01 Temmuz 2017 04:48

Patronun yükümlü olmadığı sistem ölümleri engellemez

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın patrona değil iş güvenliği uzmanına yükümlülük verdiğini belirtti

Paylaş

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uzmanların ve meslek örgütlerinin itirazları dikkate alınmadan çıkarılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Geçen sürede, iş cinayetleri azalmak bir yana yüzde 154 arttı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, “Mevcut sistem, tüm kuralların ÇSGB tarafından belirlendiği, işyerlerinin denetlenmediği, işyerlerine yaptırım uygulanmadığı, pratikte işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamanın işveren yükümlülüğü olmaktan çıkarılıp iş güvenliği uzmanının yükümlülüğü haline getirildiği bir sistemdir. Aradan geçen beş yıl gösterdi ki, bu sistemde kazalar, ölümler önlenemiyor” dedi. 

Yasanın 30 Haziran 2012 yılında çıkarıldığını hatırlatan Çakar “Yasa ilk gündeme geldiğinde ve üzerinde yapılan değişikliklere dair, iş kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ve mevzuat ile önlenemeyeceğini hep söylediğimiz bilinmektedir. Hem bu yasa hem de iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir” dedi. 

HER GÜN 5 KİŞİ CAN VERİYOR

Her gün en az 5 kişinin iş cinayetinde can verdiğini bildiren Çakar, şöyle devam etti: “Oysa 2012 yılında yasa çıkarılırken, ‘iş kazalarını önleyeceği’ özellikle belirtiliyordu. Fakat yasa çıktığından bu yana en az 7 bin 693 çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu rakam 2012 öncesi 6 yılın toplam ölüm sayısından yüzde 154 fazladır. Yasa çıktığından bu yana 2012-2015 yıllarında yaşanan iş kazası sayısı (SGK 2016 verileri henüz yayınlanmamıştır) toplam 728 bin 883, önceki beş yılın toplam iş kazası sayısı ise 350 bin 11’dir. Ayrıca iş güvenliği önlemlerinin alınmaması yalnızca çalışanları değil, örneğin son günlerdeki havuz foseptik kazalarında görüldüğü gibi işyerlerinde bir şekilde bulunanları da etkilemektedir.”

YASA KABUL EDİLDİĞİ GÜNDEN BERİ SÖYLÜYORUZ

SGK’nin iş kazası, meslek hastalıkları istatistiklerinin de yasa çıktığından bu yana olumlu yönde hiçbir değişimin olmadığını gösterdiğini bildiren Çakar,  “Yasanın kabul edildiği günden beri söylüyoruz: 6331 sayılı yasa ve getirilen sistem ile iş kazaları önlenemez. Mevcut sistem, tüm kuralların ÇSGB tarafından belirlendiği, işyerlerinin denetlenmediği, işyerlerine yaptırım uygulanmadığı, pratikte işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamanın işveren yükümlülüğü olmaktan çıkarılıp iş güvenliği uzmanının yükümlülüğü haline getirildiği bir sistemdir. Aradan geçen beş yıl gösterdi ki, bu sistemde kazalar, ölümler önlenemiyor” dedi. 

ENSTİTÜ KURULMALI

Çakar, şu öneride bulundu: “Eğitim, denetim dahil işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine kararların alınacağı; sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin de aralarında bulunduğu, idari ve mali yönden bağımsız bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü kurulmadığı ve mevzuat ile uygulamalar değiştirilmediği sürece her gün, her ay, her yıl kazaları ve can kayıplarını yine konuşuyor olacağız. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler bu enstitü tarafından bütünüyle yeniden düzenlenmeli; esnek ve taşeron çalışma yasaklanmalı, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır. İSG alanında yapılacak düzenlemeler ancak bu şekilde anlamlı olabilecektir.” (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

'Eşim çalışmasa ek iş yapmak zorunda kalırım'

SONRAKİ HABER

Hakkari'de mayına basan asker yaşamını yitirdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa