25 Temmuz 2017 04:34

Memur-Sen TİS teklifini sundu

3 milyona yakın kamu emekçisi ve 2 milyon memur emeklisi olmak üzere 5 milyon kişiyi ilgilendiren TİS teklifleri sunuldu.

Paylaş

Kamu emekçileri ve emeklilerinin alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplusözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak. OHAL’le birlikte 120 bine yakın kamu emekçisinin ihraç edildiği, iş güvencesinin hedefe konduğu, maaşlarda ciddi erimenin yaşandığı ağır dönemde, kamu emekçilerinin gözü konfederasyonların sunduğu tekliflere döndü. 

Memur-Sen, sözleşme döneminde masaya koyacakları teklifi Sağlık-Sen önünden Devlet Personel Dairesi Başkanlığı önüne gerçekleştirdiği yürüyüşle açıkladı. Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, masaya 3 alternatif sunduklarını belirterek, “Maaş artışını enflasyon değil toplusözleşmenin tarafları belirlesin, kamu görevlileri gerçekten enflasyona ezdirilmesin” dedi. Yalçın, geçmiş dönemki sözleşmede bazı kazanımları elde ettiklerini savunarak, “Kamu görevlilerinin cuma namazı konusunda yaşadıkları mağduriyeti ortadan kaldıran 3. dönem toplusözleşmesi hükmüdür. Bu kapsamda, ‘helal gıda’, ‘hac farizası izni’, ‘dini bayram ikramiyesi’ ve benzeri konu başlıklarına toplusözleşme tekliflerimiz arasında yer verdik” dedi. 

MASAYA KONULAN 3 ALTERNATİF

En düşük memur maaşının 2 bin 405 lira olmasını talep eden Memur-Sen’in Devlet Personel Başkanlığına ilettiği 3 alternatifli teklif şöyle: 

 1. - Birinci Teklif: 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10’luk, ikinci altı ayında yüzde 6’lık zam; 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 10’luk, ikinci altı ayında yüzde 8’lik zam. Birinci teklifte memur maaşları 2018 yılı sonunda yüzde 16.60 artarak 2 bin 804 liraya ulaşacak. 2019 yılı sonunda yüzde 16.60’lık artışla 3 bin 331 lira olacak.
 2. - İkinci Teklif: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda 7 zam.  1 Ocak 2019’den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net, birinci altı aydı yüzde 7, ikinci altı ayda 7 zam. Teklife göre 2018 yılı sonunda yüzde 18.6’lık zamla memur maaşı 2 bin 839 lira, 2019 yılı sonunda yüzde 17.51’lik artışla 3 bin 337 lira olacak.
 3. - Üçüncü teklif:  1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam. 2019 yılı için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam. Teklife göre 2018 yılı sonunda toplam yüzde 19.18’lik artışla 2 bin 886 lira, 2019 yılı sonunda yüzde 18.80’lik artışla 3 bin 405 lira olacak.


MEMUR-SEN İMZALADI, KAMU EMEKÇİSİ KAYBETTİ

İktidarın desteği ile yetkili konfederasyon haline gelen Memur-Sen’in şimdiye kadar attığı imzalar, kamu emekçilerinin mağdur olmasına neden oldu. Özellikle 2014-2015 yılları için yapılan görüşmede Memur-Sen enflasyon farkı olmaksızın 123 lira net artışa imza atıldı.

ESK’in yaptığı hesaplara göre bu dönemde yaşanan kayıp kamu emekçilerinin bir aylık maaşı tutarına geldi. 

Memur-Sen’in attığı imzalar nedeniyle yaşanan kayıplar 2016-2017 görüşmelerinde de devam etti. Memur-Sen 2016 yılında 6 aylık dilimler için yüzde 8’er zam ve 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere taban aylığına 150 TL seyyanen artış artı 2015 yılı ekonomik büyüme oranının yarısı ve üç aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar refah payı artışı enflasyon farkı istedi. 2017 yılı için de 6 aylık dilimler için yüzde 7’şer zam ve 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL seyyanen artış artı 2017 yılında üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar refah payı artışı ve enflasyon farkı talep etti. Görüşmeler sırasında Memur-Sen’den yapılan açıklamalarda “Memur-Sen olarak, gerçekleşen veya bugün itibariyle ortaya çıkan ekonomik ve sosyal verileri esas alıyoruz. Bankaların tüketici faiz oranlarının arttığı, kâr marjlarının yüzde 20’lerden aşağı düşmediği, kamu görevlilerinin günlük yaşantılarına etki edecek ürünlerdeki enflasyonun yüzde 10’ları aştığı kamu işvereninin de bildiği gerçekler. Bütün bunlar ışığında, bu yıl enflasyona ezdirilmeyen kamu görevlisi değil, gerçek anlamda maaş ve ücretlerine zam yapılan kamu görevlisi bordroları üretmek için masada olacağız” dedi.  

Ancak sözleşme görüşmeleri sonunda Memur-Sen 2016 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5, 2017 için ise ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 4 oranında zamma imza attı.

KAMU EMEKÇİLERİNİN KAYBI YÜZDE 60’I GEÇTİ

Kamu emekçilerini 2003’ten 2017’ye kadar enflasyon hesapları ve yetkili sendika oyunları nedeniyle yaşadığı kayıplar yüzde 60’ı geçti. 
Bunun başlıca nedenlerinden biri ise çarpıtılmış enflasyon hesapları. Zira dar gelirlilerin harcamalarının yüzde 90’ının oluşturan gıda, kira ve ulaşım gibi temel kalemlerin enflasyon hesabındaki ağırlığı geçen sürede yüzde 27’den yüzde 21’e çekildi. Maaş artışlarının ağırlıklı olarak enflasyona dayalı yapılması da beraberinde kayıpları getirdi. 

Bir diğer oyun ise memur maaşlarının zam oranlarının açıklanmasında çoğunlukta olan kamu emekçilerinin değil, en düşük ücretli kesimin baz alınması. En düşük ücretli memurları ise 15/1 kıdeminden hizmetli personel oluşturuyor. Ancak 3 milyon kamu emekçisi bulunurken, 15/1’dan hizmetli personelin sayısı ise 50 civarında. Özellikle seyyanen yapılan artışlarda sadece bu kesim ileri sürülerek zam oranı yüksek gösteriliyor. 

Maaş artışlarında büyüme rakamları da hesaba katılmıyor. Büyümeden pay verilmemesi de kamu emekçilerinin ücretlerinde erime anlamına geliyor.

Kamu-Sen teklifini sundu

Toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlıklarını tamamlayan Türkiye Kamu-Sen, teklifini Devlet Personel Başkanlığına teslim etti. Teklifin içeriğini Kamu- Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak açıkladı. 

Geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi istenen teklifte zam oranları şöyle yer aldı: “2018 yılı için ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150 TL, altı aylık dilimler halinde yüzde 10’ar zam ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam. 2019 yılı için ise yine ocak ayından itibaren seyyanen net 150 TL ve altı aylık dilimler halinde yüzde 8’er zam ve yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı.”  Teklifle 2018 yılının bütününde en düşük dereceli memur maaşı için 738.36 TL, ortalama memur maaşı için ise 920.35 TL zam; 2019 yılı için de en düşük memur maaşına 779.78 TL, ortalama memur maaşına ise 965.24 TL zam talep edilmiş oldu. Ayrıca maaşlardaki reel erimenin önlenmesi ve dönem içinde ortaya çıkan zararların karşılanması amacıyla dönem içinde enflasyon farkı oluşması halinde ortaya çıkan enflasyon farkının 1 puan artırımlı ödenmesi istendi. 

Türkiye Kamu-Sen’in teklifinde ayrıca şu maddeler yer aldı: 

 • -Geçen dönemde imza altına alınmasına rağmen halen uygulanmayan toplusözleşme hükümlerinin uygulanması, 
 • -Vergi dilimindeki adaletsizliğin giderilerek kamu görevlileri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, 
 • -4/B’li sözleşmeli ve 4/C’li geçici personel ile vekil gibi adlar altında güvencesiz çalışmaya son verilerek bu kapsamdaki kamu personelinin kadroya geçirilmesi, taşeronlaşmaya son verilmesi,  
 • -Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal denge tazminatı gibi diğer ödemelerin de emekli keseneğine dahil edilmesi,
 • -Tüm sosyal yardım miktarlarının artırılması,
 • -Ek gösterge ve özel hizmet tazminatı adaletsizliğinin giderilmesi,
 • -Ek ders, fazla mesai, nöbet ve harcırah gibi ödemelerin düzenlenerek günün şartlarına göre yükseltilmesi,
 • -Yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilmesi,
 • -Ramazan ve Kurban Bayramlarında kamu görevlileri ve emeklilerine bayram ikramiyesi verilmesi,
 • -Kıdem aylığındaki 25 yıllık sınırın kaldırılarak tüm kamu görevlilerine çalıştıkları her kıdem yılı için 20 TL kıdem aylığı ödenmesi,
 • -Mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi. 

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada taleplerin makul olduğu belirtilerek “Taleplerimizin karşılanmaması için tek engel, siyasetçilerin ekonomik tercihi ve yetkili sendikaların masa başında siyasiler karşısında teslim bayrağını çekerek, bir yerlerden gelen talimatlara uyması olacaktır” dendi. Teklifte ihraçlara ilişkin madde olmaması ise dikkat çekti. 

OHAL KALDIRILSIN, İHRAÇ EDİLENLER GÖREVLERİNE İADE EDİLSİN!

Kamu emekçilerinin sendika ve toplusözleşme hakkını içeren yasaların ILO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuk ve AİHM kararlarına aykırı olduğuna dikkat çeken KESK, bu yasayla “Her sendikanın kendi üyesinin hak ve çıkarları savunma” ilkesinin ayaklar altın alındığı, yüz binlerce kamu emekçisinin iradesinin ayaklar altına alındığı belirtildi. AKP’nin OHAL’i temel hak ve özgürlükleri, sendikal hakları engellemek için kullandığını ifade eden KESK, derhal OHAL’in kaldırılmasını, ihraç edilenlerin göreve iade edilmesini istedi. 

KESK’in teklifinde şu talepler yer aldı: 

 • • OHAL kaldırılsın, 
 • • Meclisi devre dışı bırakan, hukuksuz ve keyfi KHK’ler geri çekilsin, 
 • • İhraç edilen ve açığa alınan tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilsin, 
 • • İş güvencesini ortadan kaldıracak sözleşmeli çalışma, performansa göre ücretlendirme gibi. çalışmalara son verilsin, 
 • • Emekçileri hukuksuzca işten çıkaran, iş barışını bozan, imzalanmış TİS’leri bile tek taraflı fesheden, seçilmişlerin yerine atanmış kayyımlar geri çekilsin, görevleri asli sahiplerine bırakılsın,
 • • Gerici/mezhepçi eğitime karşı bilimsel, demokratik, özgürlükçü, laik ve ana dilinde eğitim hakkı sağlansın, 
 • • İnsanca yaşanacak bir ücret sağlansın. Bunun için en az ücret alan kamu emekçisinin maaşı temmuz 2017 itibariyle kira, yakıt, ulaşım çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 TL’ye yükseltilsin. 
 • • Günün şartlarına uygun kira yardımı, aile/eş yardımı, çocuk yardımı, yılda iki ikramiye ve ulaşım için aylık abonman bilet ücreti ödensin, 
 • • Kamu ve özel sektör dahil tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret tutarındaki kısmı vergiden muaf tutulsun, üzerindeki miktar için vergi kesintisinin en alt sınırına sabitlensin. 
 • • Tüm ek ödemeler emekliliğe ve emekli aylığına yansıtılsın. 
 • • Başta lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergeleri 3 bin 600’e, önlisans mezunu olanların 3 bine çıkarılsın, ek gösterge adaletsizliğine son verilsin. 
 • •Özelleştirilmeler durdurulsun. Sözleşmeli, taşeron esnek kuralsız çalışma yasaklansın, 4/C’liler kadroya alınsın, herkese güvenceli iş ve gelecek sağlansın. 
 • • Talan fonu olan Varlık Fonu lağvedilsin,
 • • Yeni bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası yapılsın, ayrımsız tüm çalışanlara uygulansın. 
 • • Ek ödemeleri düzenleyen 666 sayılı KHK ile yaratılan ücret adaletsizliği ve mağduriyetler giderilsin, aynı unvanda farklı kamu kurumlarında çalışan tüm kamu emekçilerine eşit ücret ödensin, 
 • • Kadrolaşma, sürgün, rotasyon, soruşturma, mobbing, mülakat gibi ayrımcılık yaratan bütün uygulamalara son verilsin. 
 • • Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılık, mobbing, baskı ve şiddete son verilsin, uygulayanlar hakkında etkili cezai yaptırımlar getirilsin, 
 • • İstihdam, terfi ve unvan değişikliklerinde cinsiyet eşitliği sağlansın. 
 • • En az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ücretsiz nitelikli ana dilinde hizmet verecek kreş ve bakımevleri açılsın, 
 • • İdarenin kamu emekçileri üzerinde çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskılar son bulsun, ayrımcı politikalardan vazgeçilerek özgür örgütlenme ortamı sağlansın, 
 • • Kamu hizmetleri herkese parasız, eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve ana dilinde olsun.  (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Liman İş: Amacımız ücret eşitsizliğini gidermek

SONRAKİ HABER

Donald Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması: Satmayacağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa