Gücümüz birliğimizdir

Gücümüz birliğimizdir

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işçilerinin günlerdir hazırlığını yaptığı İşçi Kurultayı, önceki gün 22 ayrı işyerinden işçilerin katılımı ile gerçekleşti. Tekstil, halı dokuma ve plastik işkolundan 100 işçinin katıldığı kurultayda işyerleri arasında ve OSB genelinde işçilerin birliğin

Söz alan işçilerin birçok zaafına rağmen sendikalarda örgütlenmenin ve örgütlülüğü çok sayıda iş yerine yayarak birliği sağlamanın zorunlu olduğunu belirttiği kurultayda, hafta sonu tatillerinin gasbedilmesi, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, kıdem tazminatına yönelik saldırılara ilişkin mücadele kararları alındı.

‘BİRLİKTEN BAŞKA YOL YOK’

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Petrol-İş Sendikası Gaziantep İl Temsilcisi Halil Gümüştekin, “Şunu anladık ki tek bir fabrikada mücadele ederek bu saldırılara karşı koyamayız.  Nasıl ki işyerimizde en ufak bir sorunu çözebilmek için bile birlik olmamız gerekiyorsa, Başpınar’da da birlik olmamız lazım” dedi. Petrol-İş Sendikası olarak, iş kolu ayırt etmeden Başpınar Kurultay Komitesi ile birlikte bu kurultayı örgütlediklerini aktaran Gümüştekin, “Bazı işçiler bize soruyor, ‘tekstil sendikalarının umurunda değil bu sorunlar, onlar gelmiyor, sizin iş kolunuz bile değil, siz niye bu kadar kendinizi yoruyorsunuz’ diye. Çünkü biz işçi sınıfının birliğine inanıyoruz. Çünkü biz iş kolu ayırt etmeden işçi sınıfının birliği ve mücadelesi için çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; hangi iş kolu olursa olsun tek bir işyerinde bile işçiler kazandığında bu bütün işçi sınıfının kazanımıdır. Tek bir yerdeki mücadele bile bütün işçi sınıfının mücadelesidir” şeklinde konuştu.

KIDEM TAZMİNATINA SALDIRI

Daha sonra Kurultayı yönetmek üzere oluşturulan divana başkanlık eden eğitim emekçisi Hanifi Yaylacı söz alarak, kıdem tazminatlarıyla ilgili yapılmak istenen değişikliklere dair bir sunum yaptı. Kıdem tazminatlarının işçiler için iş güvencesi anlamına geldiğine, işverenlerin bu yüzden kolay işçi atamadığına dikkat çeken Yaylacı, “İşçi sınıfının elindeki son kalesi de tehdit altında. İşçilerin bu saldırıyı püskürtecek gücü var. Organize Sanayi Bölgesi’nde 80-90 bin işçiye karşılık 800 patron var. Ama hep onların dediği, onların istediği oluyor. Çünkü örgütlü değiliz, gücümüzün farkında değiliz” dedi.

‘ÜNALDI DİRENİŞİ ÖRNEK OLMALI’

Daha sonra işçilerin tek tek söz alarak konuştuğu kurultayda, kıdem tazminatlarının gasp edilmesine, ücretlerin düşüklüğü ve Başpınar’daki ağır çalışma koşullarına karşı mücadele çağrıları yapıldı. ‘96’da gerçekleşen Ünaldı Direnişi’nde de yer almış bir dokuma işçisi yaptığı konuşmada, Ünaldı Direnişi’nin nasıl örgütlendiğini ve bu direniş sonucunda işçilerin elde ettiği kazanımları anlatarak, bugün koşulların ögünlerden bile daha kötü olduğunu, bugün tüm Başpınar’ı kapsayan daha büyük bir işçi hareketinin ortaya çıkabileceğini söyledi. “Bugün yaptığımız bu kurultay bana Ünaldı Direnişine hazırlanırken yaptığımız toplantıları hatırlattı” diyen dokuma işçisi, bu kurultayla çok önemli bir adım attıklarını, kurultaydan önce olduğu gibi, sonra da toplantıların devam etmesi gerektiğini belirterek, “Başpınar İşçi Kurultayı Komitesi her işyerinden mutlaka bir işçinin katılımıyla genişlemelidir. Bu mücadeleye inanan ve görev almak isteyen her işçi arkadaşımız burada yer almalıdır” dedi.

‘HERŞEYE RAĞMEN SENDİKA’

Kurultay komitesinde görev alan bir tekstil işçisi de, Antep’te işçilerin en büyük sorununun örgütsüzlük olduğunu, bunun sorumlusunun da büyük oranda Antep’teki tekstil sendikalarının yönetimleri olduğunu, işçilerin sendikalara güvenmediğini ifade etti. Konuşmasında daha önce sendikaların sorumsuzluğu ve işbirlikçi tutumu yüzünden mücadeleleri olumsuz sonuçlanan işyerlerinden bahseden tekstil işçisi, buna rağmen sendikalaşma mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Başka bir fabrikadan katılan bir tekstil işçisi de, “Sendikalardan şikayet etmeye bir son verelim artık. Sendikalar böyle diye örgütlenmeyecek miyiz? Sendikalar bizim, işçi sınıfının örgütleri değil mi” diye sordu. Söz alan başka bir dokuma işçisi ise “Zincirin halkaları bizleriz. Sendika biziz. Biz birlik olursak, örgütlenirsek, kendi mücadelemize sahip çıkarsak, başaramayacığımız hiçbir şey yoktur” diyerek, gerekirse yeni bir sendika kurma çağrısı yaptı.

KAZANIMLARI KORUMAK İÇİN...

Daha sonra söz alan Petrol-iş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Eroğlu da işçi sınıfının 100 yıllık kazanımlarının tek tek gasbedilmek belirterek, “Bizden önce işçi sınıfının büyük mücadeleler sonucu ve bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımları korumak ve çocuklarımıza iyi bir miras bırakmak için örgütlenmekten  ve mücadele etmekten başka seçeneğimiz yok” dedi.

‘ORTAK MÜCADELENİN İLK ADIMI’

Kurultayda son konuşmayı yapan EMEP Gaziantep İl Yöneticisi Mehmet Türkmen ise son yıllarda OSB’de çalışma koşullarının giderek kötüleştiğine ve işçilerin kıdem tazminatı gibi haklarının da tehlikede olduğunu vurgulayarak, “Eğer birleşip mücadele etmezsek sırada Bölgesel asgari ücret uygulaması var. Bundan beteri var mı diye düşünmeyin, bundan beteri de var. Eğer patronların her isteğini yerine getiren AKP hükümetine kalırsa bizi daha kötü günler bekliyor. O yüzden bu kurultay, Başpınar’de ve tüm Gaziantep’te tek tek işyerlerinden başlayarak tüm işçilerin birliğini sağlamanın ve ortak mücadelesini örgütlemenin ilk adımı olarak anlaşılmalıdır. Bu kurultayda aldığımız kararları hayata geçirmek için burada ortaya çıkan iradeye uygun davranacağız” şeklinde konuştu. (Gaziantep/EVRENSEL)


KURULTAYDA ALINAN BAZI  KARARLAR

* Kıdem tazminatlarının fona devredilerek gasp edilmesini amaçlayan düzenlemeye karşı, tüm organize sanayi bölgesinde ve tüm Gaziantep’e yaymak üzere bir imza kampanyası örgütlenecek. Ağustosta başlayacak kampanya Eylül’e kadar sürecek ve toplanan imzalar Meclis’e ve Başbakanlığa ulaştırılacak.  
* İkramiyeler bütün işyerlerinde gasbedilmiş, ücretlerin öteden beri yüksek olduğu halı dokuma iş kolunda bile ücretler erimiş durumdadır. Tüm işyerlerinde ücretlerin yükseltilmesi ve gasbedilen yılda 4 ikramiye hakkımızın yeniden kazanılması için çalışmalar örgütlenecek.
* Bugün 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1200 lira olarak hesaplanmaktadır. Ancak asgari ücret bunun yarısıdır. Kurultayımız, asgari ücret tespit komisyonu toplanmaya başlamadan, asgari ücretin en az iki katına çıkarılması için bir kampanya örgütleme kararı almıştır.
* Bugün OSB’de halen pek çok fabrika da çalışma süresi 12 saattir. Normalde çalışma süresi 8 saat olan fabrikalarda bile 7’li sistem, grup sistemi adı altında haftanın iki günü 12 saat ya da 16 saat çalışılmaktadır. Bütün işyerlerinde pazar tatilimiz gasp edilmiş durumdadır. İşçi sınıfının büyük mücadeleler sonucu, büyük bedeller ödeyerek, kazanmış olduğu 8 saatlik iş günü ve hafta sonu tatil hakkı fiilen ortadan kaldırılmış durumdadır. Kurultayımız bu duruma son vermek için de tüm OSB bölgesinde bir mücadele örgütleme kararı almıştır. Ücretlerin yükseltilmesi talebiyle birlikte, tüm işyerlerinde 12 saat ve pazar günü zorunlu mesailerin ortadan kaldırılması için mücadele, çalışmamızın en önemli taleplerinden biri olacaktır.
* Nizip Caddesi, Gatem Bölgesi gibi diğer sanayi bölgelerinde, Ünaldı, şehir merkezi ve şehrin değişik yerlerinde, tekstil, trikotaj, konfeksiyon, plastik, terlik, ayakkabı vb. atölyelerde, 12-16 saat, çoğunluğu sigortasız ve son derece kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan genç işçilerin örgütlenmesi ve koşullarının düzeltilmesi için mücadele etmek de, kurultayımızın aldığı kararlardan biridir.  
* Son aylarda pek çok fabrikada kendiliğinden eylemler olmuştur. İş bırakma ya da pazar mesailerine gitmeme şeklinde gelişen eylemler, örgütsüz ve önceden ortak kararlar almadan gerçekleştiği için çoğunlukla başarısız olmuştur. Bu tür eylemlerin sonuç alıcı olabilmesi için bu işyerlerinde komitelerin kurulması, işyerinde ki mücadeleyi doğru bir şekilde yönetebilmek, işyerinde tüm işçilerin birliğini sağlayabilmek ve sağlam bir örgütlülükle ilerlemek şarttır. Bu nedenle bugün bu kurultaya katılan işyerleri başta olmak üzere, tek tek bütün işyerlerinde, işyeri komitelerinin oluşturulması ve düzenli toplantıların yapılması kararı alınmıştır.

www.evrensel.net