17 Temmuz 2017 10:14

Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 10.5

Resmi işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre nisan ayında işsizlik oranı yüzde 10.5.

Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,4 puanlık artış ile yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,8 puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,2 puanlık artış ile yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 32 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 550 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,8’i inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,7 puan arttı.


DİSK: İŞSİZLİK SON 6 YILIN ZİRVESİNDE

DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 17Temmuz 2017 günü açıkladığı Nisan 2017 dönemi istihdam sonuçlarını değerlendirdi. DİSK-AR nisan 2016-nisan 2017 döneminde istihdam artış hızının yavaşladığını ve istihdam teşviklerinin istenen sonucu vermediğini tespit etti.

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı bir önceki yılın nisan ayına göre 1.2 puan artarak yüzde 10.5’e yükseldi. Bu oran 2011’den bu yana en yüksek nisan ayı verisi.

Bir önceki dönemde (nisan 2015-nisan 2016) 1 milyon yeni istihdam yaratılırken, nisan 2016-nisan 2017 döneminde ise sadece 519 bin yeni istihdam yaratıldı. 2017 yılında uygulanan olağanüstü teşviklere rağmen yaratılan istihdam bir önceki dönemin yarısı kadar oldu.
Nisan 2016-nisan 2017 döneminde ücretli istihdam artışı 207 binde kaldı. Oysa bir önceki dönemde (nisan 2015-nisan 2016) ücretli istihdamı 945 bin artmıştı.

GERÇEK İŞSİZLİK 6 MİLYON

TÜİK tarafından kullanılan standart işsizlik tanımı referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmekte. Bu hesaplama yöntemi işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılmasını zorlaştırmakta.  
Geniş tanımlı işsizlik hesaplaması klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizler yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan alternatif işsizlik tanımıdır. Çalışma ekonomisi literatüründe kullanımı giderek artan bir hesaplama yöntemidir.
Bu bilgileri aktaran DİSK-AR geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 988 bin olarak gerçekleştiğini duyurdu.

TEŞVİK YOĞUN İSTİHDAM ZAYIF!

“İstihdam ve işsizlikteki eğilimleri doğru değerlendirebilmek için önceki yılların aynı dönemi ile karşılaştırma yapılması gerekir. Böylece aynı mevsimsel özelliklere sahip dönemler karşılaştırılmış olur. İstihdamda artışın ne ölçüde olduğu ancak dönemsel olarak saptanabilir” diyen DİSK-AR raporunda şu tespit yer aldı: Türkiye ekonomisin nisan 2017’deki istihdam yaratma kapasitesinin nisan 2016 dönemine göre oldukça kötüleştiğini ve iş yaratma gücünün zayıfladığı ortaya koymaktadır. 2017 yılında sağlanan yoğun teşviklere ve “istihdam seferberliği” iddialarına rağmen, son bir yılda yaşanan istihdam artışı 519 bin ile sınırlı kaldı. Oysa bir önceki dönemde (nisan 2015-nisan 2016) istihdam artışı 1 milyon olarak gerçekleşmişti. Türkiye ekonomisi yoğun teşviklere rağmen, ancak bir önceki dönemin yarısı kadar istihdam sağlayabildi.

İŞKUR NEDEN VERİ YAYIMLAMIYOR?

TÜİK verileri dışında istihdam artışına ilişkin diğer veriler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR tarafından yayınlanmakta. Ancak SGK ve İŞKUR 2017 yılına sigortalı sayılarını ve yeni istihdam verilerini açıklamaktan kaçınmakta. DİSK-AR bu durum karşısında şu tespiti yaptı: “SGK’nin 2017 yılı için erişilebilir verisi yoktur. İŞKUR şubat 2017 tarihinde açıkladığı ocak 2017 verisinden sonra yeni veri açıklamadı. Teşviklerin istihdama etkisinin en rahat izlenebileceği veriler olan İŞKUR istatistiklerinin açıklanmaması manidardır!” (EKONOMİ SERVİSİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Yok artık Roger Federer

SONRAKİ HABER

Mersin'de Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğiyle kutlandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa