Üreticiye kötü haber: Hububat ve et ithalatı başladı

Üreticiye kötü haber: Hububat ve et ithalatı başladı

Bakanlar Kurulu 3 ayrı karar ile canlı hayvan, et, mısır, buğday, arpa ve pirinç ithalatı için kapıları sonuna kadar açtı.

Et ve Süt Kurumu’na sıfır gümrükle 975 bin canlı hayvan ve 75 bin ton kırmızı et ithalatı için yetki verilirken, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 750 bin ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç için gümrük vergisiz ithalat yetkisi verildi.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Resmi Gazetenin 29 Temmuz tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Et ve Süt Kurumu’na 31 Aralık 2018 tarihine kadar 500 bin baş canlı büyükbaş hayvan, 475 bin canlı koyun ve keçi ithalat yetkisi verildi. Aynı karar kapsamında 31 Aralık 2008 tarihine kadar 75 bin ton taze veya soğutulmuş et ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar ise 20 bin ton karkas et ithalatı için yetki verildi. Et ve Süt Kurumu bu ithalatı sıfır gümrükle yapacak.

BUĞDAY, ARPA, MISIR VE PİRİNÇ İTHAL EDİLECEK

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanan başka bir kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne buğday, arpa, mısır ve pirinç ithalatı için yetki verildi.

Söz konusu karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 31 Mayıs 2018 tarihine kadar 750 bin ton buğday ve mahlut, yine aynı tarihe kadar 700 bin ton arpa, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar 700 bin ton mısır ve 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ise 100 bin ton pirinç ithalat kotası tahsis edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi belirtilen miktarlardaki bu ürünleri sıfır gümrükle ithal edecek.

TMO’YA DOĞRUDAN İTHALAT YETKİSİ

Aynı Resmi Gazete’de yayınlanan bir başka Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne doğrudan ithalat yetkisi getirildi. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda değişiklik yapılarak “Toprak Mahsulleri Ofisi, gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı yapmaya yetkilidir” maddesi eklendi.

ZARARI HAZİNE KARŞILAYACAK

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar’da yapılan bir başka değişiklikle de yapılan ithalat işleminden doğan zararın görev zararı kabul edilmesi için Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Maliye Baklanlığının uygun görüşü alınması şartı getirildi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar’ında yapılan değişiklik şöyle ifade edildi: “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan ithalat ve/veya ihracat görevlendirmeleri kapsamındaki ödemelerden veya faaliyetlerden doğan zararlar görev zararı sayılır ve Hazine Müsteşarlığınca karşılanır.”

İTHALAT YETKİSİ VERİLEN ÜRÜNLER VE MİKTARLARI

- Buğday - 750 bin ton
- Arpa - 700 bin ton
- Mısır - 700 bin ton
- Pirinç - 100 bin ton
- Kırmızı et - 75 bin ton
- Büyükbaş hayvan - 500 bin baş
- Küçükbaş hayvan - 475 bin baş (EKONOMİ SERVİSİ)

www.evrensel.net