip Varyant’ı tamamen öldürecek. Bu işin kabul edilebilecek bir yanı yok” dedi. (İzmir/EVRENSEL)


TMMOB’un Konak Tüneli Raporundan: “KONAK Tüneli projesi, AKP hükümeti döneminde imar planları, ulaşım planları, jeolojik etütler, koruma mevzuatı gibi pek çok alanda yapılan düzenlemelere aykırıdır. (...)planı olmadığı gibi, jeolojik etüt genelgesinde belirtilen yasal zorunluluk yerinegetirilmeden temeli atılmıştır. Tünelin geçtiği güzergah, Kadifekale heyelan bölgesi yakınlarıdır. 1.derece deprem bölgesi olan İzmir’de bu türden projelerin mutlaka zemin etüdü yapılarak projelendirilmesi gereklidir...”

www.evrensel.net